Zastavenas-Ncozstvnedoeen95x1152626.jpg

Zastavený čas / The stopped time

olej, plátno / oil,canvas 110 x 125 cm

 

 

Na snahu využít zkratku se nelze spoléhat permanentně. Vynořuje se se střídavým úspěchem a vždy je zde ve hře i vnímaná vizuální realita. Zlomený, zastavený čas je parabola lidského osudu – jsme tu jen zbloudilí poutníci na cestě do pravého domova…   

 

Pledged time - oil on canvas http://www.forfest.cz/vaclav/?id=805&back=36&action=picture

On efforts to use the shortcut we can not relied permanently. Emerges with varying success, and there is always the game and perceived visual reality. Broken, stopped time is parabola of human destiny - we're just a stray pilgrims on the way to the right home ...