181926.jpg

 

Přesněji řečeno: maluji trojdílné obrazy – nikoliv v pravém slova smyslu triptychy. Kdybych nebyl omezován prostorem, materiálem, možnostmi transportu atd. maloval bych určitě souvislá plátna. V tak malé zemi však osud monumentální tvorby visí neustále na vlásku: ještě po jednom celém století nepřistála Epopej Alfonse Muchy do svého konečného domovského přístavu…

 

More precisely: I am making three-part paintings - not in the true sense triptychs. If I were not restricted by space, material, transportation options, etc. I would definitely paint continuous canvases. But the fate of the monumental works in a small country constantly hangs in the balance: even after a whole century Epopej by Alfons Mucha did not land in its final home port ...