XXIX. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2018

4.5. – 31.8.2018

Kroměříž – Olomouc - Hodonín – Ostrava

Program (Word)  /  Plakát / Poster (PDF)

XXIX. F E S T I V A L   F O R F E S T   C Z E C H   R E P U B L I C   2018

 

Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením

International Festival of Contemporary Arts with Spiritual Orientation

 

Člen asociací / Member of associations

European Conference of Promoters of New Music,

EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe Brussels

Držitel Ceny České hudební rady

Holder of the Prize of Czech Music Council

 

Kroměříž – Olomouc - Hodonín – Ostrava

4.5. – 31.8. / May 5 – August 31

________________________________________________________________________________

 

Festival pořádá Umělecká iniciativa Kroměříž za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Zlínského kraje, Města Kroměříže, Partnerství OSA, Nadace Českého hudebního fondu, Nadace Gideona Kleina, Nadace Karla Pexidra a Fondu na podporu umenia SR, ve spolupráci s Arcibiskupstvím Olomouc, Unií výtvarných umělců ČR, Sdružením Q Brno, Proboštstvím Kroměříž, Národním památkovým ústavem-státní správou Arcibiskupského zámku a zahrad, Muzeem Kroměřížska, Českým rozhlasem, Slovenským rozhlasem, Konzervatoří P.J.Vejvanovského Kroměříž, Základní uměleckou školou Kojetín, Galerií Orchard Ostrava, Galerií U Artuše Kroměříž, Společností pro duchovní hudbu Praha a Českým muzeem hudby, pod záštitou České komise pro UNESCO.

 

The festival is organized by the Artistic Initiative with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, District Office in Zlín, Town of Kroměříž, Foundation OSA, Foundation of Czech Music Fund,

Foundation of Gideon Klein, Foundation of Karel Pexidr, Slovak Arts Council with attendance of Archbishopric Olomouc, Union of Fine Artists of the Czech Republic, Association Q Brno, The National Institute for the Protection and Conservation of Monuments and Sites Kroměříž, Parish of St. Moritz Kroměříž with co-operation of Kroměříž Region Museum, Conservatory of P.J.Vejvanovský Kroměříž, School of Arts Kojetin, Orchard Gallery Ostrava, Gallery Artuš Kroměříž,  Czech Radio, Slovak Radio, Society for Spiritual Music in Prague, Czech Museum of Music, under the auspices of the Czech Commission for UNESCO.

 _______________________________________________________________________________________

 

Pátek / Friday

4/5       Koncert k 100. výročí vzniku Československé republiky

            Concert for the 100th anniversary of the Czechoslovak Republic 

            / Skladby českých, moravských a slovenských skladatelů 20. a 21. stol. /

            Zdenka Vaculovičová /CZ/ - housle / violin

            17.00 – Husitský sbor  CČSH    HODONÍN

___________________________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

6/5       Písně Sušilovy sbírky jako inspirace současné hudební tvorby

            koncert – beseda k 150. výročí úmrtí sběratele národních písní Františka Sušila

            16.00 – Husitský sbor CČSH    HODONÍN

______________________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

27/5   František Emmert /CZ/- 25.SYMFONIE « K Tobě byl poslán anděl »

Ensemble OPERA DIVERSA /CZ/

19.00 – Dóm sv. Václava / St. Wenceslas Cathedral OLOMOUC

_________________________________________________________________________

 

Pátek / Friday

1/6       Naše hudební krajiny / Our music landscapes

Mirka Trizuljaková /CZ/ - aktuální obrazy / current pictures

Marek Trizuljak /SK-CZ / - skleněné plastiky / glass sculptures

                        17.00 -  Galerie Orchard / Orchard Gallery OSTRAVA

_________________________________________________________________

 

Pátek / Friday

15/6     Miroslav Koupil /CZ/ – Z cyklu 50 obrazů na biblická témata

            17.00 – Galerie u Artuše / Artuš Gallery KROMĚŘÍŽ

 

            Romano Guardini – Křížová cesta / The Cross Way

Ondřej Mucha / CZ / - varhany/organ, Jarmila Hlaváčová / CZ / - recitace

20.00 - Chrám sv.Mořice / Church of St. Maurice KROMĚŘÍŽ

_________________________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

16/6     BENDA QUARTET /CZ/

20.00 -  Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ     VIA ARTIS

_____________________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

17/6     Antonín Gavlas /CZ/ Kamenné vertikály / – exhibition

14.00 – Předsálí Sněmovního sálu / Anteroom of the Chateau KROMĚŘÍŽ                           VIA ARTIS

 

Jiří Kovář /CZ/ - varhanní recitál / organ recital

16.00 – Chrám sv.Mořice / St. Maurice Church of KROMĚŘÍŽ

 

