XXX. F E S T I V A L F O R F E S T C Z E C H R E P U B L I C 2019

26.4. – 31. 8. 2019

Kroměříž – Olomouc – Strážnice – Hodonín

Program (Word)

XXX. F E S T I V A L   F O R F E S T   C Z E C H   R E P U B L I C   2019

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením

International Festival of Contemporary Arts with Spiritual Orientation

Držitel Ceny České hudební rady / Holder of the Prize of Czech Music Council

 

Member of associations

European Conference of Promoters of New Music

 

EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe Brussels

 

26.4. – 31. 8. 2019

  

Kroměříž – Olomouc – Strážnice – Hodonín    

_____________________________________________________________________________

 

Festival pořádá Umělecká iniciativa za osobní záštity Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, Metropolity moravského, ministra kultury ČR pana doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., starosty města Kroměříže pana Mgr. Jaroslava Němce, MUDr. Olgy Sehnalové, poslankyně Evropského parlamentu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České komise pro UNESCO, Arcibiskupství Olomouc, za spoluúčasti Města Kroměříže, Zlínského kraje, Unie výtvarných umělců ČR, Sdružení Q Brno, Proboštství Kroměříž, Národního památkového ústavu-státní správy Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, Základní uměleckou školou Kojetín, Základní uměleckou školou Holešov, ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Galerií U Artuše, Českým rozhlasem, European Conference of Promoters of New Music Amsterdam, EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe-Brusel, Velvyslanectvím České republiky v Dublinu, Maskfest Festival San Marino, Hudební nadací OSA, Společností pro duchovní hudbu Praha, Českým muzeem hudby Praha. Projekt finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, Nadace Českého hudebního fondu, Nadace Gideona Kleina, Nadace K.Pexidra, OSA Partnerství, Město Kroměříž a Zlínský kraj.  

 

The festival is organized by the Artistic Initiative under the auspices of Mons. Jan Graubner, Archbishop of Olomouc, Metropolitan of Moravia, Minister of Culture of the Czech Republic, doc. Mgr. Antonín Staněk, Mayor of Kroměříž  Mgr. Jaroslav Němec, MUDr. Olga Sehnalová, Member of the European Parliament, Minister of Education, Youth and Sports of Culture of the Czech Republic, under the auspices of the Czech Commission for UNESCO, Archbishopric Olomouc, with attendance of the Town Office Kroměříž, Regional Office in Zlin, Union of Fine Artists of the Czech Republic, Association Q Brno, The National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Kroměříž, Priory and with co-operation of Kroměříž Region Museum, School of Arts Kojetin, School of Arts Holešov, Gallery Artuš,  Czech Radio, Slovak Radio, European Conference of Promoters of New Music, EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe-Brussels, the Czech Embassy in Dublin, Maskfest Festival San Marino, Foundation OSA, Society for Spiritual Music in Prague, Czech Museum of Music in Prague, and with financial support by the Ministry of Culture of Czech Republic, Foundation of Czech Music Fund, Foundation of Gideon Klein, Foundation of K.Pexidr, and Foundation OSA in Prague, Town Kroměříž and District Office in Zlín.

 

_____________________________________________________________________

 

Pátek / Friday 

26/4      Terra Incognita – výstava / exhibition

17.00 – Synagoga / Synagogue Strážnice

___________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

27/4      Elena Letňanová /SK/ - klavírní recital / piano recital

            Galerie výtvarného umění / Fine Art Gallery Hodonín

______________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

8/6       Tsuneo Nakajima /Japan/ - autorský poslechový pořad / author portrait

            17.00 hod. – Zahradní atelier / Garden Atelier KROměříž

________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

9/6       Brno Contemporary Orchestra /CZ/ - opening concert

            Dirigent – Pavel Šnajdr /CZ/

            Milan Paĺa /SK/ - housle / violin 

            Eliška Honková /CZ/ - flétna / flute

            19.00 – Dóm sv. Václava / Cathedral St. Vaclav OLOMOUC 

______________________________________________________________

 

Středa / Wednesday

19/6      Festivalový koncert pro studenty středních škol

            Aleš Janeček /CZ/ – clarinet / clarinet, Martina Macko /CZ/ – soprán / soprano

                        Hana Blahová /CZ/ – housle / violin, Martina Mergentálová /CZ/ – klavír / piano

            10.00 - Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ  

___________________________________________________________________

 

