DUCHOVNÍ A VARHANNÍ TVORBA OLOMOUCKÉHO AUTORA ZDEŇKA FRIDRICHA (1927 - 2002)

Mgr. Květa Fridrichová-Raueová /Olomouc University - CZ/

Olomouc je pěkné město, ležící uprostřed Moravy. Je to u nás po Praze druhá největší památková rezervace. V Olomouci je také sídlo Univerzity Palackého. Na Katedře hudební výchovy Pedagogické fakulty vyučoval 30 let doc. PhDr. Zdeněk Fridrich CSc. (1927-2002). Patřil k významným osobnostem olomoucké hudební kultury. Od mládí se věnoval kompozici. Jeho první skladby, Romance pro housle a klavír a Španělský tanec pro klavír čtyřručně jsou z let 1946 a 1947 a je na nich uvedeno písemné věnování Květě, své pozdější manželce. Později psal skladby pro dechový orchestr a pro sólové nástroje s klavírem. Několik skladeb napsal pro Učitelský symfonický orchestr, které také hrála Moravská filharmonie. Po celou dobu se věnoval úpravám lidových písní a také zhudebňování textů.

Po odchodu do důchodu v r. 1992, založil malý pěvecký sbor Kapucínského kostela v Olomouci, který vedl 10 let. Pro tento sbor upravil řadu duchovních písní. Zhudebnil texty básní „Tříkrálová“, „Chrpa polní“ a „Chudí“ z básnické sbírky „Krajina milosti“ Jiřího Víchy, kapucína z Fulneku. Jeho Svatodušní mešní proprium má 5 částí a je s variabilním doprovodem buď s varhanami, nebo s malým orchestrem. Tříhlasá mše s varhanami, o částech: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus a Agnus dei je jeho poslední skladbou.

Pro varhany napsal příležitostné drobné skladby, dále Tři preludia (chromatické, celotónové a diatonické) a Suitu pro varhany o čtyřech částech (Preludium, Ostinato, Ciacona a Risoluto). Další zajímavostí je duo pro klavír a varhany.

Doc. Fridrich znal teoreticky podrobně skladatelské principy hudby 20. stol., ale jeho tvorba se neubírala tímto směrem. Vychází z durmollové tonality jen s obohacením soudobých skladatelských technik. Jeho hudba je tímto přístupná širšímu spektru publika.

Celoživotním odborným zájmem doc. Fridricha se staly varhany a dějiny moravského varhanářství, o kterých publikoval u nás i v zahraničí. Navrhl k rekonstrukci historické varhany, z nichž největší jsou Halbichovy varhany v chrámu P.Marie Sněžné v Olomouci, kde doc. Fridrich po 20 let organizoval cykly koncertů „Podvečery u varhan“. V letošním roce 2007 si připomínáme 30 let od obnovy Halbichových varhan a nedožité 80-té narozeniny doc. Fridricha, z jehož podnětu se obnova uskutečnila.

Součástí referátu byly reprodukované ukázky:
Pozdrav pro klarinet a klavír
2 části z Tříhlasé mše s varhanam
2 části z Varhanní suity
Píseň: Ty jsi Petr, to je skála

Melodie pro flétnu zazněla v podání Romany Polzerové, studentky konzervatoře. Doplněk referátu tvořila malá výstavka prací z dějin moravského varhanářství.

Mgr. Květa Fridrichová-Raueová
/ Univerzita Palackého Olomouc, CZ/

Copyright © 2011-23 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.