1-Rotunda 2014 - Asrael -250x420 cm [1024x768]2213.jpg

Správa státního zámku Arcibiskupský zámek a zahrady Kroměříž

Ing.Martin Krčma – kastelán                                                    10.října 2013

_____________________________________________________________________________

 

Vážený pane kasteláne,

 

posílám tímto předběžný náčrt koncepce mé potenciální výstavy v Rotundě Květné zahrady 2014. Jak víte festival bude „slavit“ čtvrtstoletí své existence. Nejsme se ženou ani jeden z nás typem na nějaké slavení, avšak na kulatá výročí dnes obvykle slyší grantové komise. Jde o jeden týden v červnu 20.-29.6.2014 / program /.

 

Rozestavěnost díla v době tohoto týdne v Květné, na kterou jste nás upozorňoval, v tomto případě naopak vyhovuje. Místní pořadatelé se nebudou o Květnou ucházet dříve než po / slavnostním / otevření v září. Pro mne osobně je to dobré znamení, že se o mou výstavu nebude zajímat např. místní tisk, jehož redaktorů je třeba se skutečně obávat. Pro Vás hádám to bude podobně bezriziková situace, termín výstavy nemůže nikomu místnímu překážet. Co se týče publicity - požádal bych dlouholetého přítele kurátora Muzea umění v Olomouci Mgr.I.Bindera o krátký článeček do Ateliéru.

Jde nám zároveň o to, aby z výročního festivalu nezmizel v době krize jeho dlouholetý výtvarný či chcete-li multimediální rozměr – to je vše…

 

Jak už z výše naznačeného vyplývá, nemůžeme vzdor uvedenému výročí čekat žádnou mimořádnou podporu z Prahy – situace českého umění bude zcela určitě nadále ne-růžová. Proto musíme přemýšlet především o levných projektech. Mohu zaručit, že tato navrhovaná výstava bude vzhledem ke svým mizivým nákladům maximálně efektivní pro festival – a nakonec snad i pro Město /?/ - nevím.  

 

K vlastní koncepci: osmiboké geometrické členění Rotundy je samo o sobě velkou výzvou. Do šesti volných výklenků bych umístil výběr z dole uvedených triptychů. Každý trojdílný obraz má rozměry 250 x 420 cm. Instalace by byla opět samonosná – plátna každého triptychu by byla stavěna vedle sebe v lehkém oblouku, takže by nepotřebovala fixaci na stěny, navíc by vznikly při krajích vzdušné mezery, dost velké nato, aby propustily světlo zezadu z oken, ale dost úzké, aby návštěvníky nelákalo plátna obejít. Byly by zapuštěny do hloubky každého výklenku přibližně v jeho polovině – kdyby byly až na zadní stěně výklenku, zanikala by souvislost – kdyby kopírovaly vnější kruh nosných sloupů Rotundy, vznikal by nespíše nepříjemný dojem další „paneláže“ jak jsme byli po léta zvyklí vidět dokola prkenné bednění v době práce restaurátorů.

 

Popisky spolu s průvodním slovem v česko-anglické verzi by byly vždy nenápadně umístěné na podlaze / viz má webová galerie / Geometrické členění středu stavby bych „ozvláštnil“ čtveřicí trojhranů, které vzniknou postavením jednotlivých pláten k sobě malbou navenek / podstavec pro kyvadlo je čtyřboký, proto jasná volba pouze čtyř trojhranů /. Z těchto čtyř obrazů-triptychů by se tak stala více dekorativní záležitost – tvořily by hlavně v průhledech vzdušnou stafáž k obrazům ve výklencích. Jejich vizuální „přečtení“ a pochopení obsahu by mohlo být podpořeno alespoň během vernisáže laptopem, na kterém by návštěvníci mohli najít celek všech vystavených obrazů a lépe pochopit jejich myšlenkovou souvislost.

 

Na Vás mám dotaz, zda by bylo možné obrazy nasvítit reflektory položenými na zemi / v době koncertů / – v Rotundě je během zataženého počasí dost málo světla.

 

K obsahu bych uvedl text z mé webové galerie: volný cyklus velkoformátových pláten rozvíjí můj dávný sen o světle v krajině. Hledal jsem jeho abstraktní polohu, nepopisnou zkratku. Věc má však háček: v žádném případě nelze záležitost zjednodušovat pouze na problém krajiny. Šlo mně o další podprahové vrstvy – otázky po existenci člověka, jeho psýché, atmosféru odcházejícího století, které tak zarputile hledalo svobodu, až ji málem docela ztratilo… http://www.forfest.cz/vaclav/?id=712&back=31&action=picture

 

Nad názvem výstavy ještě váhám – obecně lze použít kterýkoliv název z obrazové kolekce dole – jsem typem autora, který celoživotně hledá jednu a tu samou věc, snad jen jinak pojmenovanou. Kloním se však k názvu prvního obrazu – jednak pro jeho univerzálnost a mnohoznačnost – dala by se asi v průběhu výstavy použít nahrávka přítele new yorského skladatele Theodora Wipruda, který se právě tímto obrazem inspiroval k napsání stejnojmenné kompozice.

