Klenutlesa-detail2295.jpg

Klenutí lesa - detail

 

 

Tuto drobnou malbu / tempera, kombinovaná technika / jsem našel zasutou mezi ostatními. Překvapila mne podobnost s dnešním usilováním. Prakticky to co mne dnes baví na přírodních motivech jsem hledal už v sedmdesátých letech. Jakoby se člověk rozpomínal na to, kde už jednou byl…

 

 

 

Vaulting of the woods - detail

This small painting / acrylic, mixed media /  I found tucked away among others. It surprised me by similar aspirations with today. Practically what I enjoy in the natural motives today , I have already searched in the seventies. As if the man remembered to where he once already was ...