XXX. F E S T I V A L F O R F E S T C Z E C H R E P U B L I C 2019

26.4. – 31. 8. 2019

Kroměříž – Olomouc – Strážnice – Hodonín

Program (Word)  /  Plakát / Poster (PDF)

XXX. F E S T I V A L   F O R F E S T   C Z E C H   R E P U B L I C   2019

Tisková zpráva dole / The press release – English below

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením

International Festival of Contemporary Arts with Spiritual Orientation

 

Člen asociací / Member of associations

European Conference of Promoters of New Music

EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe Brussels

Držitel Ceny České hudební rady

Holder of the Prize of Czech Music Council

 

Kroměříž – Olomouc – Strážnice – Hodonín

26.4. – 31. 8. / April 26 – August 31

  

_____________________________________________________________________________

 

Festival pořádá Umělecká iniciativa za osobní záštity Mons. Jana Graubnera, arcibiskupa olomouckého, metropolity moravského, záštity Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, České komise pro UNESCO, za spoluúčasti Města Kroměříže, Zlínského kraje, Unie výtvarných umělců ČR, Sdružení Q Brno, Proboštství Kroměříž, Národního památkového ústavu-státní správy Arcibiskupského zámku a zahrad Kroměříž, Základní umělecké školy Kojetín, Základní umělecké školy F.X.Richtera Holešov, ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska, Českým rozhlasem, European Conference of Promoters of New Music Amsterdam, EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe-Brusel, Velvyslanectvím České republiky v Dublinu, the California State University Emeritus and Retired Faculty Association, Maskfest Festival San Marino, Hudební nadací OSA, Společností pro duchovní hudbu Praha, Českým muzeem hudby Praha. Projekt finančně podporuje Ministerstvo kultury ČR, Nadace Českého hudebního fondu, Nadace Gideona Kleina, Nadace K.Pexidra, OSA Partnerství, Město Kroměříž a Zlínský kraj. 

 

The festival is organized by the Artistic Initiative under the auspices of Mons. Jan Graubner, Archbishop of Olomouc, Metropolitan of Moravia, Ministry of Culture of the Czech Republic, Ministry of Education, Youth and Sports of Culture of the Czech Republic, under the auspices of the Czech Commission for UNESCO, with attendance of the Town Office Kroměříž, Regional Office in Zlin, Union of Fine Artists of the Czech Republic, Association Q Brno, The National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Kroměříž, Priory and with co-operation of Kroměříž Region Museum, School of Arts Kojetin, School of Arts of F.X.Richter Holešov, Czech Radio, European Conference of Promoters of New Music, EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe-Brussels, the Czech Embassy in Dublin, the California State University Emeritus and Retired Faculty Association, Maskfest Festival San Marino, Foundation OSA, Society for Spiritual Music in Prague, Czech Museum of Music in Prague, and with financial support by the Ministry of Culture of Czech Republic, Foundation of Czech Music Fund, Foundation of Gideon Klein, Foundation of K.Pexidr, and Foundation OSA in Prague, Town Kroměříž and District Office in Zlín.

  

_____________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

9/6       Brno Contemporary Orchestra / CZ / - opening concert

         Pavel Šnajdr / CZ / - dirigent

         Milan Paĺa / SK / - housle / violin 

         Eliška Honková / CZ / - flétna / flute

            19.00 – Dóm sv. Václava / Cathedral St. Vaclav OLOMOUC 

______________________________________________________________

 

Středa / Wednesday

19/6      Festivalový koncert pro studenty středních škol

            10.00 - Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ  

___________________________________________________________________

 

Pátek / Friday 

21/6      Tommy Barr / Ireland / - výstava / exhibition

16.30 – Arcibiskupský zámek / Chateau KROMĚŘÍŽ                                                     

 

Martina Macko / CZ / - soprán / soprano  

Aleš Janeček / CZ / - clarinet / clarinet

Pavel Březík / CZ / - viola / viola       

Martina Mergentalová / CZ / - klavír / piano    

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ                             

 

Kvarteto Bohuslava Martinů /CZ/

20.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ                           

___________________________________________________________________

 

Sobota / Saturday  

22/6      Q Association / CZ / - výstava k 50. výročí založení 

         Quid tempus? Qui locus? Jaký čas? Jaké místo?

Exhibition to commemorate 50th anniversary / 22.6. – 25.7. 2019 /

Ensemble Marijan / CZ / ISHA trio / CZ /  

14.00 – Galerie Orlovna / Gallery Orlovna KROMĚŘÍŽ                                                    

 

Q Association / CZ / Quid tempus? Qui locus?

