ervenreflexyvPodzmeck50x802106.jpg

Červené reflexy v Podzámecké / Red reflexes in Podzámecká

olej, plátno / oil,canvas 50 x 80 cm

 

 

Pracovat s prvkem náhody či geometrie ještě nutně neznamená na sebe navléknout nějaký ten chomout na první pohled dobře vypadajícího konceptu. Znovu se ptát, co mně viděná realita nabízí, ještě není krokem zpět – je to úvaha o abstrakci nezbavené lidského rozměru. Mám rád zdejší světlo, u kterého se dá snít o horkém jižním slunci…

 

 

 

Working with the element of chance or geometry does not necessarily mean to work with some a good-looking concept. If I am asking again what visual reality means to me -  it is not a step back, it is a thinking about abstraction, which is not deprived of the human dimension… I like the local light, here I can dream about the hot southern sun ...