Pátek / Friday 

21/6      Tommasina Squadrito / Italy / - výstava /exhibition

            14.00  – Zahradní ateliér / Garden Atelier

           

Tommy Barr / Ireland / - výstava / exhibition

16.00 – Arcibiskupský zámek / Chateau KROMĚŘÍŽ

 

Martina Macko /CZ/ - soprán / soprano  

Aleš Janeček /CZ/ - clarinet / clarinet

Pavel Březík /CZ/ - viola / viola       

Martina Mergentalová /CZ/ - klavír / piano     

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ  

 

Kvarteto Bohuslava Martinů /CZ/

/ Autorský portrét Vojtěcha Mojžíše – k životnímu jubilee skladatele/  

20.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ

___________________________________________________________________

 

Sobota / Saturday  

22/6      Q Association /CZ/ - výstava k 50. výročí založení  

exhibition to commemorate 50th anniversary

Quid tempus? Qui locus? Jaký čas? Jaké místo?

Ensemble Marijan /CZ/ ISHA trio /CZ/  

13.00 – Sala Terrena zámku / Sala Terrena of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

Q Association /CZ/ Quid tempus? Qui locus?

výstava k 50. výročí založení / exhibition to commemorate 50th anniversary

16.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMĚŘÍŽ

 

Petr Vaculovič /CZ/ - Pašije podle evangelia Lukášova 

Ekumenický komorní orchestr a sólisté Kreativního centra Getsemany

17.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMĚŘÍŽ

 

Martina Mergentalová /CZ/ - klavír / piano 

Hana Blahová /CZ/ - housle / violin

20.00 - Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

23/6      Miroslav Kubíček /CZ/ - výstava / exhibition

            15.00 - Galerie Artuš / Artuš Gallery Kroměříž

 

Elena Tereshchenko /Russia/ - soprano

Valerio Barbieri /Italy/ - saxophones

Cristina Roffi /Italy/ - saxophone

Mascagni Saxophone Ensemble /Italy/

Massimiliano Messieri / San Marino / - live electronics

Koncert ve spolupráci s festivalem MASKFEST RSM

Concert is held with cooperation with Festival MASKFEST San Marino

17.00 – Sala Terrena zámku / Sala Terrena of the Chateau KROMĚŘÍŽ  

 

 

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno /CZ/ - choir

Štěpán Filípek /CZ/ - violoncello  

20.00 - chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

____________________________________________________________

 

Pondělí / Monday

24/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society  

10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

             Márton Barabás / Hungary / - výstava / exhibition  

            14.00 - Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

Violeta Dinescu / Germany - Romania / -  autorský profil / authors profile

Sorin Petrescu / Romania / - klavír / piano

Doru Roman / Romania / - percussion 

Lájos Huszár / Hungary / - autorský profil / authors profile

           15.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

Parnas kvinteto Brno /CZ/

Josef Adamík - Dechový kvintet s dětskými hračkami

17.00 –  Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

DUO KESSNER /USA/

Daniel Kessner /USA/ – flétny / flutes  

Dolly Kessner /USA/ - klavír / piano  

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ

________________________________________________________________

 

Úterý / Tuesday

25/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society  

9.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

Mia Elezovic /Croatia / - klavír / piano

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ           

 

SOLARIS 3  /CZ/ - klavírní trio / piano trio

Katelyn Bouska /USA/ - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

____________________________________________________________________

 

Středa / Wednesday

26/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society  

9.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

Giamila Berré /Italy / - varhany / organ

17.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice - KROMĚŘÍŽ

 

Romana Feiferlíková /CZ/ - alt / alto

            Věra Müllerová /CZ/ - klavír / piano

            Písňový recital ze skladeb soudobých českých a německých autorů

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

__________________________________________________________

 

Čtvrtek / Thursday

27/6      TRIO APERTO /CZ/

17.00 –  Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

Stela Maris Sirben / France / - soprán / soprano  

Martin Vojtíšek /CZ/ - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________

 

Pátek / Friday

28/6      “WA – HIBIKI” / Echos of Japan /

Sakura variation for solo violin with dance

and calligraphy performance

Chiaki Yamazaki /Japan/ - housle / violin    

Reisai / Japan / - kaligrafie / calligraphy

Nao Higano /Japan/ - soprán / soprano

Akiko Niino – Osedo / Japan / - klavír / piano  

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

 