Elena Stojceska - Petiot / France / - flétna /  flute

Romain Petiot  / France / – kytara / guitar

Elena Tereshchenko / Russia / - soprán / soprano

In collaboration with Festival MaskFest San Marino

20.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ      VIA ARTIS

______________________________________________________________________________

 

Pondělí / Monday

18/6     Písně o bolesti a světle / The Songs about Pain and Light

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ                                   VIA ARTIS

 

TRIO HELIX /CZ/

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ     VIA ARTIS

_____________________________________________________________________________

 

Úterý / Tuesday

19/6    TRIO OPERA /CZ/ - FrantišekG.Emmert a jeho žáci

            20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ              

______________________________________________________________________________

 

Středa / Wednesday

20/6     Nao Higano / Japan / - soprán / soprano

            Mária Vaitová /CZ/ - klavír / piano

            Stanislav Nosek /CZ/ - housle / violin

10.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ      VIA ARTIS

 

Ludvík Šuranský /CZ/ - varhanní recital / organ recital

17.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice - KROMĚŘÍŽ

 

Zuzana Berešová /SK/ - klavír / piano

Pavel Burdych  /CZ/ - housle / violin

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ      ________________________________________________________________________________

 

Čtvrtek / Thursday

21/6     TRIO APERTO /CZ/

16.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ          VIA ARTIS

 

Demetrius Polyzoides  / Austria / – housle / violin

Michael Polyzoides / Austria / - violoncello / violoncello

Janna Polyzoydes / Austria / - klavír / piano                        

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ   VIA ARTIS

________________________________________________________________________________

 

Pátek / Friday

22/6     Anna Zielinska / Poland / - houslový recitál / violin recital

            18.00 -  Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ                   VIA ARTIS

 

Petr Vaculovič /CZ/

Na počátku bylo slovo / In the beginning was the Word

21.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice - KROMĚŘÍŽ                             

___________________________________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

23/6     Stíny poledního lesa / Shadows of the Midday Forest – exhibition

            10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier KROMĚŘÍŽ

 

SOJKOVO KVARTETO /CZ/

            17.00 – Rotunda Květné zahrady / Rotunda of Flower Garden KROMĚŘÍŽ            

Vít Zouhar /CZ/  – EUOUAE

zvuková instalace / sound installation for festival Forfest

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ   VIA ARTIS

 

Yati Durant / United Kingdom /

Nicola Baroni / Italy /

Massimiliano Messieri / San Marino /

Norman Adams / Canada / 

In collaboration with Festival MaskFest San Marino

22.00 – Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ   VIA ARTIS

___________________________________________________________________________

 

Neděle / Sunday

24/ 6    VOX IUVENALIS /CZ/ - sborový koncert / choir concert

            16.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice - KROMĚŘÍŽ

 

QUASARS ENSEMBLE / Slovak Republic / - Bratislava

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ      VIA ARTIS

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________________

 

Sobota / Saturday

30/6     POSTFEST – Kompoziční kurzy / Composition master classes – 30.6. -  6.7. 2018

Mistrovské kurzy skladby pro mladé komponisty – studenty a absolventy středních a

vysokých uměleckých škol / Lecturers: Prof.Albert Breier /Germany/, PhDr. Jaroslav Šťastný /CZ/, PhDr. Pavel Zemek /CZ/, MgA. Ondřej Štochl /CZ/

_______________________________________________________________________________________

 

Pátek / Friday

31/8     ABC SOUDOBÉ HUDBY

            10.00 – Zahradní atelier / Garden Atelier  KROMĚŘÍŽ

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Bulletin 2018:

_________________

 

Motto: Cenu má pouze cesta. Pouze ona trvá, kdežto cíl je iluze poutníka, kráčejícího od hřebene k hřebeni, jako by smysl byl v dosaženém cíli…                                       Antoine de Saint-Exupéry                                                                                           

 

Polarizace dnešní společnosti je znepokojující. To, co jsme doufali, že navždy zmizelo ze světové scény, se vynořuje s netušenou silou. Všechny ty skryté i zjevné odstíny nejrůznějších podob fundamentalismu jsou tu znovu - mizí možnosti skutečného dialogu. Proto má smysl se alespoň pokusit navázat přetrženou nit umění, které má tu vzácnou vlastnost, že komunikuje napříč staletími, napříč globální společností. Také o těchto otázkách je Forfest…         Zdenka a Václav Vaculovičovi


 

Motto: Just the journey is worthy. Only the journey takes, while the goal is only illusion of the pilgrim, walking from the crest to the ridge, as if the sense was a hidden in the final destination…                                                               

Antoine de Saint-Exupéry

 

Polarization of today's society is worrying thing. What we had hoped that disappearred  forever from the world stage is now appearing with unexpected power. All these hidden and obvious shades of fundamentalism of all kinds are here again - whereas the possibilities of genuine dialogue are again disappearing. Therefore, it makes sense to at least try to re-establish this interrupted thread of art that has the rare property to communicate across the centuries, across the global society. Also about these questions is festival Forfest ...                                                                 Zdenka a Václav Vaculovičovi

