N2432.jpg

Náčrt k Psyché III / Sketch for Psyché III - 1975

 

Je to jen opravdu rychlý akvarel, jakých jsem si dělal hodně – lituji, že se ve své většině poztrácely. Pro mne je podstatné celkové řešení atmosféry výjevu – dodnes sním o světlých barvách lehkých jako dech, jakoby se něco v člověku rozpomínalo na věci, které už tu byly… 

 

 

 

Sketch for Psyché III - 1975

 

It's just a really quick watercolor, which I did a lot - I regret that today these paintings are lost. For me it is essential the solution of the atmosphere of the scene - I am still dreaming about the bright colors - light as a breath, as if something in man remembered the things that were here ...