Arne Linka /CZ/ - autorský koncert / author concert

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

______________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

29/6      Kroměřížské ateliéry / Art Studios Kroměříž

            Průrvy nad zemí / Crevasse above the Earth – výstava / exhibition

            10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ

 

Irena a Vojtěch Havlovi /CZ/- oceněná hudba k filmu “Křižáček”

17.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ   

 

Konvergence /CZ/

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

_______________________________________________________________

 

Neděle / Sunday 

30/ 6     Orchestra d´archi Pardubice /CZ /

 / umělecký vedoucí – Jiří Kuchválek / 

Koncert k 70.výročí založení Konzervatoře P.J.Vejvanovského v Kroměříži

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

 Karel Martínek /CZ/ - varhanní recitál / organ recital

20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________________

 

Pondělí / Monday

1/7       Koncert ze skladeb mladých komponistů

/ ve spolupráci se skladatelskými kurzy  POSTFEST / 

17.00Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ 

 

Lorenzo Meo / Switzerland / - klavír / piano

Koncert ve spolupráci s festivalem MASKFEST RSM

Concert is held with cooperation with Festival MASKFEST San Marino

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

POSTFEST – Kompoziční kurzy / Composition master classes – 1.7. -  7.7. 2018

            Mistrovské kurzy skladby pro mladé komponisty – studenty a absolventy středních a

            vysokých uměleckých škol

Lecturers: Prof.Albert Breier /Germany/

Dr. Jaroslav Šťastný /CZ/

Dr. Pavel Zemek /CZ/

MgA. Ondřej Štochl /CZ/

Sbor Jana Blahoslava – Riegrovo nám. KROMĚŘÍŽ        

_______________________________________________________         

 

Sobota / Saturday

    31/8  ABC SOUDOBÉ HUDBY – seminář o problematice poslechu současné hudební produkce

10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier  KROMĚŘÍŽ

__________________________________________________________

 

Contact:

The Organization Committee of the Festival

Artistic Initiative – FESTIVAL FORFEST  CZECH REPUBLIC

Kojetínská 1425,767 01 KROMĚŘÍŽ - GPS: 49°18'8.553"N, 17°23'2.237"E

e-mail:  forfest@forfest.cz  forfest@quick.cz  forfest@seznam.cz  info@forfest.cz

TEL/FAX:  +420 - 573 341 316  +420 - 603 97 34 32  +420 – 731 83 20 25  /  skype: forfest.cz  

www.ecpnm.com  www.gaudeamus.nl  www.iscm.org   www.forfest.cz  www.vaculovic.cz  www.nkp.cz www.artsdb.net    www.kadmusarts.com www.dokoncertu.cz  http://kadmusarts.com/festivals/723.html  www.opusmusicum.cz  www.musicalamerica.com www.franswaltmans.nl www.unesco-ic.cz www.iscm.nl  www.iamic.net  www.hisvoice.cz  www.czechmusic.org www.olmuart.cz  www.hudenirozhledy.scena.cz www.musica.cz www.vitejte.cz  www.muzikus.cz www.muzikontakt.muzikus.cz  www.sdmusic.cz/czmic  www.hudba-kromeriz.cz www.mesto-kromeriz.cz  www.labyrint.net www.mfdnes.cz www.rozhlas.cz/vltava www.vltava.rozhlas.cz  www.atelier-journal.cz  www.zamek-kromeriz.cz  www.nchf.cz  www.flc.jk.uni-linz.ac.at/ICCM/EHT.html  www.mkcr.cz www.czech-tv.cz www.europart.ch  www.music-usa.org/nacusa-la/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXX. F E S T I V A L   F O R F E S T   C Z E C H   R E P U B L I C   2019

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením

International Festival of Contemporary Arts with Spiritual Orientation

Držitel Ceny České hudební rady / Holder of the Prize of Czech Music Council

 

Member of associations

European Conference of Promoters of New Music

 

EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe Brussels

 

26.4. – 31. 8. 2019

  

Kroměříž – Olomouc – Strážnice – Hodonín   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 

