XXXI.FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2020

14.6. - 27.9.2020

Kroměříž

Plakát / Poster (PDF)

XXXI. F E S T I V A L   F O R F E S T   C Z E C H   R E P U B L I C   2020

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením

International Festival of Contemporary Arts with Spiritual Orientation

Držitel Ceny České hudební rady / Holder of the Prize of Czech Music Council

 

Member of associations

European Conference of Promoters of New Music,

EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe Brussels

14.6. – 27.9. 2020 

Kroměříž   

_____________________________________________________________________________

 

Festival pořádá Umělecká iniciativa za osobní záštity Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, metropolity moravského, záštity Ministerstva kultury ČR, České komise pro UNESCO, za spoluúčasti Města Kroměříže, Zlínského kraje, Unie výtvarných umělců ČR, Sdružení Q Brno, Proboštství Kroměříž, Národního památkového ústavu-státní správy Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, Základní umělecké školy Kojetín, Základní umělecké školy F.X.Richtera Holešov, ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Českým rozhlasem, European Conference of Promoters of New Music Amsterdam, EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe-Brussels, Hudební nadací OSA, Společností pro duchovní hudbu Praha, Českým muzeem hudby Praha. Projekt finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, Nadace Českého hudebního fondu, Nadace Gideona Kleina, Nadace K.Pexidra, OSA Partnerství, Město Kroměříž a Zlínský kraj. 

 

The festival is organized by the Artistic Initiative under the auspices of Mons. Jan Graubner, Archbishop of Olomouc, Metropolitan of Moravia, Ministry of Culture of the Czech Republic, under the auspices of the Czech Commission for UNESCO, with attendance of the Town Office Kroměříž, Regional Office in Zlin, Union of Fine Artists of the Czech Republic, Association Q Brno, The National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Kroměříž, Priory and with co-operation of Kroměříž Region Museum, School of Arts Kojetin, School of Arts of F.X.Richter Holešov, Czech Radio, European Conference of Promoters of New Music, EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe-Brussels, Foundation OSA, Society for Spiritual Music in Prague, Czech Museum of Music in Prague, and with financial support by the Ministry of Culture of Czech Republic, Foundation of Czech Music Fund, Foundation of Gideon Klein, Foundation of K.Pexidr, and Foundation OSA in Prague, Town Kroměříž and District Zlín 

 

 

 

Neděle / Sunday

14/6      Bez hranic / Without Borders  

Antonio Secci / Italy / and guests – exhibition / 14.6. – 2.7.2020 /

            15.00 - Galerie Orlovna / Gallery Omega KROMĚŘÍŽ

 

Kornél Mikecz / Hungary / - bas baritone recital

Kostiantyn Tyshko / Ukraine / - klavír / piano

18.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ

 

 

 

Čtvrtek / Thursday

18/6      Hana Ryšavá /CZ/ - varhany / organ

18.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

 

Matthias Drude /Germany / - Schöpfung - poslechový autorský pořad

20.00 – Galerie Orlovna / Gallery Omega  KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________________

 

 

Pátek / Friday

19/6      Martin Kos /CZ/ - housle / violin

Štěpán Kos /CZ/ - klavír / piano

16.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of  KROMĚŘÍŽ 

 

            Jiří Mráz /CZ/ - klarinet / clarinet

20.00 – Chrám sv. Jana Křtitele / Church of St. John Baptist – KROMĚŘÍŽ

_______________________________________________________________

 

 

 

Sobota / Saturday

20/6      Kroměřížské ateliéry / Art Studios of  Kroměříž  

Současná hudba Francie / Contemporary Music of France 

10.00 – Zahradní atelier / Garden atelier

 

Filharmonické kvarteto Praha /CZ/ - komorní koncert / chamber concert

17.00 – Galerie Orlovna / Gallery Omega  KROMĚŘÍŽ

 

Sanity Guitar Duo /CZ/ - guitar concert

Ivan Boreš /CZ/ - Vojtěch Vrtiška /CZ/   

20.00 –  Galerie Orlovna / Gallery Omega  KROMĚŘÍŽ

____________________________________________________________

 

 

Neděle / Sunday

21/6      Kroměřížské ateliéry / Art Studios of  Kroměříž  

            Současná hudba Anglie / Contemporary Music of England

14.00 – Zahradní atelier / Garden atelier  KROMĚŘÍŽ

 

Bohuslav Matoušek /CZ/ - housle / violin

Karel Hiner /CZ/ - varhany / organ

20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

_______________________________________________________________

 

 

Pondělí / Monday

22/6      Irská hudební moderna / Irish modern Music - poslechový pořad

           17.00 – Galerie Orlovna / Gallery Omega  KROMĚŘÍŽ

 

Ensemble Marijan /CZ/- komorní  koncert 

20.00 – Galerie Orlovna / Gallery Omega  KROMĚŘÍŽ

__________________________________________________________________

 

 

Úterý / Tuesday

23/6      Lenka Kozderková /CZ/ - flétnový recital / flute recital

18.00 – Galerie Orlovna / Gallery Omega  KROMĚŘÍŽ

 