 

_________________________________________________________________________________

 

František Emmert /CZ/ - 25.SYMFONIE « K Tobě byl poslán anděl »

Dílo dlouholetého pedagoga na JAMU profesora Emmerta jsme propagovali ještě za jeho života od devadesátých let přes dvacet let. Jeho symfonická tvorba patří už dnes k neoddiskutovatelným hodnotám v českém národním měřítku, doufáme, že se brzy zabydlí i v repertoáru evropských orchestrů. Symfonie / premiéra v Brně 2017 / je komponována pro soprán / Jarmila  Balážová – ČR /, violu / Milan Paľa – SR /, varhany / Marek Paľa - SR / a smyčcový orchestr. Se souborem ENSEMBLE OPERA DIVERSA ji nastudoval  dirigent Ondrej Olos / SR /.                                                                                                                             http://www.operadiversa.cz/

 

František Emmert / CZ / - 25. SYMPHONY "Angel was sent to you"

The work of a longtime professor of Janáček Academy František Emmert had been promoted during his life-time in the framework of our Festival since the nineties for over twenty years. His symphonic works today represents indisputable values on the Czech music scale - and we hope to see soon their appearance in the repertoire of European orchestras. 25. Symphony / premiere in Brno 2017 / is composed for soprano / Jarmila Balážová - CZ /, viola / Milan Paľa - SR /, organ / Marek Paľa - SR / and string orchestra. The ensemble ENSEMBLE OPERA DIVERSA will lead conductor Ondrej Olos / SR /.                                                                                                http://www.operadiversa.cz/

 

Festivalový koncert pro žáky a studenty

Na festivalovém koncertě pro mládež / žáky 7. – 9. tříd ZŠ a gymnázií / spolu s českými interprety – houslistou Stanislavem Noskem a klavíristkou Márií Vaitovou – vystoupí japonská sopranistka Nao Higano, která studovala zpěv v Bratislavě a svou sólistickou kariéru zahájila ztvárněním titulních rolí oper skladatelů 20. stol. na scéně Slovenského národního divadla.       http://www.naohigano.com

        

 

Festival concert for pupils and students

At the festival concert for youngsters / pupils of 7th - 9th grades of elementary schools and grammar schools / will perform together with Czech performers - violinist Stanislav Nosek and pianist Maria Vaitova - Japanese soprano Nao Higano, who studied singing in Bratislava and began her solo career with the works of composers of the 20th century on the stage of the Slovak National Theater.                                                                                                          http://www.naohigano.com  

 

Miroslav Koupil /CZ/ – Z cyklu 50 obrazů na biblická témata

Kroměřížský autor známý z okruhu umělců spojených s prestižní galerií Caesar v Olomouci má za sebou rozlehlou tvorbu zahrnující přes více jak čtyři desetiletí - sochařské objekty, osobité instalace, experimentální asambláže, expresivní kresebnou tvorbu, kterou po celou dobu prolínají olejomalby.

Závažná témata, která po léta zpracovává, se dotýkají všelidských obsahů a reflektují dějiny evropského umění posledních 5-ti staletí. V galerii U Artuše půjde o úzký výběr posledních prací z mnohaletého biblického cyklu. Pro tuto svou orientaci byl autor přizván i k projektu ilustrované Bible....                                                                                                  http://www.galeriecaesar.cz  

 

Miroslav Koupil / CZ / - From a cycle of 50 images on biblical themes

The Kromeriz author, known from the circle of artists associated with the prestigious Caesar Gallery in Olomouc, has behind him extensive work involving over four decades sculptural objects, original installations, experimental assemblages, expressive drawings, which accccompaned oil paintings all over the years. The substantial themes on which he has been working on over the years touch on universal human contents and reflect the history of European art of the last 5th centuries. In the U Artuše Gallery, there will be a narrow selection of recent works from the many-year Biblical cycle. For this orientation, the author was also invited to the illustrated Bible Project ...  

                                                                                                          http://www.galeriecaesar.cz

                                     

BENDA QUARTET /CZ/

Benda Quartet  je komorním souborem členů Janáčkovy filharmonie Ostrava. Má za sebou šest velmi úspěšných sezón, v jejichž rámci uvedl a natočil řadu specielních projektů: „Česká hudba na zámcích severní Moravy a Slezska“, vzácné provedení Mendelssohnova Oktetu op.20 ve spolupráci s vynikajícím berlínským Vogler Quartettem nebo pravidelná účinkování na festivalu „Hudební současnost“ či spoluúčast na projektu „Generace“ v rámci Janáčkova máje. Už z tohoto výčtu vyplývá cílené zaměření souboru na interpretaci soudobé hudby.              http://bendaquartet.com

                               

