Dscn49892210.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

____________________________________

 

Mám rád filmy s hudbou Luboše Fišera – je v nich klid, meditace a usebrání zralého nadhledu – prostě vše co mnohým dnešním chybí. Škoda, že nejde zopakovat atmosféru normalizace – nejen tu dusivou, ale ponejvíce asi tu prostou lidskou solidaritu, která provázela většinu jinak tíživých událostí. Zdá se, že pro něco takového není dnes v atomizované společnosti místo…

 

 

I like movies with music by Luboš Fiser - it is in them tranquility, meditation and recollection of a mature perspective - just everything that today many works are missing. A pity that it is not possible to repeat the atmosphere of normalization  - not only these suffocating images, but mostly the simple human solidarity that accompanied most of the other distressing events. It seems that for something like that is no place in today atomised society ...