Tvspalujcvhe250x2802219.jpg

Tvá spalující výheň / Your burning furnace

olej, plátno / oil, canvas 250 x 280 cm

 

Je to jeden z prvních velkých formátů – proto jsem si dal reprodukci tohoto obrazu na obálku  katalogu jisté výstavy, která byla asi zlomová… Spontaneita tahů štětcem nebyla pro mne nikdy samozřejmostí. Stále mne něco brzdilo, omezovalo – ať to byl čas, materiál nebo jen prostá možnost soustředění. Až budu u toho nejvyššího Kurátora a Galeristy – vyprosím si na Něm barvy a nekonečnou roli plátna. A Zdenka mně bude celý den hrát na housle mého/našeho milovaného Martinů – přesně ten koncert, který tak krásně hrál také náš syn jako absolutorium konzervatoře…

 

 

Your burning furnace

 

It is one of my first large format - so I used it for reproduce of the image on the catalog cover of one my exhibition, which had  probably key signification. Spontaneita of brush strokes was never my case. It was something that permanently restricted me  - whether it was time, the material or just plain possibility of concentration. When I will be with my Top Curator and Gallerist  - I will ask Him for the role of infinite canvas and colors. Zdenka will play the violin for me during a whole day / our beloved Martinu - just this concert, which so beautifully played our son as a discharge Conservatory ...