Barvy v ateli1926.jpg

 

 

Šaty v ateliéru / Dress in the Atelier       

 

                      

Zdědili jsme po rodičích mimo jiné plno krásných věcí –  velká část garderoby se už nikam nevešla, Zdenka je malebně rozvěsila po ateliéru. Nejdříve jsem v duchu maličko protestoval, posléze mne kouzlo nechtěného zcela ovládlo a sám tak trochu grandiózní instalaci, která ovládla celý dům pomáhal. Bylo to něco jako zkoušet co to udělá když se obsah jednoho domu má vejít do druhého domu – posedla mne chuť si vznikající bizarní zatiší zachytit v sérii snímků, které nebudu dopředu aranžovat. Vše in natura tak jak to je – pouze jsem vždy čekal na vhodné světlo. Poučil jsem se o řádu věcí vezdejších – kompozice přijde jakoby sama jen když jsme připraveni...   

 

 

Dress in the Atelier

 

 

We inherited from our parents, among other things a lot of beautiful things - a large part of this wardrobe was not possible to set up anywhere. Zdenka was hung picturesquely these dress over the studio. In the first time I was a little protesting in my mind, then I quite succumbed to the charms of chance and helped myself to this grandiose installation, which begin completely dominate our house. It was like trying what will happen when the content of one house enters to another house - I was possessed by idea to capture these bizarre still lifes in series of photos without any arrangement in advance. All in nature as it is - I only waited for the appropriate light. I learned about Daily order of things - composition itself seems to come only when we are ready ...