BENDA QUARTET / CZ /

Benda Quartet is a chamber ensemble of Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava. The Quartet performed already six very successful seasons in which presented and realized a number of special projects: "Czech Music at the Chateaus of Northern Moravia and Silesia", a rare performance of Mendelssohn's Octett No. 20 in cooperation with the excellent Berlin Vogler Quartet or a regular presentation on „Hudební současnost“ or well-known project "Generation" in the framework of Janacek May Festival.                                                                                   http://bendaquartet.com         

 

Antonín Gavlas /CZ/ - sochy

Všestranný autor, zakladatel ostravské výtvarné skupiny In Signum / v překladu: Ve hvězdách / má vedle své bohaté vlastní tvorby též dlouholeté zkušenosti s organizací mezinárodních výstav a sympozií / socha - malba – smalty /. Oproti přežívající povrchnosti, laciným efektům a stále opakovaným klišé současných módních projevů usiluje ve své práci o hlubší vnímání řádu, zamyšlení nad hodnotami lidského života a odpovědnosti za jeho směřování. Gavlasův „nový humanismus“ pracuje se symbolismem a snaží se znovu dodat dílům obsah a konkrétní významy, rozšiřuje tak vnímání mnohovrstevného obrazu světa. Pro zámecké prostory autor vytvořil premiérový konvolut sochařských objektů s názvem Kamenné vertikály.

http://dumumeniopava.cz/events/antonin-gavlas-skupenstvi-svetla/

 

Antonin Gavlas / CZ / - sculptures

The versatile author, the founder of the Ostrava art group In Signum / In the Stars / has besides his own rich creative work also longtime experience in the organization of international exhibitions and symposias / sculpture - painting /. Instead of surviving superficiality, cheap effects, and the constantly repetitive cliché of today fashionable expressions, he seeks in his work a deeper perception of order, reflection on the values of human life and responsibility for its direction. Gavlas's "new humanism" works with symbolism and tries to re-deliver contents and specific meanings extending the perception of the multi-layered image of the world. For the chateau spaces, the author created a premiere exhibition of sculptural objects named Stone Verticals.                        

http://dumumeniopava.cz/events/antonin-gavlas-skupenstvi-svetla/

 

Jiří Kovář /CZ/ - varhanní recitál

studoval na Hudební fakultu JAMU u Pavla Černého. Roce 2010 se aktivně účastnil varhanních kurzů na téma Dietrich Buxtehude, které vedl Jan-Piet Knijff, dále pak v roce 2011 na Bachovských kurzech v Praze pod vedením Martina Sandera. V roce 2013 se také zúčastnil Mezinárodní soutěže Pražského jara v oboru hra na varhany. Svou interpretační pozornost věnuje hudbě soudobé, především českému skladateli Petru Ebenovi, a francouzské varhanní tvorbě konce 19. a 20. století.

https://www.casopisharmonie.cz/tag/jiri-kovar.html

 

Jiří Kovář / CZ / - organ recital

studied at the JAMU Music Faculty at Pavel Černý. In 2010, he participated actively in the organ courses on Dietrich Buxtehude led by Jan-Piet Knijff, and in 2011 at the Bachov courses in Prague under Martin Sander. In 2013, he also participated in the Prague Spring International Competition in the field of organ play. He gives his interpretive attention to the music of the contemporary composer, especially to the Czech composer Peter Eben, and to the late 19th and 20th century French organ production.                                                       https://www.casopisharmonie.cz/tag/jiri-kovar.html

 

Elena Stojceska, Romain Petiot / Francie / - flétna, kytara

Elena Tereshchenko / Rusko / - soprán

Do Kroměříže přijíždějí již podruhé – po velmi úspěšném vystoupení v r. 2016 - nyní samozřejmě s novým programem, v němž jsou svými skladbami mimo francouzských autorů zastoupeni také skladatelé, s nimiž se před dvěma lety oba interpreti seznámili právě na Forfestu – Ital Massimiliano Messieri, Američan Laurence Sherr a také mladý český skladatel Jan Vrkoč. Pravou ozdobou koncertu bude vystoupení ruské sopranistky Eleny Teresčenko v české premiéře skladby Messieriho „ A Dream within a Dream“.

     en.spitz.su/elena-tereschenko https://www.duo-solipse.com  http://www.unesco-czech.cz

 

Elena Stojceska, Romain Petiot / France / - flute, guitar

Elena Tereshchenko / Russia / - soprano

They are coming to Festival for the second time - after a very successful performance in 2016 - of course, with a new program in which, apart from French composers, will be Italian composer Massimiliano Messieri, American Laurence Sherr and also the young Czech composer Jan Vrkoč. The real gem of the program will be the participation of Russian soprano Elena Tereschenko in the Czech premiere of Messieri's "A Dream within a Dream".                   

                 en.spitz.su/elena-tereschenko  https://www.duo-solipse.com  http://www.unesco-czech.cz

 

