Plnonvtr IIjpg2522.jpg

Půlnoční vítr / Midnight Wind

olej, plátno / oil, canvas 140 x 280 cm

 

 

Reprodukce plátna se stala obálkou mé první velké zahraniční výstavy. Chtěl jsem, aby název i zpracování bylo demonstrativně symbolistické. Oportunismus a v podstatě neschopnost jakéhokoliv názoru jistých dobových tendencí se mně pořádně zajídala, nemínil jsem uhýbat ani o krok. Vpravo je vidět kresba, která posloužila jako výchozí bod ke kompozici obrazu – podobných skic jsem si udělal na stovky - škoda, že na nekvalitním papíře, dnes už bych asi užil karton…   

 

 

Midnight Wind

 

I used the reproduction of this canvas on the cover of catalogue of my first large international exhibition. I wanted to choose the title of the exhibition demonstratively symbolist. Opportunism and basically an inability to express an opinion of certain contemporary tendencies really bothered me - I was not willing to dodge even one step. On the right you can see a drawing that served as a starting point to compose the image - simile sketches I've done hundreds - pity on poor quality paper, today I would use probably at least the cardboard ...