PropastiasuIII-invert1320.jpg

Propasti času / Abyss of time

olej, plátno / oil, canvas 125 x 125 cm

 

 

Vždy mně šlo o vnitřní proměnu – časté návraty do sedmdesátých-osmdesátých let mají pro mne až iniciační charakter. Vzestup člověka překonávající lidský úděl smrtelnosti je jedním z hlavních podtónů mého vidění okolního světa – a věřím, že v tom nejsem sám, že je nás už hodně…

 

 

 

I always have been interested about inner transformation - frequent returns to the seventies-eighties had for me almost initial character. The rise of man, which is transcending the eternal human condition of mortality is one of the overtones of my vision of the outside world - and I believe that I am not alone with this vision, that we all are majority of today global society.,.