Modr1650.jpg

Modré obzory / Blue horizons - 1975

 

Spojit přirozený prostor, přirozenou modelaci s dekorativními prvky v jeden symbolický celek se mně zdálo téměř nemožné – a přesto jsem se znovu a znovu o to pokoušel. Probouzel se ve mně vždy znovu kolorista, který se v nepravidelných intervalech pokoušel setřást ze sebe stylistické okovy, které symbolismus nutně s sebou přináší. Generační kolegové se určitě v tom poznají - u dnešních mladých však vidím v jiné obměně totéž. Únavu ze zažitých schémat doby snáší každý trochu jinak, ale všem nám je v podstatě společná chuť konečně vybočit a dojít v malbě k něčemu čistě svému…

 

 

 

Blue horizons - 1975

 

To connect natural space, natural modeling with decorative elements in one symbolic work seemed to me almost impossible - and yet I have again and again tried. It woke up in me again and again colorist, who at irregular intervals is trying to shake off the stylistic shackles which symbolism does not necessarily entails. Generational colleagues are definitely in the know - however, I see in today's youth authors the same thing - but only in a different replacement. Fatigue from well-established schemes are feeling everybody - all of us wants basically to finally express in the painting to something purely his ...