ernlesnvert2352.jpg

Černý les / Black Forest - 1975

 

Až kolem 1975 jsem se začal pomalounku znovu rozkreslovat, místo olejů jsem se stáhnul do drobných intimních temper. Neměl jsem žádné ambice, neměl jsem dokonce nejmenší chuť své tehdejší věci komukoliv ukazovat – šlo mně jen o to alespoň sám pro sebe si něco definovat. Vzpomínám, že jsem se v to léto toulal po Čechách, stanoval jsem kdekoliv mne něco zaujalo. Pamatuji si, že v Táboře jsem uviděl středověké deskové malby. Znal jsem je léta před tím, ale až v ten okamžik mne najednou oslovila jejich noblesní stylizace, častý kontrast černé a červené, symboličnost zlatavého podkladu a další. Z té doby se jakoby nic vynořil Černý les – byl horký červenec a myslel jsem na milování a krásu - Černý les jsem maloval kombinovanou technikou na dřevě a později definitivní verzi na kartonu fixovaném na dřevě.

Jsou zde patrné nepokrytě dekorativní prvky spolu s úporným hledání abstraktního tvaru.

Už tehdy jsem přemýšlel, že si vše jednou udělám na plátně ve větším formátu. Ještě jsem nevěděl, že se budu celý život vracet k těmto počátkům, celý život že budu hledat chladivé stíny arkadických stromů pod kterými se procházela Psyché… 

 

 

Black Forest - 1975


Until around 1975, I began slowly to devote to painting again – instead of oil, I retreated to the small intimate temper. I had no ambition to work publicly - I had even the smallest taste to discus with anyone about my work - it was just important for me, at least for myself to define something from the world of art. I remember this hot summer 75 – I wandered Bohemia country and paint everything what was interesting for me. During my tour I saw in the Tabor town a medieval board painting. I knew them years before, but I suddenly approached their classy style just at this moment.

Frequent contrast of black and red - symbolism golden background – it was a strong experience for me. From this – as a nothing - had surfaced Black Forest –  it was a hot July and I thought about love and beauty - Black Forest. I painted it in a mixed media on wood, and later the final version on a fixed wooden board. There are blatantly obvious decorative elements together with the intense search for an abstract shape. Even then I thought that once I make everything on the canvas in a larger format. Yet – I didn’t know that I would be coming back to these origins again and again – didn’t know that I will always seek the cool shadows of the Arcadian trees under which had been walk Psyche ...