Ncopodivnhoviselovevzduchu962810.jpg

Něco podivného viselo ve vzduchu / Something strange was hanging in the air

olej, plátno / oil, canvas 140 x 250 cm

 

 

Cyklus Pokušení na poušti byl pro mne něco jako starting-point k dalšímu promýšlení původního konceptu. Téma osamění / vyhoštění / v neznámé krajině se zvláštním způsobem přetransformovalo do polohy dlouhodobé meditace – dnes nad tím uvažuji i v souvislosti s aktuální situací globálního vědomí, které očividně připravuje člověka na střet / splynutí / s univerzem…

 

 

The cycle of Temptation in the Desert was for me something like the starting-point to further thinking about original concept. The theme of loneliness / expulsion / in an unknown landscape was transformed in a special way to position of long-term meditation -as I am thinking about it today in connection with the current situation of global consciousness that are apparently preparing man to clash / fusion / with the universe ...