Liviu Danceanu / Romania / - Quasisimphony – poslechový autorský pořad

21.00 – Galerie Orlovna / Gallery Omega KROMĚŘÍŽ   

_______________________________________________________________

 

 

Středa / Wednesday

24/6      Prokop Prčík /CZ/ - hudební filmy / music films

Vraja San Miguel / India /, výtvarná spolupráce

Petr Vaculovič /CZ/ -  hudební spolupráce

16.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of KROMĚŘÍŽ

 

Jiří Lukeš /CZ/ - akordeon / accordion

20.00 – Galerie Orlovna / Gallery Omega KROMĚŘÍŽ

__________________________________________________________________

 

 

Čtvrtek / Thursday

25/6      Slovenská elektroakustická hudba / Slovak electroacoustic music

17.00 – Galerie Orlovna / Gallery Omega KROMĚŘÍŽ

 

David Danel /CZ/ - housle / violin

20.00 – Galerie Orlovna / Gallery Omega KROMĚŘÍŽ

__________________________________________________________________

 

 

Pátek / Friday  

26/6      Matysovo kvarteto /CZ – komorní koncert / chamber concert

17.00 – Galerie Orlovna / Gallery Omega KROMĚŘÍŽ

 

Petr Vacek /CZ/ - varhanní recitál / organ recital

20.00 - chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

_____________________________________________________________

 

 

Sobota / Saturday

27/6      Kroměřížské ateliéry / Art Studios of  Kroměříž

            Dr.Marek Pavka /CZ/ - přednáška / lecture about New Music

Rudolf Růžička /CZ/ - autorský poslechový pořad

10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ

 

            Arvo Pärt / Estonia / - život a dílo / film  

18.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of KROMĚŘÍŽ

 

Karel Martínek /CZ/ - varhanní recital / organ recital

20.00 - chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

_______________________________________________________________

 

 

Neděle / Sunday   

28/ 6     Nao Higano /Japan/ - soprán / soprano /   

Mária Vaitová - klavír / klávesy

 se vzpomínkou na japonského skladatele Tsuneo Nakajimu

17.00 - Galerie Orlovna / Gallery Omega KROMĚŘÍŽ   

 

VOX IUVENALIS /CZ/ -  sborový koncert / choir concert

Smíšený sbor Kantiléna /CZ/

Pěvecký sbor Masarykovy univerzity /CZ/

Sbormistr: Jan Ocetek /CZ/

Láska opravdivá

Sbormistr: Jan Špaček

Lenka Cafourková – Ďuricová /CZ/ – soprán / soprano

 

Alfred Schnittke – Koncert pro sbor

20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice - KROMĚŘÍŽ

  

____________________________________________________________________

 

Pondělí / Monday

29/6      Kroměřížské ateliéry / Art Studios of Kroměříž

Trio Helix /CZ/ - workshop of Composition Classes

14.00 - Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ

______________________________________________________________________

 

 

Úterý / Thuesday

30/6      Veni Sancte Spiritus – experimentální projekt / experimental project

Petr Vaculovič /CZ/ - viola, live electronics     

16.00 - Muzeum Kroměřížska / Museum of KROMĚŘÍŽ

 

Štěpán Filípek /CZ/ - violoncellový recitál / violoncello recital 

20.00 – Galerie Orlovna / Gallery Omega KROMĚŘÍŽ   

____________________________________________________________________

 

 

 

Středa / Wednesday

1/7       Roman Berger /SR/ - poslechový autorský pořad k jubileu skladatele

17.00 - Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ

 

            Ars Acustica Choralis /CZ/    

Jiří Hodina – chorální zpěv 

Michal Rataj – live electronics     

Petr Kalfus – tenor saxofon, basklarinet

Gregoriánský chorální zpěv v prostorové rezonanci

ambientní elektronické hudby a virtuózní improvizace

20.00 - chrám sv. Jana Křtitele / Church of St. John Baptist – KROMĚŘÍŽ

 

 

27.6.- 3.7. 2020 - POSTFEST – Kompoziční kurzy / Composition master classes

            Mistrovské kurzy skladby pro mladé komponisty – studenty a absolventy středních a

            vysokých uměleckých škol

Lecturers: Dr. Jaroslav Šťastný /CZ/ 

    Dr. Pavel Zemek /CZ/,

    MgA. Ondřej Štochl /CZ/

Sbor Jana Blahoslava – Riegrovo nám., Galerie Orlovna, Zahradní atelier  KROMĚŘÍŽ

_____________________________________________________

 

 

Pondělí / Monday

29/8      ABC SOUDOBÉ HUDBY – celodenní seminář o problematice poslechu současné

hudební tvorby, doplněný četnými praktickými ukázkami nahrávek skladeb

skladatelů 21. století.

            10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier  KROMĚŘÍŽ

______________________________________________________________

 

 

Neděle / Sunday

27/9       Brněnský Filharmonický sbor – Beseda brněnská /CZ/ - choir concert  

 Petr Kolař /CZ/ - varhany / organ, sbormistr / choirmaster

 20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

______________________________________________________________

PDF verze / PDF versions
2020
Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program
Copyright © 2011-21 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.