16.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMĚŘÍŽ            

 

 

Petr Vaculovič / CZ / - Pašije podle evangelia Lukášova 

17.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMĚŘÍŽ

 

Martina Mergentalová / CZ / - klavír / piano 

Hana Blahová / CZ / - housle / violin

20.00 - Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ                             

_________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

23/6      Elena Tereshchenko / Russia / - soprano

Valerio Barbieri / Italy / - saxophones

Cristina Roffi / Italy / - saxophone

Massimiliano Messieri / San Marino / - live electronics

Mascagni Saxophone Ensemble / Italy /

17.00 – Sala Terrena zámku / Sala Terrena of the Chateau KROMĚŘÍŽ               

 

 

Pěvecký sbor Gaudeamus Brno / CZ / - choir

Štěpán Filípek / CZ / - violoncello  

20.00 - chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

____________________________________________________________

 

Pondělí / Monday

24/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society  

10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

Márton Barabás / Hungary / - výstava / exhibition

14.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

Violeta Dinescu / Germany / -  autorský profil / authors profile

Sorin Petrescu / Romania / - klavír / piano

Doru Roman / Romania / - bicí / percussion 

Lájos Huszár / Hungary / - autorský profil / authors profile

15.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ   

      

Parnas Quintet / CZ /

17.00 –  Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ              

VIA ARTIS

 

Daniel and Dolly Kessner / USA / – flétny / flutes, klavír / piano 

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ                            

________________________________________________________________

 

Úterý / Tuesday

25/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society 

10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

Mia Elezovic / Croatia / - klavír / piano

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ                       

 

SOLARIS 3  / CZ / - klavírní trio / piano trio

Katelyn Bouska / USA / - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ                       

____________________________________________________________________

 

Středa / Wednesday

26/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění – Umění a společnost

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts – Art and Society 

10.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

Giamila Berré / Italy / - varhany / organ

17.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice - KROMĚŘÍŽ

 

Romana Feiferlíková / CZ / - alt / alto

 Věra Müllerová / CZ / - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall 

            

__________________________________________________________

 

Čtvrtek / Thursday

27/6      TRIO APERTO / CZ /

17.00 –  Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ              

 

 

Stela Maris Sirben / France / - soprán / soprano  

Martin Vojtíšek / CZ / - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ                                             

_________________________________________________________

 

Pátek / Friday

28/6      Chiaki Yamazaki / Japan / - housle / violin    

Reisai / Japan / - kaligrafie / calligraphy

Nao Higano / Japan / - soprán / soprano

Akiko Niino – Osedo / Japan / - klavír / piano 

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ                                             

 

Arne Linka / CZ / - autorský koncert / author concert

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ                                             

______________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

29/6      Kroměřížské ateliéry / Art Studios Kroměříž

            Výstava pro Dublin / exhibition for Dublin

            Ivana Loudová / CZ / - Ztracený Orfeus / Lost Orpheus

10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ

 

Irena a Vojtěch Havlovi / CZ /

17.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ               

 

 

Konvergence / CZ /

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ                       

_____________________________________________________________

 

Neděle / Sunday 

30/ 6     Orchestra d´archi Pardubice / CZ /

 17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ                      

 

 Karel Martínek / CZ / - varhanní recitál / organ recital

20.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice – KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________________

 

Pondělí / Monday

1/7       Lorenzo Meo / Switzerland / - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ                       

____________________________________________________________________         

 

Sobota / Saturday

31/8      ABC SOUDOBÉ HUDBY

10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier  KROMĚŘÍŽ

 

_____________________________________________________________

 

 

Contact:

Artistic Initiative – FESTIVAL FORFEST  CZECH REPUBLIC

Kojetínská 1425,767 01 KROMĚŘÍŽ - GPS: N 49°18.14257', E 17°23.03732'

e-mail:  forfest@forfest.cz  forfest@quick.cz  forfest@seznam.cz  info@forfest.cz

