2443.jpg

 

Výstava Grál 2014

XXV.  F E S T I V A L   F O R F E S T   C Z E C H   R E P U B L I C   2014

Václav Vaculovič /CZ/ - Grál – velké formáty – large formats            

Marek Trizuljak /CZ-SK/ - skleněné sochy / glass sculptures

Kurátor výstavy: Ivo Binder /CZ/ - Muzeum umění Olomouc / Museum of Art Olomouc

Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden, Kroměříž

22. 6. – 1.7. 2014

 

__________________________________________________________________________

Volný cyklus velkoformátových pláten rozvíjí můj dávný sen o světle v krajině. Hledal jsem jeho abstraktní polohu, nepopisnou zkratku. Šlo mně o další podprahové vrstvy – otázky po existenci člověka, jeho psýché, atmosféru odcházejícího století, které tak zarputile hledalo svobodu, až ji málem docela ztratilo…

Václav Vaculovič

 

 

Free series of large-scale canvases develop my longtime dream of light in the landscape. I was looking for its abstract location, undescriptive acronym. Case, however, in any case not only simplify the problem of the country. It was important for me some another subliminal layers - questions about human existence, his psyche, the atmosphere of the outgoing century that so doggedly sought the freedom that it nearly lost its identity...

 

Václav Vaculovič