Písně o bolesti a světle

Kristýna Valoušková /CZ/ - soprán, Jakub Sršeň /CZ/ - baryton, Růžena Sršňová /CZ/ – housle,  Anna Stará /CZ/ - klavír, Elena Kiral  / Kyrgyzstan /- klavír, Anna Klinerová /CZ/ - housle

Současná vokální tvorba má mnoho podob – od ryze experimentálních až po upřímná vyznání prostých forem, blízkých lidové písni. Právě do tohoto světa nám pomohou vstoupit interpreti pondělního odpoledního koncertu na Forfestu 2018. V jeho průběhu zazní pět nových kompozic v premiérovém provedení.      https://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/kristyna-valouskova                                    https://cz.linkedin.com

 

The Songs about Pain and Light

Kristýna Valoušková /CZ/ - soprano, Jakub Sršeň /CZ/ - baritone, Růžena Sršňová /CZ/ - violin, Anna Stará /CZ/ - piano, Elena Kiral / Kyrgyzstan / - piano, Anna Klinerova /CZ/ - violin

Contemporary vocal creation has many forms - from purely experimental to sincere simple forms, close-knit to folk songs. Just to this world will lead the performers of the Monday afternoon concert at Forfest 2018. During this concert, five new compositions will be realized in the premiere version.

https://www.narodni-divadlo.cz/cs/umelec/kristyna-valouskova                                      https://cz.linkedin.com

 

TRIO HELIX /CZ/

Skladatel Ondřej Štochl soustřeďuje kolem sebe v rámci sdružení Konvergence skupinu vesměs mladých, schopných instrumentalistů, z nichž se už vytvořilo několik stálých komorních ansámblů. Jedním z nich je i TRIO HELIX, v němž si Štochl ponechává svou dominantní úlohu / jako violista / vedle dalších dvou výrazných interpretek – houslistky Terezy Horákové a klavíristky Lucie Toth.

Ansámbl si vybírá k realizaci skladby meditativní, vyrovnané, převážně tiché, se zajímavou zvukovou barevností a výrazovou hloubkou.                                             https://cs-cz.facebook.com/helixtrio

                                                                                     

TRIO HELIX / CZ /

Composer Ondřej Štochl brings together around himself a group of young, outstanding instrumentalists within the association Konvergence, which has already created several permanent chamber ensembles. One of them is TRIO HELIX, in which Štochl retains his dominant role as violist, alongside two other distinguished performers - violinist Tereza Horáková and pianist Lucie Toth.

Ensemble has focus to a meditative, mostly silent music, with interesting sound color and expressive depth.                                                                                          https://cs-cz.facebook.com/helixtrio

 

Zuzana Berešová /SK/ - klavír, Pavel Burdych  /CZ/ - housle

Slovenská klavíristka Zuzana Berešová ve spolupráci s českým houslistou  Pavlem Burdychem již obohatili program festivalu už mnoha osobitými projekty. Jejich zatím poslední, jenž má mít na Forfestu svou premiéru, si všímá tvorby českých hudebních skladatelek, určené houslím a klavíru. V programu nezapomíná  ani na tvorbu nedávno zesnulé komponistky Ivany Loudové.

http://en.czech-unesco.org

 

Zuzana Berešová / SK / - piano, Pavel Burdych / CZ / - violin

Slovak pianist Zuzana Berešová, in cooperation with Czech violinist Pavel Burdych, has already enriched the festival program with many unique projects. The last of them, which  to have their premiere at Forfest, notes the creation of Czech musical compositors, dedicated for violin and piano. The program also remembers the works of the recently deceased composer Ivana Loudová.

http://en.czech-unesco.org

 

TRIO OPERA /CZ/ vzniklo v Brně v r. 2015 k provedení Emmertova Tria pro hoboj, violoncello a klavír. Dva zkušení, úspěšní sólisté – violoncellista a skladatel Štěpán Filípek a slovenský klavírista a dirigent Ondrej Olos si k tomu účelu přizvali ke spolupráci mladou ostravskou hobojistku Barboru Šteflovou. Zajímavé instrumentální spojení vedlo další skladatele k vytvoření nových kompozic pro toto obsazení. Tak se etabloval komorní ansámbl, pro nějž vytvořili další pozoruhodné kompozice mladí skladatelé Vojtěch Dlask, Adrian Demoč a Lenka Nota – někdejší posluchači Emmertovy skladatelské třídy na JAMU.                                                     https://operaplus.cz/zaoblena-hudba/

 

TRIO OPERA / CZ / was set up in Brno in 2015 in ocassion of realization of Emmert's Trio for oboe, cello and piano. Two successful soloists - violoncellist and composer Štěpán Filípek and the Slovak pianist and conductor Ondrej Olos, have invited for this purpose the young Ostrava oboist Barbora Šteflova. An interesting instrumental connection led other composers to create new compositions for this cast. Thus was established a chamber ensemble, for which other remarkable compositions were created by the young composers Vojtěch Dlask, Adrian Demoč and Lenka Nota - former students of Professor Emmert´s composer class at Janaček Academy.   https://operaplus.cz/zaoblena-hudba/

