Depozit1895.jpg

Depozitář / The Depositary

 

 

Je to jen jedna z prostor, kde skladuji obrazy – pamatujte, že dům je na bydlení: není to galerie, není to jen ateliér, neslouží to zkrátka egoistickým potřebám jednotlivce. Naštěstí se mně snad stále daří „rostrkat“ plátna po domě tak, že je skoro ani nevnímáme. Tyto fotky mají za účel naznačit především proč je docela problém pohotově něco okamžitě vytáhnout na světlo. Galeristé by si to měli zkusit: je to něco jako přestěhovat nábytek z celé místnosti – to nemůžete dělat často… následující záběry dokumentují, jaká je potíž například se sluncem a vůbec s měnícím se osvětlením v exteriéru / a konečně i v interiérech / Závody s tolika obtížemi nemůžete nikdy vyhrát s absolutním vědomím – dá se k tomu toliko přibližovat…

 

 

It's just one of the rooms, which serves to deposit paintings - remember that the house is on housing: it is not a gallery, it's not just a studio, it just does not serve to the needs of individual. Fortunately, I am still succesful to disperse canvases through the house. These photos are intended primarily to indicate why it is quite a challenge to quickly pull something immediately to the light. Gallerists would have had to try: it's something like moving furniture out of the room - you can not do it often ... following footage are documenting what the problem such as the sun can be and even with changing lighting in exterior /  and finally also in interior / Races with so many difficulties you can never win with absolute knowledge - we can only approach to it ...