Pátek / Friday 

26/4      Terra Incognita – výstava / exhibition

17.00 – Synagoga / Synagogue Strážnice

___________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

27/4      Elena Letňanová /SK/ - klavírní recital / piano recital

            Galerie výtvarného umění / Fine Art Gallery Hodonín

______________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

8/6       Tsuneo Nakajima /Japan/ - autorský poslechový pořad / author portrait

            17.00 hod. – Zahradní atelier / Garden Atelier KROměříž

________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

9/6       Brno Contemporary Orchestra /CZ/ - opening concert

            Dirigent – Pavel Šnajdr /CZ/

            Milan Paĺa /SK/ - housle / violin 

            Eliška Honková /CZ/ - flétna / flute

            19.00 – Dóm sv. Václava / Cathedral St. Vaclav OLOMOUC 

______________________________________________________________

 

Středa / Wednesday

19/6      Festivalový koncert pro studenty středních škol

            Aleš Janeček /CZ/ – clarinet / clarinet, Martina Macko /CZ/ – soprán / soprano

                        Hana Blahová /CZ/ – housle / violin, Martina Mergentálová /CZ/ – klavír / piano

            10.00 - Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ  

___________________________________________________________________

 

Pátek / Friday 

21/6      Tommasina Squadrito / Italy / - výstava /exhibition

            14.00  – Zahradní ateliér / Garden Atelier

           

Tommy Barr / Ireland / - výstava / exhibition

16.00 – Arcibiskupský zámek / Chateau KROMĚŘÍŽ

 

Martina Macko /CZ/ - soprán / soprano  

Aleš Janeček /CZ/ - clarinet / clarinet

Pavel Březík /CZ/ - viola / viola      

Martina Mergentalová /CZ/ - klavír / piano    

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ  

 

Kvarteto Bohuslava Martinů /CZ/

/ Autorský portrét Vojtěcha Mojžíše – k životnímu jubilee skladatele/  

20.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ

___________________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

22/6      Q Association /CZ/ - výstava k 50. výročí založení 

exhibition to commemorate 50th anniversary

Quid tempus? Quid locus?

Ensemble Marijan /CZ/

ISHA trio /CZ/

13.00 – Sala Terrena zámku / Sala Terrena of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

Q Association /CZ/ Quid tempus? Quid locus?

výstava k 50. výročí založení / exhibition to commemorate 50th anniversary

16.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMĚŘÍŽ

 

Petr Vaculovič /CZ/ - Pašije podle evangelia Lukášova 

Ekumenický komorní orchestr a sólisté Kreativního centra Getsemany

17.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMĚŘÍŽ

 

Martina Mergentalová /CZ/ - klavír / piano 

Hana Blahová /CZ/ - housle / violin

20.00 - Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

23/6      Miroslav Kubíček /CZ/ - výstava / exhibition

            15.00 - Galerie Artuš / Artuš Gallery Kroměříž

 

Elena Tereshchenko /Russia/ - soprano

Valerio Barbieri /Italy/ - saxophones

Cristina Roffi /Italy/ - saxophone

Mascagni Saxophone Ensemble /Italy/

Massimiliano Messieri / San Marino / - live electronics

Koncert ve spolupráci s festivalem MASKFEST RSM

Concert is held with cooperation with Festival MASKFEST San Marino

17.00 – Sala Terrena zámku / Sala Terrena of the Chateau KROMĚŘÍŽ  

 

 

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno /CZ/ - choir

Štěpán Filípek /CZ/ - violoncello  

20.00 - chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

____________________________________________________________

 

Pondělí / Monday

24/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society  

10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

             Márton Barabás / Hungary / - výstava / exhibition  

            14.00 - Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

Violeta Dinescu / Germany - Roamania / -  autorský profil / authors profile

Sorin Petrescu / Romania / - klavír / piano

Doru Roman / Romania / - percussion 

Lájos Huszár / Hungary / - autorský profil / authors profile

           15.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

Parnas kvinteto Brno /CZ/

Josef Adamík - Dechový kvintet s dětskými hračkami

17.00 –  Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

DUO KESSNER /USA/

Daniel Kessner /USA/ – flétny / flutes  

Dolly Kessner /USA/ - klavír / piano  

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ

________________________________________________________________

 

Úterý / Tuesday

25/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society  

9.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

Boris Rener / Slovenia / - klarinet / clarinet

Mia Elezovic /Croatia / - klavír / piano

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ           

 

SOLARIS 3  /CZ/ - klavírní trio / piano trio

Katelyn Bouska /USA/ - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

____________________________________________________________________

 

Středa / Wednesday

26/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society  

9.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

Giamila Berré /Italy / - varhany / organ

17.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice - KROMĚŘÍŽ

 