 

Ludvík Šuranský /CZ/ - varhanní recitál

I když jsou na festivalu uváděny přednostně nově vzniklé skladby, Forfest se v šíři svého záběru nevyhýbá ani uvedení tvorby starších skladatelů 20.století. Max Reger se řadí po boku Johana Sebastiana Bacha k největším varhaníkům a skladatelům všech dob. Vzhledem k tomu, že jeho rozsáhlé dílo vyžaduje největší a nejmodernější nástroje, vymyká se zcela toto zpracování 30-ti Chorálových předeher komponovaných po vzoru J. S. Bacha všem zvyklostem.     https://www.czecot.cz/akce/250675_mezinarodni-varhanni-festival-2013-ludvik-suransky

 

Ludvík Šuranský / CZ / - organ recital

Even though the new compositions are preferentially featured at the festival, Forfest does not avoid the introduction of older composers of the 20th century. Max Reger is ranked by Johann Sebastian Bach as the greatest organ and composer of all time. His extensive work requires the greatest and most advanced tools, it  covers all this works of 30 Choral Preludes composed by J. S. Bach. https://www.czecot.cz/akce/250675_mezinarodni-varhanni-festival-2013-ludvik-suransky

 

TRIO APERTO /CZ/ bylo založeno na půdě Moravského divadla Olomouc v roce 2014. Soubor ve složení Barbora Šteflová – hoboj, Jan Charfreitag – klarinet, Pavel Horák – fagot se zaměřuje na českou soudobou tvorbu a to zejména na skladby třetí čtvrtiny 20. století. Trio aktivně oslovuje skladatele, na svém kontě má premiéry skladeb českých autorů a pravidelně natáčí premiérové nahrávky pro Český rozhlas. Českou soudobou hudbu propaguje na tuzemských festivalech (Poláčkovo léto v Rychnově nad Kněžnou, Festival Harriet Parish v Žamberku, Letní muzicírování pod renesanční lodžií v Olomouci).

 

The Trio Aperto /CZ/ was based on the soil of the Moravian Theater in Olomouc in 2014. The ensemble / Barbora Šteflová - oboe, Jan Charfreitag - clarinet, Pavel Horák - bassoon  focuses on contemporary Czech works, especially on compositions of the third quarter of the 20th century. The ensemble realizes premieres of Czech authors and regularly cooperates on premieres for Czech Radio. It also promotes Czech contemporary music at domestic festivals / Poláček´s Summer in Rychnov nad Kněžnou, Harriet Parish Festival in Žamberk, Summer Music Olomouc/.

 

CAMERATA POLYZOIDES / Rakousko / - Demetrius Polyzoides – housle,

Michael Polyzoides – violoncello, Janna Polyzoydes - klavír

Osobité seskupení zkušených interpretů jediné výrazně hudebnické rodiny Polyzoides, která pochází z Řecka, ale v současnosti žije a působí v Rakousku. Její jednotliví členové jsou významnými sólisty i komorními hráči a hudebními  pedagogy. Ve své interpretační činnosti se věnují v převaze uvádění skladeb autorů 20.a 21.stol. Na svém kontě mají obdivuhodně početnou řadu premiérovaných kompozic současných skladatelů. Polyzoidesovi vedou v Rakousku vyhledávané mistrovské interpretační kurzy. Na svých četných koncertech doma i v zahraničí často uvádějí také současnou tvorbu českých komponistů. Objemná kolekce CD nahrávek souboru je v Evropě vysoce ceněna.

                                                           http://www.jannapolyzoides.com/en/camerata_polyzoides.ph

 

CAMERATA POLYZOIDES / Austria / - Demetrius Polyzoides – violin,

Michael Polyzoides – violoncello, Janna Polyzoydes - piano

Ensemble was founded in 1979 by the artist couple Christos and Katherina Polyzoides. Today the ensemble consists of the six members of the Polyzoides family. Besides the standard chamber music repertoire, many renowned contemporary composers wrote for the Camerata Polyzoides: Christian Ofenbauer (CDs), Erich Marckhl, Hermann Markus Preßl (CD), Klaus Johns (in total 13 works, CDs), Vit Zouhar (CD), Helmut Dencker, Gösta Neuwirth, Yannis Xenakis, Nikos Skalkottas, Zbigniew Bargielski and Claudio Santoro (CD). The Camerata Polyzoides performs through a whole Europe / including the Czech Republic - Janaček-Akademie Brno, Festival Forfest Kroměříž, Radio Olomouc - in Austria (Festival "Hörgänge" Konzerthaus Vienna, piano & forte ORF Salzburg, Austrian Society of Music etc.