TEL/FAX:  +420 - 573 341 316  +420 - 603 97 34 32  +420 – 731 83 20 25  /  skype: forfest.cz    

www.forfest.cz  www.ecpnm.com  www.gaudeamus.nl  www.effe.eu  www.iscm.org  

https://www.zamek-kromeriz.cz  www.forfest.cz/zdenka  www.vaculovic.cz  www.nkp.cz  www.artsdb.net  www.opusmusicum.cz  www.musicalamerica.com www.franswaltmans.nl www.unesco-ic.cz www.iscm.nl  www.iamic.net  www.czechmusic.org  www.hudenirozhledy.scena.cz www.musica.cz www.vitejte.cz  www.muzikus.cz www.olmuart.cz  www.muzikontakt.muzikus.cz  www.sdmusic.cz/czmic  www.hudba-kromeriz.cz www.mesto-kromeriz.cz  www.labyrint.net www.mfdnes.cz www.rozhlas.cz/vltava www.vltava.rozhlas.cz  https://www.zamek-kromeriz.cz/en  www.dokoncertu.czwww.nchf.cz  www.flc.jk.uni-linz.ac.at/ICCM/EHT.html  www.mkcr.cz www.czech-tv.cz www.europart.ch  www.music-usa.org/nacusa-la/, www.hudba.proglas.cz  www.zlinsko-online.cz  www.forfest.cz/mapa

 

Tisková zpráva / The press release – English below

 

XXX. FORFEST CZECH REPUBLIC 2019

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením

International festival of contemporary art with a spiritual orientation

 

26.4. – 31. 8. 2019  

 

Kroměříž – Olomouc – Strážnice – Hodonín   

 

__________________________________________________________________________

 

V jubilejním XXX. ročníku festivalu půjde o zvýšenou pozornost masmédií na národní i mezinárodní úrovni a především prezentaci města Kroměříže před evropskou veřejností. Festival opětovně obhájil Label EFFE v Bruselu na období 2019 -2020. Festival je jedna z mála akcí v rámci celého kraje, které se podařilo proniknout do evropských struktur jako plnohodnotný partner – připomínáme, že je to oficiální mínění České hudební rady, MK ČR i širší české národní veřejnosti. Festival přinesl v průběhu třiceti let městu i českému umění mimořádný respekt v zahraničí. Ještě nikdy se tak frekventovaně nepsalo o Kroměříži v art magazínech v Evropě i zámoří / https://www.forfest.cz/international-reviews /. Soudobé umění je vždy nové už svojí podstatou – Kroměříž má dnes vysoký kredit města, kde se dělá nekompromisní, náročná kultura. Toto město má již třicet let silnou a nosnou myšlenku, která otevírá dveře přinejmenším k neobvyklým možnostem zhodnocení v rámci světové kultury.

/ více na: www.forfest.cz /

 

Na festivalu 2019 participují přední české i zahraniční instituce, umělecké asociace, přijedou čestní hosté ze 14 zemí Evropy i zámoří / Francie, Německo, Maďarsko, Chorvatsko, Itálie, Republika San Marino, Rusko, Slovenská republika, Japonsko, Irsko, Rumunsko, Švýcarsko, USA a Česká republika / viz přiložený program a související texty /.  Festival se každoročně koná pod záštitou Ministerstva kultury ČR a dalších institucí / Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Česká komise pro UNESCO, Arcibiskupství Olomouc /. Program jubilejního XXX. festivalového ročníku obsahuje v reprezentativním výběru 36 stěžejních akcí - z toho 27 koncertů, 6 výstavních projektů, z nichž je nejvýznamnější výstava k 50. výročí založení Q Association s názvem Quid tempus? Qui locus? Jaký čas? Jaké místo? Stěžejní akce bude též třídenní bienále festivalového kolokvia „Duchovní proudy v současném umění“ s podtitulem „Umění a společnost“ / konference s mezinárodní účastí /, týdenní mistrovské kurzy skladby pro mladé komponisty POSTFEST - opět s mezinárodní účastí.

 

Aktivity festivalu jsou již více jak čtvrt století ve středu zájmu světové veřejnosti - zásadní recenze jsou každoročně publikovány v odborném tisku v ČR, v Evropě i zámoří, audio-video záznamy uvedly přední rozhlasové stanice a TV kanály, dokumenty o akci jsou deponovány v Národní knihovně v Praze a v zahraničních archivech renomovaných univerzit  / zvláště v USA /. Na základě dlouholetého členství v evropských asociacích typu ECPNM / European Conference of Promoters of New Music / nově také EFFE – Europe for Festivals Festivals for Europe / je festival uváděn na prestižních serverech / www.ecpnm.com   www.gaudeamus.nl   www.iscm.org   www.musicalamerica.com  a další - viz přílohy /.

