Julie-Prokofjevvbalet2061.jpg

Julie / Julia - 1977

 

Prokofjevova hudba k baletu Romeo a Julie se stala na dlouhou dobu mým způsobem prožívání reality. Snovost a nadčasovost Shakespearova dramatu jakoby předznamenávala něco osudově i pro mne. Cítil jsem propojení s tímto světem doslova jakoby pupeční šňůrou – pamatuji si jak jsem tu hudbu slyšel všude: na ulici, ve škole, při jídle, nemohl jsem spát. Chtěl jsem, aby podání malby vzbuzovalo podobné halucinogenní podprahové pocity, lehká rozostřenost obrysů aby evokovala snovost představ. Všudypřítomná dualita akordu červené a černé mne proniká až do dnešních dnů…

 

Julia

Prokofiev's music for the ballet Romeo and Juliet has become for a long period of time my experience of reality. Dreamlike quality and timelessness of Shakespeare's drama seems ominously herald something also for me. I felt a strong connection with this world  - I remember how that music I heard everywhere: on the streets, at school, at meals, I could not sleep. I wanted to arouse similar hallucinogenic feelings from my painting - not at all clear contours that evoked the dreamlike quality of ideas. Omnipresent duality of this chord: red and black penetrates me until today ...