http://www.jannapolyzoides.com/en/camerata_polyzoides.ph

 

Anna Zielinska / Polsko / - houslový recitál

Polská houslista Anna Zielinska / dcera významné skladatelky Lidie Zielinska /, se systematicky věnuje interpretaci současných kompozic pro sólové housle, violu nebo housle s elektronikou. Má za sebou četné premiérové projekty po celém světě, nahrávky pro polské rozhlasové a televizní a rozhlasové vysílání v Evropě, Asii a obou Amerikách. Působila v Bayerische Rundfunk Orchesterakademie řízené Mstislavem Rostropovičem, the Eastern Festival Orchestra in Bayreuth, the Jeunesses Musicales World Orchestra, the RIAS Jugendorchester a The Nationaal Jeugd Orkest. Od roku 2000 spolupracuje s Dresdner Sinfoniker.                    

www.annazielinska.wordpress.com  www.soundcloud.com/annazielinska

 

 

Anna Zielinska / Poland / - violin recital

The Polish violinist Anna Zielinska / the daughter of the prominent composer Lidia Zielinska /, has systematically devoted herself to performing contemporary compositions for solo violin, viola or violin with electronics. She has performed numerous Polish and world premieres of solo or electroacoustic works, with orchestra and presentations of Polish compositions abroad as well as recordings for The Polish Radio and TV and Radio broadcasts in Europe, Asia and both Americas. As a classical musician she was playing as a member of the Bayerische Rundfunk Orchesterakademie conducted by Mstislav Rostropovich, the Eastern Festival Orchestra in Bayreuth, the Jeunesses Musicales World Orchestra, the RIAS Jugendorchester and the Nationaal Jeugd Orkest. Since 2000 the violinist has been cooperating with the Dresdner Sinfoniker.

                             www.annazielinska.wordpress.com  www.soundcloud.com/annazielinska

 

Petr Vaculovič / CZ / –  Na počátku bylo slovo

Violista a komponista Petr Vaculovič se věnoval na počátku své kompoziční činnosti tvorbě pro osobitý soubor „Industriální filharmonie“ / KIF, NIF /. K ní později připojil kompozici skladeb pro tradiční nástroje, ale zůstal dál v mnohých z nich věrný svému směřování do oblasti duchovní. Z kompozic této orientace zařadil festival do své dramaturgie 2018 ucelený projekt novotvaru ekumenické liturgie s názvem „ Na počátku bylo slovo“.

https://cs-cz.facebook.com/public/Petr-Vaculovič

 

Petr Vaculovič / CZ / - At the beginning was the word

The violinist and composer Petr Vaculovič devoted himself to the production of "Industrial Philharmonic" (KIF, NIF) at the beginning of his compositional work. Later, he joined the realisation of compositions for traditional instruments, but remained faithful to many of them in his spiritual direction. From the components of this orientation, the festival included in its dramaturgy 2018 a complex project of a new-shape ecumenical liturgy entitled "At the beginning was the word".

       https://cs-cz.facebook.com/public/Petr-Vaculovič                                                                                             

Kroměřížské ateliéry / Stíny poledního lesa

Výstava je především poctou zdejší krajině zalitou poledním sluncem, kdy koruny stromů lužních lesů propouští plné světlo a jejich stíny hýří v letním vánku barevnými odstíny. Italské světlo máme zde, stačí je jen vidět…                                                                      http://www.vaclav.vaculovic.cz

 

Art Studios of Kroměříž - Garden Atelier

Shadows of the Midday Forest – exhibition

The exhibition is primarily a homage to this local landscape captured by the midday sun, when trees of floodplain forests pass through full light and their shadows are in summer wind rich with color shades. We have the Italian light here, it is easy to see it ...                           http://www.vaclav.vaculovic.cz

 

SOJKOVO KVARTETO /CZ/

zahájilo svoji činnost v roce 1992, kdy se tehdejší studenti hudební fakulty AMU Praha Martin Kos, Martin Kaplan, Petr Žežulka a Vladislava Ptáková sešli nad provedením Smyčcového kvartetu „Obrazy“ skladatelky Jitky Koželuhové. Na svém festivalovém koncertě bude prezentovat SOJKOVO KVARTETO kompoziční tvorbu současných západočeských a východoněmeckých autorů / houslisté Martin Kos a Martin Kaplan, violista Josef Fiala a violoncellistka Hana Vítková /. Koncert  se uskuteční v atraktivní prostoře Rotundy kroměřížské Květné zahrady / památky UNESCO /.                                                                                                     http://www.sojkaquartett.com

 