 

FORFEST patří k nejstarším kulturním událostem nově obnovené demokracie v České republice. Představuje desítky výstav, stovky koncertů, stovky nahrávacích hodin pro Český rozhlas a ČT, stovky premiérovaných skladeb / v průměru 30 na každém z ročníků /. Festival spolupracoval za dobu svého trvání s desítkami klíčových institucí doma i v zahraničí - podrobněji v katalogu: https://www.forfest.cz/files/article-pdf/katalog2009.pdf

 

Atraktivnost podtrhuje i mimořádné prostředí, v němž se jednotlivé akce festivalu konají – koncerty jsou letos situovány do čtyř měst / Kroměříž – Olomouc – Strážnice – Hodonín /, využívají reprezentativních prostor Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži / zejména nádherného Sněmovního sálu, Sala terreny https://www.zamek-kromeriz.cz a zcela jedinečného prostředí nově rekonstruované Rotundy Květné zahrady /, kroměřížských chrámů, olomouckého Dómu sv. Václava aj. 

 

______________________________________

 

The press release

 

XXX. FORFEST CZECH REPUBLIC 2019

International festival of contemporary art with a spiritual orientation

 

26.4. – 31. 8. 2019 

 

Kroměříž – Olomouc – Strážnice – Hodonín   

_______________________________________________________

 

This year we are organize jubilee XXX. Festival, which will be about increase attention of the mass media at national and international level, and especially the presentation of the city of Kroměříž front of the European public. The festival once again defended Label EFFE in Brussels for 2019 -2020. The festival is one of the few events in the whole region that has managed to entered to  European structures as a full-featured partner - we must remind that it is the official opinion of the Czech Music Council, the Czech Ministry of Culture and the wider Czech national public. Over the course of thirty years, the festival has brought extraordinary respect for Kroměříž city and Czech art in cultural circles at Europe. Never before has been so frequently written about Kroměříž in art magazines in Europe and overseas / https://www.forfest.cz/international-reviews /. Contemporary art is always new already in its essence - Kroměříž today has a high credit as the city, where an uncompromising culture is made. For thirty years, this city has had a strong vision that opens the door to at least the unusual possibilities of evaluation within the world culture.   

 

At the festival 2019 participates a leading Czech and foreign institutions, artistic associations - honored guests will come from 14 countries of Europe and overseas / France, Germany, Hungary, Croatia, Italy, Republic of San Marino, Russia, Slovak Republic, Japan, Ireland, Romania, Switzerland, USA and Czech Republic / see attached program and related texts /. Festival is annually held under the patronage of the Ministry of Culture of the Czech republic and other institutions / Ministry of Education, Youth and Sports, the Czech Commission for UNESCO and Archbishopric Olomouc /.

 

The program of jubilee XXX. Festival 2019 contains a representative selection of 36 major events – includes 27 concerts, 6 exhibition projects, of which the most important will be the exhibition on the 50th anniversary of the Q Association with title: QUID TEMPUS? QUI LOCUS? What time? Which place? Among the pivotal events will be also the Biennale of the Colloquium "Spiritual Streams in Contemporary Art" with the subtitle: Art and Society / three-day conference with International participation /, weekly master classes for the young composers POSTFEST - again with international participation.

 

Festival activities are already more than a quarter century in the focus of interest of world public - the essential reviews are published each year in the prestigious magazines and daily press in the Czech Republic, in Europe and overseas. Audio-video recordings of the festival are broadcasted by the leading radio stations and TV channels, the documents from Festival are deposited at the National Library of the Czech Republic in Prague, including foreign archives of renowned universities / especially in the USA /.

 

Based on the long membership in European associations type ECPNM / European Conference of Promoters of New Music / and now the newly: EFFE - Europe for Festivals Festivals for Europe / festival is represented on the prestigious servers / www.ecpnm.com  www.gaudeamus.nl  www.effe.eu  www.iscm.org  www.musicalamerica.com and others - see attachments /.

 

FORFEST belongs to the oldest cultural events of the newly restored democracy in the Czech Republic. Represents dozens of exhibitions and hundreds of concerts, hundreds of recording hours for Czech Radio and Czech Television, hundreds of premiere compositions / 30 on average in each of the years /. Festival collaborated during 30 years of existence with dozens of key institutions at home and abroad - more detail in the catalog: https://www.forfest.cz/files/article-pdf/katalog2009.pdf

 

The attractiveness of Festival is underlined by the extraordinary environment in which the festival events takes place - uses the representative spaces of the Archbishop's Chateau and Gardens in Kroměříž / especially beautiful Assembly Hall  https://www.zamek-kromeriz.cz   and totally unique ambience of the newly renovated Flower Garden /, temples of Kroměříž, Dome of St. Wenceslas in Olomouc etc.

 

 

 

PDF verze / PDF versions Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program
Copyright © 2011-19 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.