XXXIII. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2022 - program

Program (Word)  /  Plakát / Poster (PDF)

 

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením

International Festival of Contemporary Arts with Spiritual Orientation

Držitel Ceny České hudební rady / Holder of the Prize of Czech Music Council

 

Member of associations

European Conference of Promoters of New Music,

EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe Brussels

 

4. 2.  –  15. 8. 2022 

Kroměříž  – Olomouc – Zlín – Kojetín – Hodonín – Hustopeče

________________________________________________________________________________

Motto letošního ročníku festivalu:

Uslyšíš-li o konci světa, vezmi dláto do ruky a tvoř…

Donatello /Donato di Niccolò di Betto Bardi/

Motto of this year's festival:     

If you hear of the end of the world, take up the chisel and create..

Donatello /Donato di Niccolò di Betto Bardi/

______________________________________________________________________

Festival pořádá Umělecká iniciativa za osobní záštity ministra kultury ČR pana Martina Baxy, Mons. Arcibiskupa Jana Graubnera,  Arcibiskupství Olomouc, za spoluúčasti Města Kroměříže, Zlínského kraje, Unie výtvarných umělců ČR, Proboštství Kroměříž, ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Krajskou galerií výtvarného umění ve Zlíně, Sdružením Q Brno, Kulturním sdružením La Ginestra, Itálie,  Ministerstvem kultury Makedonie, Základní uměleckou školou Kojetín, Českým rozhlasem, Slovenským rozhlasem, Hudební nadací OSA, Společností Zdeňka Fibicha, Českým muzeem hudby Praha. Projekt finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, Nadace Českého hudebního fondu, Nadace Karla Pexidra, OSA Partnerství, Město Kroměříž a Zlínský kraj.                                          

The Festival is organized by the Artistic Initiative under the personal auspices of Minister of Culture of the Czech Republic Martin Baxa, Mons. Archbishop Jan Graubner, Archbishopric Olomouc, with attendance of the Town Office Kroměříž, Regional Office in Zlin, Union of Fine Artists of the Czech Republic, Provost's Office Kroměříž, and with co-operation of Kroměříž Region Museum, Regional Gallery of Fine Arts in Zlín, Association Q Brno, Associazione Culturale La Ginestra, Italy, Ministry of Culture of Macedonia,  School of Arts Kojetín, Czech Radio, Slovak Radio, Foundation OSA, Zdeněk Fibich Association, Czech Museum of Music in Prague, and with financial support by the Ministry of Culture of Czech Republic, Foundation of Czech Music Fund, Foundation of Karel Pexidr, OSA in Prague, Town Kroměříž and District Office in Zlín.

 _____________________________________________________________

 

Středa / Wenesday

27/4      Elena Letňanová /SK/ - klavírní recitál / piano recital

              Projekt  „Ženy skladatelky“

             17.00 -  Koncertní  sál  ZUŠ  / Concert  Hall  ZUŠ  KOJETÍN

__________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

29/5      Výstava pro Ukrajinu / Exhibition for Ukraine / 29. 5. - 19. 6. 2022/

             Ve spolupráci se Sdružením Q Brno / In cooperation with the Q Association 

             Archanděl Michael / Archangel Michael

             17.00 - Městská galerie v Hustopečích / City Gallery in Hustopeče

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Čtvrtek /Thursday

16/6      ENSEMBLE VERSUS – Brno /CZ/ - koncert sboru / choir koncert

             „Soudobá česká duchovní hudba“

              20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of  St. Maurice  KROMĚŘÍŽ

______________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

18/6      DUO  ACCOSPHERE / Poland , SK /

             Alena Budziňáková / SK / - akordeon / accordion

            Grzegorz Palus / Poland / - akordeon / accordion

           16.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

___________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

19/6      Irena Chřibková / CZ / - varhany / organ

             19.00 – Dóm sv. Václava  OLOMOUC / Cathedral of St. Venceslav  OLOMOUC

_____________________________________________________________________

 

Pondělí / Monday

20/6      Dětský a mládežnický sbor „PERMONÍK“ Karviná /CZ/

            20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of  St. Maurice  KROMĚŘÍŽ

_____________________________________________________________________

 

Úterý / Tuesday

21/6      NALÉHAVOST  ČASU – výstava / exhibition  / 21.6. – 15.8. 2022 /

               vernisáž  výstavy  /  opening  of  the  exhibition

             17.00 – Krajská  galerie  ZLÍN  / State gallery  in  ZLÍN

_____________________________________________________________________

 

Čtvrtek / Thursday

23/6      Petr Vaculovič / CZ /( - viola / viola  „Te Deum“

             16.00 – Chrám sv. Jana  Křtitele / St. John Baptist  church  KROMĚŘÍŽ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pátek / Friday

24/6      Dr.Vojtěch Mojžíš / CZ / -  „Skladatelé  PŘÍTOMNOSTI“

                                        1.část cyklu „Rozhovory o hudbě“

             16.00 – Zahradní ateliér / Garden atelier Kroměříž

 

              Lucie Valtrová  / CZ / - flauto dolce

              Václav Zeman / CZ / - varhany / organ

              20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice  KROMĚŘÍŽ

_____________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

25/6      „Od  Almy  Mahler  po Iris  Szeghy“

             Elena Letňanová / SK / - klavír / piano

            10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

 

             Julia Okaji / Japan / - klavír / piano

              Veronika Ptáčková  / CZ / - klavír / piano

            13.30 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

 

             Štěpán Filípek / CZ / - violoncello / violoncello

            16.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

 

