Poutnpsek-akrylnapape200x150cm1777.jpg

Pouštní písek / The desert Sand

papír, akryl / paper, acrylic 200 x 150 cm

 

 

Jde o malbu akrylem na papíře –  byl třeba pracovat rychle, bez možnosti přemaleb a lazur, výsledný tvar má rukopis prozrazující prudký vítr, ve kterém se vše sběhlo. Pobyt ve skutečné poušti měl redukující vliv na mé výrazové prostředky – téměř minimalistický přístup dává za pravdu v podstatě modernistickým tendencím. Podvědomá inklinace k řádu / moderny /  není doufám ještě takovým prohřeškem – uvážíme-li, že nám postmoderna dovoluje skoro všechno…

 

 

The Desert Sand

 

This is a acrylic painting on paper - it was neccesary to work quickly, without the possibility of glaze and painting over.  The final shape of the handwriting reveals a strong wind, in which everything was hapened. Stay in the real desert had an influence on my expression of painting - almost minimalist approach are returning to the modernist tendencies. Subconscious inclination towards order / modern / I hope that it is not yet such sin  - if we consider that postmodernity allows us to almost everything...