Z cyklu Jana z Arcu112371.jpg

Z cyklu Jana z Arcu III

 

Honnegerovo oratorium vnáší do našich životů nové napětí, těžko uchopitelné tajemství, propastnou závrať z pohledu k nebesům – je to dnes málo? Tato malá tempera má své pokračování ve velkých formátech / následující reprodukce / - přiznávám se k těmto drobným fascinacím, abych zdůvodnil verbálně jinak nezachytitelné nuance, z kterých roste výraz i barevná orchestrace. Kresba je vždy podepřena barvou – a barva v posledku je sama kresbou, pokud slouží nějaké kloudné myšlence…

 

 

Honneger oratorio brings into our lives new tension, elusive mystery, the deep dizzy from looking to the sky - it's a too little today? This small tempera has continuation in large formats / following reproduction of a paintings / - I admit to these small fascinations to verbally justify the otherwise elusive nuances of expression, from which grows expression and colorful orchestration. Drawing is always supported by color - and color is ultimately the drawing itself, if serves to some meaningful idea...