Propastiasu125x1251961.jpg

Propasti času / Abyss of time

olej, plátno / oil, canvas 125 x 125 cm

 

 

Vždy se ve mně opakovaně vrací tíhnutí k základním otázkám života – pomíjivost lidské existence na mne dolehla tento rok plnou silou. Naše dočasné společenské role ve valné většině nemají nic společného s věčným směřováním lidské duše. Novodobí aparátčíci námi posunují – a nic si nedělají z toho, že jednou budou muset i oni skládat účty ze svých jepičích kariér…

 

 

It always appears to me recurring tendency to basic questions of life - the transience of human existence hit me in full force. Our temporary social role in the vast majority have nothing to do with the direction of the eternal human soul. The modern apparatchiks are moving us - and they dont know that one day they will also ending their short-lived career ...