No2446.jpg

Noční světla / Night lights

 

 

Naivizující stylizace – ušklíbne se starý praktik – jistě, i tak by se to dalo odbýt - naštěstí jsem v tom nejel dlouho – a naštěstí i zde je vidět hledání, neklid mladé duše a přece jen nějakou náladu to má. Hledám nyní po třiceti nebo čtyřiceti letech tyto střípky původních myšlenek – jen tak pro sebe nebo s nadějí, že tam zbude něco použitelného i pro teď?

 

 

 

Naive stylization - grins old practic - certainly, even so way it could be put off - luckily I did not go this path too long - and fortunately even here is possible to see search, restlessness of young soul and yet only a mood it has. I am looking now, after thirty or forty years, these pieces of original ideas - just for themselves or with the hope that there is something usable for now?