Dscn91932673.jpg

Zahradní ateliér / Garden Atelier

__________________________________________

 

Nedávné zpracování Oněgina tvůrčí týmem Marthy Fiennes má v sobě snovost, sílu imaginace i výjimečnou odvahu odpoutat se od zažitých představ jak má vypadat Čajkovského přelomová opera – a konečně liší se i od původní Puškinovy předlohy. Hloubka a rozměr citů je zde podána nesentimentálně, se strhující vizualitou. Myslím, že dobrý obraz a dobrý film mají k sobě rozhodně blízko… 

 

 

 

Recent processing of Onegin by a creative team of Martha Fiennes has a dreamlike quality in itself, strength, of imagination and exceptional courage to break away from stereotypes of traditional look to Tchaikovsky's opera - and finally after all: it is different from the original idea of Pushkin. The depth and dimension of emotions is made ​​by unsentimental way, with stunning visuality. I think that a good painting and a good movie are definitely close to each other ...