Sojka Quartett /CZ/ began its activity in 1992, when the then students of the Academy of  Music in Prague Martin Kos, Martin Kaplan, Petr Žežulka and Vladislava Ptáková met over the performance of the String Quartet "Pictures" by composer Jitka Koželuhová. At their festival concert will present Sojka Quartett compositional works of contemporary West Bohemian and East German authors / violinists Martin Kos and Martin Kaplan, violist Josef Fiala and violoncellist Hana Vitkova. The concert will take place in the attractive area of the Rotunda of Kroměříž Flower Garden /UNESCO World Heritage Site / .                                                                                        http://www.sojkaquartett.com

 

Vít Zouhar / CZ /  – EUOUAE - zvuková instalace pro festival Forfest

Doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. je český vysokoškolský pedagog, muzikolog, hudební skladatel a od roku 2010 prorektor Univerzity Palackého v Olomouci. Je synem skladatele a pedagoga Zdeňka Zouhara. Premiéru nového projektu zvukové instalace / performance připravované pro Forfest 2018 nazval autor EUOUAE a komponuje jej přímo pro prostory Sněmovního sálu kroměřížského arcibiskupského zámku. Tento nádherný sál se v r. 2019 pro nákladnou rekonstrukci veřejnosti na několik let uzavře.                                                 https://cs.wikipedia.org/wiki/Vít_Zouhar

 

Vít Zouhar / CZ / - EUOUAE - sound installation for the Forfest festival

Doc. MgA. Mgr. Vít Zouhar, Ph.D. the Czech university teacher, musicologist, composer and since 2010, vice-rector of Palacky University in Olomouc. He is the son of Zdeněk Zouhar's composer and pedagogue. The premiere of the new Sound Installation / Performance project, prepared for Forfest 2018, was named by EUOUAE and composed directly for Assembly Hall of Kroměříž Archbishop's Chateau. This magnificent Hall will be closed down for a few years in the year 2019 for costly public reconstruction.                                                                       https://cs.wikipedia.org/wiki/Vít_Zouhar

 

„Saundaryalahari“ -  Massimiliano Messieri / San Marino /, Nicola Baroni / Itálie /,

Yati Durant / Velká Británie /, Norman Adams / Kanada /

Soundarya Lahari nebo Saundarylahari znamená "Vlny krásy" je slavné literární dílo v Sanskritu, které je považováno za napsané mudrcem Pushpadantem a Adi Shankarou. To bylo psáno v 8. století v dnešní Kerala, Indie. Dílo představí vývojový systém interaktivních vizuálů s využitím softwaru Pixivisor, který přenáší obraz do zvuku a zpět - poskytuje umělec možnost mít "smyčku dopředu" pro regeneraci hudebních materiálů v kompozici. Mezi těmito procesy jsou cello sólo a elektronicky manipulované zvuky vytvořené modulárním syntezátorem, sekvencovanými a vzorkovanými zvuky vytvořenými Machinedrem a skórovaným materiálem.

https://en.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_Messieri

 

„Saundaryalahari“ -  Massimiliano Messieri / San Marino /, Nicola Baroni / Italy /,

Yati Durant / United Kingdom /, Norman Adams / Canada /

The Soundarya Lahari or Saundarylahari meaning "Waves Of Beauty" is a famous literary work in Sanskrit believed to be written by sage Pushpadanta and Adi Shankara. It was written in the 8th Century in present day Kerala, India. The work will present a developing system of interactive visuals using the Pixivisor software, which translates image into sound and back again – providing the opportunity for the performer to have a “feed forward” loop to regenerate musical materials within a composition. In between these processes are the cello solo and electronically manipulated sounds created by modular synthesizer, sequenced and sampled sounds created by Machinedrum and scored material.                                                         https://en.wikipedia.org/wiki/Massimiliano_Messieri

                     

 

Yati Durant / USA - Velká Británie /

Americký skladatel, lektor, trumpetista a dirigent Yati Durant v současné době žije ve Velké Británii. Studoval u trumpetisty Thary Memory / vítěz Grammy /, v New Yorku začal kariéru jako televizní a filmový hudební skladatel. Od roku 2010 je Yati přednášejícím a programovým ředitelem MSc Composition for Screen na Reid School of Music a uměleckým ředitelem Edinburgh Film Music Orchestra. Je ředitelem European Education Alliance for Music and Sound in Media (EEAMS) v Kolíně nad Rýnem a Festivalu International du Film d'Aubagne.                      http://www.yatidurant.com

 

Yati Durant / USA – United Kingdom /

American composer, lecturer, trumpeter and conductor Yati Durant is currently based in the UK. He studied with Portland trumpeter (and Grammy winner) Thara Memory before moving to New York, where he began a successful stint as a TV and film music composer. Since 2010, Yati is Lecturer and Programme Director of MSc Composition for Screen at the Reid School of Music, University of Edinburgh and Artistic Director of the Edinburgh Film Music Orchestra.  He is Director of the European Education Alliance for Music and Sound in Media (EEAMS) at Soundtrack Cologne and Festival International du Film d’Aubagne.      

PDF verze / PDF versions
2017
Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program
Copyright © 2011-18 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.