 

Jubilejní XXV.ročník festivalu bude mít opět tak trochu retrospektivní charakter – chceme pozvat staré přátele, osvědčené hvězdy, proto by na vernisáži mohla zazpívat francouzská sopranistka Stella Maris, rád bych také slyšel mou paní hrát něco z jejích skladeb či Largo-Moderato našeho syna Petra: http://www.forfest.cz/zdenka/samples.htm  - má představa se tedy opět blíží ryze tiché komorní záležitosti, což intimita akustiky Rotundy plně podporuje.

 

Po letech festivalu moderního umění v barokních prostorách zámku a Květné zahrady je jasné, že lze vést smysluplný dialog s architekturou minulých slohů – současná hudba je ve svém celku odkázána na svým počtem nevelké ansámbly a dnešní progresivní vizuální umění nalézá zvláště v západním světě čím dál častěji útočiště v soukromých rezidencích, soukromých prostorách. V době baroka neexistovaly speciální koncertní síně v dnešním slova smyslu, obrazárny byly věcí úzkého kruhu milovníků umění, tehdejší provoz umění byl z dnešního hlediska vlastně neveřejný a výhradně uváděl pouze soudobou hudbu. Zdá se tedy bez přehánění, že jsme barokní praxi blíž než si většina dnešní veřejnosti uvědomuje. Umění nikdy nebylo masovou záležitostí, klíčová rozhodnutí nebyla v průběhu staletí v rukou anonymních komisí, ale stála na vizi osvícených mecenášů…   

 

K technickému provedení: předpokládáme se ženou, že v sobotu už bude po pátečním Pikniku a nikomu nebude vadit instalace výstavy. Obrazy by se mohly dovést i některý předchozí všední den v týdnu – bude to pouze 30 pláten o velikosti 140 x 250 cm, které nebude doufám problém uskladnit v některé boční místnůstce - v horizontální poloze se opticky zdají dokonce menší než skutečně jsou.   

Snad jen na instalaci reflektorů budu potřebovat asistenci místních techniků…

 

Sdělte, prosím, rámcově zda by výstava v tomto termínu byla možná.

Srdečně zdraví Václav Vaculovič 

 

 

 

 

Neděle / Sunday

22/6      Václav Vaculovič /CZ/ - Grál – exhibition – large formats

Stella Maris / France / - soprán / soprano

            Zdenka Vaculovičová /CZ/ - housle / violin  

            14.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nczk.cz/public/userfiles/file/SHP_Rotunda_text.pdf

http://www.zahrada-park-krajina.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=256:generel-a-zadani-projektu-narodniho-centra-zahradni-kultury-v-arealu-arcibiskupskeho-zamku-a-kvtne-a-podzamecke-zahrady-v-kromii&catid=62:teorie-a-djiny-zahradniho-umni&Itemid=125

 

 

 

 

 

http://www.forfest.cz/vaclav/?id=585&back=25&action=picture                 Grál

http://www.forfest.cz/vaclav/?id=566&back=24&action=picture                 Zjevení / Revelation

http://www.forfest.cz/vaclav/?id=997&back=45&action=picture                 Asrael / Zrání

http://www.forfest.cz/vaclav/?id=607&back=26&action=picture                 Černí ptáci

http://www.forfest.cz/vaclav/?id=709&back=31&action=picture                 Stabat Mater

http://www.forfest.cz/vaclav/?id=615&back=26&action=picture                 Průrvy nad zemí

http://www.forfest.cz/vaclav/?id=712&back=31&action=picture                 Vysoko nad mořem

http://www.forfest.cz/vaclav/?id=710&back=31&action=picture                 Stíny v písku

http://www.forfest.cz/vaclav/?id=707&back=31&action=picture                 In the Centre

http://www.forfest.cz/vaclav/?id=552&back=23&action=picture                 Pole zapomnění http://www.forfest.cz/vaclav/?id=546&back=23&action=picture                 Co je člověk, pouhý člověk http://www.forfest.cz/vaclav/?id=547&back=23&action=picture                 Nikdo se mnou nebude bdít ?

http://www.forfest.cz/vaclav/?id=928&back=42&action=picture                 Oživené tvary