Snovost draperie II31925.jpg

Aktuální situace

 

Smysl kolokvia, které jsme pořádali v rámci XXII. ročníku festivalu bylo pokusit se vymezit prostor, ve kterém se jako součást dnešního umění nacházíme. Napadlo mne však, že bezděky koresponduje s mou dnešní situací tvůrčího člověka, který vidí šanci ještě něco ve zbylém čase života namalovat. Ví, že má k tomu už jen limitované množství energie a přitom okolí je všechno jiné je ne nakloněno k nějakým vizím.  Co dělat? Odpovědí tvůrčích lidí byla vždy tvorba sama…

 

Current Situation

 

Purpose of the colloquium, which we have organized during the XXII. festival edition - was to try to define the space, in which the arts as part of today are. It occurred to me, however, that this theme unwittingly corresponds with my current situation of the creative person – man, which sees a chance to do something in the remaining years of life. He knows – that he has already only a limited amount of energy, while everything else around him is not inclined to any vision. What to do? The answer of creative people has always been work alone ...