Kobaltovoblohanadzahradou40x601566.jpg

Kobaltová obloha nad zahradou / Cobalt sky above the garden

olej, plátno / oil, canvas 40 x 60 cm

 

 

Maluji si dodneška taková drobná plátýnka – udržuje to člověka přinejmenším ve vizuální pohotovosti - nehledě na to, že barevnost musíte stále něčím živit, jinak vyschne. Námět plně vyhovuje mému intimizmu a cítění atmosféry. Někde tady je možná skrytý nějaký atavizmus – či co…zkrátka nedůvěřuji tak docela současnému provozu zaměřenému téměř výhradně na okamžitý úspěch. Okamžitý úspěch je dnes spíše vizitkou povrchnosti, kterou není radno následovat…   

 

 

I paint to the present day such a small canvases -  it keeps at least painter in a visual alert - and in addition: you must keep the colors alive, otherwise it become dry. Theme fully suits to my intimate feeling of the atmosphere. Somewhere there may be  hidden my atavism - or what ... shortly: I do not quite trust today's operations, which is focused almost exclusively on immediate success. Instant success is now more business card of superficiality, which it is not advisable to follow ...