NocnaLyshoe1634.jpg

Noc na Lysé hoře / Night on Bald Mountain – 1975

 

Fantasknost Mussorgského hudby korespondovala s mou potřebou snění. Tyto drobné obrázky jsem si dělal skoro tajně, nikomu jsem žádný neukázal – tato naprostá absence publicity byla mým hradem, za jehož hradbami jsem mohl unikat realitě. Myslím, že Modest na tom byl tehdy podobně…

 

 

Night on Bald Mountain - 1975

 

 The fantastic pictures of music by Mussorgsky corresponded to with my need for dreaming. These small paintings I made almost secretly, I have not showed it to no one - the complete lack of publicity was my castle, from whose walls I could escape the reality. I think that my Modest at his time had quite similar feelings..