272483.jpg

Diecézní muzeum Brno - kolektivní výstava žalmy - Karel Rechlík zahajuje

Diocesan Museum in Brno - collective exhibition of Psalms - Karel Rechlík - curator
Náměstí Kroměříž / Square Kroměříž 1990