InkarnaceII2078.jpg

Hlouběji než moře - Státní galerie Zlín / Deeper than the sea - State Gallery of Zlin

olej, plátno / oil, canvas 250 x 420 cm

 

 

 

Patrně první zásadnější definování tématu nekonečna se odehrálo v cyklu PASSIO – srovnáním s pozdějšími verzemi stejného názvu je jasné, že abstraktní rovina má v těchto plátnech vždy nějaký reálný základ. Nebudu unavovat podrobnostmi – jsou mně svým způsobem vždy tak trochu protivné detailní rozbory děl ať už vizuálních či hudebních - to hlavní je přece jen někde jinde…  

 

 

Probably the first fundamental definition of the topic of infinity took place in the cycle in PASSIO - comparison with later versions of the same name, it is clear that the abstract plane of these paintings has always some basis in reality. I will not tired of the details - it is always a little bit suspected for me the detailed analysis of works, whether visual or musical - the main thing is still somewhere else ...