DSC_0133_74122563.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier 

 

 

Druhá věta violoncellového koncertu Bohuslava Martinů má v sobě božský klid, ve kterém se zrcadlí věčnost už tady na této zemi. Viděl jsem zkušené filharmoniky jak zcela pohlceni hudbou nestyděli se ukázat, že toto dílo mluví z jejich srdce. Ten klidný tok harmonie osekané až na nejjednodušší, nejzákladnější akordy jakoby vzlétal vysoko nad všechna myslitelná pravidla a kritéria…  

 

 

 

Second sentence of Cello Concerto by Bohuslav Martinu has a divine peace in itself, which is reflected eternity already here on this Earth. I saw how experienced Philharmonic players completely absorbed in the music were not ashamed to show that this work speaks from their heart. The tranquil flow of harmony trimmed down to the simplest, most basic chords as if flew high over all possible rules and criteria ...