            Dr.Elena Letňanová /SK/ - „Tři B“ / Beneš, Berger, Bázlik /

                     2.část cyklu „Rozhovory o hudbě“

            20.00 – Zahradní ateliér  / Garden atelier  Kroměříž

_____________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

26/6      Zahájení kolokvia „Duchovní proudy v současném umění“

             „Umění v době pandemie“ / „Art in the time pandemy“

             13.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

 

              Dr.Jiří Bezděk / CZ / -  „Karel Pexidr – osobnost renesančního záběru“

             3.část cyklu „Rozhovory o hudbě“

             14.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

 

             „Soudobý český koncertní melodram“

             Věra Müllerová / CZ / – klavír / piano

              Marta Hrachovinová / CZ / - recitace / recitation

             Filip Sychra / CZ / – recitace / recitation

             Dr.  Věra Šustíková  / CZ /– průvodní slovo / comentary

             16.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

 

 _____________________________________________________________________

 

Pondělí / Monday

27/6      Kolokvium „Duchovní proudy v současném umění“

             10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

             Marcela Kysová – Halmová / CZ / - akordeon/ accordion

             Katarzyna  Gattnar  / Poland / - recitace / recitation

            Jan Soukup / CZ / - fagot

            16.30 - Muzeum Kroměřížska / Museum of   KROMĚŘÍŽ

 

            DOLEŽALOVO  KVARTETO / CZ / - komorní koncert / chamber concert

            20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice  KROMĚŘÍŽ

_____________________________________________________

 

Úterý /Tuesday

28/6      Kolokvium „Duchovní proudy v současném umění“

             10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

              Dr.Marcela Kysová-Halmová / CZ / -  „Hudební Ostrava“

                                        4.část cyklu „Rozhovory o hudbě“

             10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

 

              Věra Kestřánková / CZ / - basklarinet / bass klarinet            

              Diana Horká / CZ / - soprán / soprano

             14.00 –  Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

 

             Josef Janda / CZ / - viola / viola

            Petr Chudoba / CZ / - violoncello / violoncello

            16.30 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

                                                                                                                                                

 

______________________________________________________

 

Středa / Wenesday

29/6      Zahájení kompozičních kurzů pro mladé skladatele POSTFEST

             13.00 – Sbor Jana Blahoslava  Kroměříž

 

             Monika Štreitová / Portugal - CZ / - flétna / flute

             Nao Higano / Japan / - soprán / soprano

            16.30 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________

 

Čtvrtek / Thursday

30/6      POSTFEST – kompoziční kurzy pro mladé skladatele

             9.00 – Sbor  Jana Blahoslava  a  Zahradní ateliér – Kroměříž

 

             TRIO APERTO / CZ / - komorní koncert / chamber concert

             16.30 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

 

             Komorní ženský sbor NOTABENE – Ostrava  / CZ /

             20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice  KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________

 

Pátek / Friday

1/7        POSTFEST – kompoziční kurzy pro mladé skladatele

             9.00 – Sbor J.Blahoslava a Zahradní ateliér  Kroměříž

 

             Tereza Horáková / CZ / - housle / violin

             Ondřej Štochl / CZ / - viola / viola             

            16.30 – Muzeum Kroměřížska / Museum of   KROMĚŘÍŽ

 

________________________________________________________

 

 

Sobota / Saturday

2/7        POSTFEST – kompoziční kurzy pro mladé skladatele

             9.00 – Sbor J. Blahoslava a Zahradní ateliér - Kroměříž

 

             Ivan Boreš /CZ/ - kytara / guitar

            16.30 – Muzeum Kroměřížska / Museum of   KROMĚŘÍŽ

 

       ____________________________________________________________

 

Neděle/ Sunday

3/7        POSTFEST – kompoziční kurzy pro mladé skladatele

             13.00 – Sbor J.Blahoslava a Zahradní ateliér- Kroměříž          

 

             PAVEL BOŘKOVEC QUARTETTO – komorní koncert  / chamber concert

             20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice  KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________________

 

Pondělí / Monday

4/7        POSTFEST – kompoziční kurzy pro mladé skladatele

             9.00 – Sbor J. Blahoslava  a  Zahradní ateliér - Kroměříž

            

             Poslechový koncert ze skladeb účastníků kompozičních kurzů

             13.30 – Zahradní ateliér – KROMĚŘÍŽ

 

             Gonca Bogoromova  /Macedonia/ - soprán / soprano

             Elena Sojceska-Petiot  /France/ - flétna / flute

            Romain Petiot  /France/ - kytara / guitar

            16.30 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

,--------------------------------------------------------------------------------------

Úterý / Tuesday

5/7        POSTFEST – kompoziční kurzy pro mladé skladatele

             10.00 – Sbor J. Blahoslava  a  Zahradní ateliér  Kroměříž

            

             Slavnostní zakončení kompozičních kurzů POSTFEST

             15.00 - Sbor J.Blahoslava  KROMĚŘÍŽ

__________________________________________________________________

Čtvrtek / Thursday

7/7        Stanislav Šurin / SK / - varhany / organ

             Hilda Gulyas  / SK / - soprán / strano

             19.00 – Chrám sv. Vavřince  / Church of St. Laurels  HODONÍN

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lektoři kompozičních kurzů pro mladé skladatele – studenty a absolventy středních a vysokých uměleckých škol:                  

Prof. Albert Breier  / Germany /, Dr.Jaroslav Šťastný   / CZ /, Dr. Pavel Zemek – Novák / CZ /, MgA. Ondřej Štochl / CZ /

                                         

Pátky / Fridays 4/2,  11/2,  18/2,  25/2   čtyřdílní cyklus autorských pořadů „OZVĚNY  FORFESTU“ v Rádiu Proglas o zahraničních skladatelích na festivalu a jejich zde uvedených skladbách

 

PDF verze / PDF versions
2022
2022
2020
Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program
Copyright © 2011-22 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.