Velklist2009.jpg

Velký list / Great leaf - 1977

 

 

Zajímala mne tehdy lineárnost a dekorativní kvality plochy – lákalo mne vytvářet napětí obrazu minimalizovanými prostředky. Zatím jsem jen tušil, že působení světla se dá zhustit do symbolu, použít pokaždé trochu jinak a tak vytvářet větší související celky. V porovnání s dalším vývojem je pro mne podstatné zacházení s červenou barvou. Je to barva lásky, osvícení, tajemných komnat lidské duše. Stačí se podívat na některé malby Quattrocenta, aby člověk pochopil, že zde nešlo jen o povrch...

 

 

Great leaf – 1977

 

I was interested at this period about the linearity and decorative quality of the area - attracted me to create a tension of painting by a minimized means. So far I only suspected that effect of light can be condensed to a symbol, always use a little differently, and thus generate to more related units. Compared with the further development it is essential for me dealing with red color. It is the color of love, enlightenment, mysterious chambers of the human soul. Just look at some paintings of the Quattrocento  - and we must realize that there are not only local colors of the surface ...