Gnm-detail2400.jpg

Gnóm - 1975

 

 

Fantazijní svět Kartinek mne neustále podněcoval k dalším kreacím – rád vzpomínám na tu dobu nadějí, vše bylo teprve v příslibech – a tak to asi má být. Pro pozdější dlouhou dráhu dospělosti je třeba mít takovou životadárnou zásobárnu-úkryt kam se člověk může ukrýt před dotírajícím mrazem nezájmu okolí, před hloupostí malých poměrů malé země…

 

 

 

 

Gnome - 1975

 

 

Fantasy World of Kartinky / Mussorgskij /  constantly encouraged me to other creations - I remember the hope that time, everything was still in promises - and so it probably should be. For later  long distance of adulthood, you must have a reservoir of life-shelter, where one can hide from frost of disinterest of surroundings, before the conditions of small country ...