Pl2503.jpg

 

 

Prvek očekávání je v lidské psychice zakódován s obzvláštní intenzitou – prakticky nemůžeme žít bez všudepřítomného ozónu vědomí budoucnosti. Chardinovská noosféra se stala základem mé vize umění.  

 

 

 

Element expectation is encoded in the human psyche with particular intensity - we can not live without ubiquitous ozone awareness of the future. Chardin´s noosphere become the basis of my vision of art.