Romana Feiferlíková /CZ/ - alt / alto

            Věra Müllerová /CZ/ - klavír / piano

            Písňový recital ze skladeb soudobých českých a německých autorů

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

__________________________________________________________

 

Čtvrtek / Thursday

27/6      TRIO APERTO /CZ/

17.00 –  Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

Stela Maris Sirben / France / - soprán / soprano  

Martin Vojtíšek /CZ/ - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________

 

Pátek / Friday

28/6      “WA – HIBIKI” / Echos of Japan /

Sakura variation for solo violin with dance

and calligraphy performance

Chiaki Yamazaki /Japan/ - housle / violin    

Reisai / Japan / - kaligrafie / calligraphy

Nao Higano /Japan/ - soprán / soprano

Akiko Niino – Osedo / Japan / - klavír / piano  

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

 

Arne Linka /CZ/ - autorský koncert / author concert

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

______________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

29/6      Kroměřížské ateliéry / Art Studios Kroměříž

            Průrvy nad zemí / Crevasse above the Earth – výstava / exhibition

            10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ

 

Irena a Vojtěch Havlovi /CZ/- oceněná hudba k filmu “Křižáček”

17.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ   

 

Konvergence /CZ/

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

_______________________________________________________________

 

Neděle / Sunday 

30/ 6     Orchestra d´archi Pardubice /CZ /

 / umělecký vedoucí – Jiří Kuchválek / 

Koncert k 70.výročí založení Konzervatoře P.J.Vejvanovského v Kroměříži

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

 Karel Martínek /CZ/ - varhanní recitál / organ recital

20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________________

 

Pondělí / Monday

1/7       Koncert ze skladeb mladých komponistů

/ ve spolupráci se skladatelskými kurzy  POSTFEST / 

17.00Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ 

 

Lorenzo Meo / Switzerland / - klavír / piano

Koncert ve spolupráci s festivalem MASKFEST RSM

Concert is held with cooperation with Festival MASKFEST San Marino

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

 

POSTFEST – Kompoziční kurzy / Composition master classes – 1.7. -  7.7. 2018

            Mistrovské kurzy skladby pro mladé komponisty – studenty a absolventy středních a

            vysokých uměleckých škol

Lecturers: Prof.Albert Breier /Germany/

Dr. Jaroslav Šťastný /CZ/

Dr. Pavel Zemek /CZ/

MgA. Ondřej Štochl /CZ/

Sbor Jana Blahoslava – Riegrovo nám. KROMĚŘÍŽ        

_______________________________________________________         

 

Sobota / Saturday

    31/8  ABC SOUDOBÉ HUDBY – seminář o problematice poslechu současné hudební produkce

10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier  KROMĚŘÍŽ

__________________________________________________________

 

Contact:

The Organization Committee of the Festival

Artistic Initiative – FESTIVAL FORFEST  CZECH REPUBLIC

Kojetínská 1425,767 01 KROMĚŘÍŽ - GPS: 49°18'8.553"N, 17°23'2.237"E

e-mail:  forfest@forfest.cz  forfest@quick.cz  forfest@seznam.cz  info@forfest.cz

TEL/FAX:  +420 - 573 341 316  +420 - 603 97 34 32  +420 – 731 83 20 25  /  skype: forfest.cz  

www.ecpnm.com  www.gaudeamus.nl  www.iscm.org   www.forfest.cz  www.vaculovic.cz  www.nkp.cz www.artsdb.net    www.kadmusarts.com www.dokoncertu.cz  http://kadmusarts.com/festivals/723.html  www.opusmusicum.cz  www.musicalamerica.com www.franswaltmans.nl www.unesco-ic.cz www.iscm.nl  www.iamic.net  www.hisvoice.cz  www.czechmusic.org www.olmuart.cz  www.hudenirozhledy.scena.cz www.musica.cz www.vitejte.cz  www.muzikus.cz www.muzikontakt.muzikus.cz  www.sdmusic.cz/czmic  www.hudba-kromeriz.cz www.mesto-kromeriz.cz  www.labyrint.net www.mfdnes.cz www.rozhlas.cz/vltava www.vltava.rozhlas.cz  www.atelier-journal.cz  www.zamek-kromeriz.cz  www.nchf.cz  www.flc.jk.uni-linz.ac.at/ICCM/EHT.html  www.mkcr.cz www.czech-tv.cz www.europart.ch  www.music-usa.org/nacusa-la/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF verze / PDF versions Program
2017
Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program
Copyright © 2011-19 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.