DSC_0087_10141484.jpg

Neznámé síly – situace na dvorku / Unknown forces - the situation in the backyard

 

 

Nemožnost udělat uspokojivou reprodukci konkrétního plátna mne inspirovala už dávno jít na problém z několika stran – kombinace celkového pohledu s množstvím detailů, přiznání faktické momentální situace – čekání na chvíli kdy přestane svítit přímé sluneční světlo, nebo naopak až začně svítit po týdnech mrazů alespoň nějaké světlo, to jsou okolnosti, které nakonec vypovídají o atmosféře vzniku obrazu nejvíce. Už jsem řekl, že prchavost vjemu barvy je vlastně pro malířství typická okolnost, která skrytě determinuje vše kolem…  

 

 

 

Unknown forces - the situation in the backyard

 

 

Impossibility to make a satisfactory reproduction of a particular canvas has long inspired me to go at the problem from several sides - a combination of an overall view with a lot of details, factual return to the current situation - waiting for the moment when the direct sunlight will become less direct, or vice versa will start after weeks of frosts to shine at least some light - these are circumstances that ultimately reveals about the atmosphere of the creation of painting the most. I have already said that the elusiveness of color perception are actually for painting typical conditions, which secretly determines all about...