Je k.jpg

Je křečí stárnutí / The seizure of aging

olej, plátno / oil, canvas 40 x 60 cm

 

 

Tlak času – stárnutí jako zrání – a zrání nikdy není bezbolestné. Kdoví jaká je naše úloha v tomto životě? Vždyť máme jenom jeden život, jenom jednu šanci, jen jednu osobní zodpovědnost, jednu naději – představa reinkarnace a opakování celého toho kolotoče je svým způsobem děsivá. My lidé si rádi vymýšlíme peklo na zemi – čím to může být?   

 

It is convulsions aging - invert

Pressure of Time  - Aging as a ripening - and maturation is never painless. Who knows what is our role at this life? After all, we only have one life, just one chance, just one personal responsibility, one hope - the idea of ​​reincarnation and the repetition of this carousel is somewhat scary. We humans like to invent a hell on the Earth - what can it be?