Ak.mal. Marek Trizuljak /CZ-SK/ - visual artist, Sdružení Q, Unie výtvarných umělců Olomoucka Association Q, Union of Visual Artists Olomouc 2022   K naději a odvaze / To hope and courage 2022
doc. Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. /CZ/ - historik, muzikolog, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, dramaturg Velikonočního festival duchovní hudby v Brně historian, musicologist, Faculty of Arts, Masaryk University, dramaturg of the Easter Festival of Sacred Music in Brno 2022   Velikonoční festival duchovní hudby v Brně a soudobá tvorba Easter festival of sacred music in Brno and contemporary works 2022
Introduction - PhDr. Vojtěch Mojžíš /CZ/ - composer, musicologist, Hudobný život 9-2022 /SK/   Observations from the Forfest 2022 /summary/
MA Massimiliano Messieri /San Marino/ - composer, organizer, music writer, Conservatory San Marino 2022   A PRISON WITHOUT CAGE - THE CAGE BY JOHN CAGE 2022
MA Tommasina Bianca Squadrito /Italy/ - visual artists, performer, Palermo 2022   How I experienced the period of the consistent removal from my hands Jak jsem prožívala období, kdy jsem nemohla tvořit 2022
MA Tommy Barr /Northern Ireland/ - painter, visual artist 2022   The diary of an artist in most unusual times Deník umělce v nejneobvyklejších dobách 2022
MgA. Barbora Šteflová, Ph.D., MgA. Pavel Horák /CZ/ - oboist, bassoonist, Trio Aperto 2022   Použití elektroakustické složky ve skladbách pro dechové trio The use of the Electro-acoustic Component in Compositions for Wind Trio 2022
MgA. Jan Vrkoč /CZ/ - skladatel, hudební kritik / composer, music writer   Kultura v době pandemie / Culture in times of pandemic Česká kultura v zajetí individualismu / Czech culture in captivity of individualism 2022
MgA. Jiří Čevela /CZ/ - muzikolog, Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, dramaturg Ensemble Opera Diversa, musicologist, Faculty of Arts, Masaryk University, dramaturg of the Ensemble Opera Diversa 2022   Soudobá duchovní hudba v rámci koncertní činnosti Ensemble Opera Diversa Contemporary spiritual music as part of the concert activity of the Ensemble Opera Diversa 2022
MgA. Štěpán Filípek, Ph.D. /CZ/ - violoncellist, composer, publicist and organizer Katelyn Bouska, DMA /USA/ - pianist, theoretician 2022   Repercussions of the Lidice Tragedy in Art 2022
MgA. Štěpán Filípek, Ph.D. /CZ/ - violoncellist, composer, publicist and organizer Katelyn Bouska, DMA /USA/ - pianist, theoretician 2022   Odraz lidické tragédie v umění 2022
MM Theodore Wiprud / USA / composer and consultant in the arts and education / former Vice President New York Philharmonic   A well-tempered Quarantine / Dobře naladěná karanténa 2022
PhDr. Vojtěch Mojžíš /CZ/ - composer, musicologist, Hudobný život 9-2022 /SK/ ReflexePlus /CZ/ 2022   Postřehy z Forfestu 2022 Observations from the Forfest 2022
Umělecká iniciativa / Artistic Initiative - FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2022   Bienále kolokvia Duchovníproudy v současném umění - Umění v době pandemie 26.- 28. 6. 2022
XXXIII. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2022   Kolokvium / Colloquium 2022 – International Conference
     
Ak.mal. Marek Trizuljak / CZ-SK / – visual artist, Union of Visual Artists CZ   QUOD TEMPUS, QUI LOCUS The Q Association 50th Anniversary Exhibition
Ak.mal. Marek Trizuljak / CZ-SK / – visual artist, Union of Visual Artists CZ,   QUOD TEMPUS, QUI LOCUS
Ak.mal. Petr Veselý / CZ / - visual artist, painter, High School of Art and Design and Higher Vocational School Brno   Fra Angelico – Annunciation or On the Presence
Ak.mal. Petr Veselý / CZ / - visual artist, painter, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno / High School of Art and Design and Higher Vocational School Brno   Fra Angelico – Zvěstování aneb O přítomnosti
Associat. prof. Vladislav Greslik, ArtD. / SK / - art historian, Prešov University   Ivan Šafranko´s work (from reality and experiments to spirituality)
Associat. prof. Vladislav Grešlík, ArtD. /SK/ - art historian, Prešov University   Tvorba Ivana Šafranka (od reality a experimentov k duchovnu)
Doc. Jan Grossmann / CZ / - composer, OPUS MUSICUM 4-2019   Forfest - 30 let tvůrčí svobody od zrodu festivalu do dnešních dnů
Doc. Jan Grossmann / CZ / - composer, OPUS MUSICUM 4-2019 / excerpt /   Forfest - 30 years of creative freedom from the birth of the festival to the present day
Doc. PhDr. Elena Letňanová /SK/ - pianist, art historian, musicologist STU Bratislava   Premiéry na XXX. FORFESTE 2019 – Hudobný život Bratislava
Doc. PhDr. Elena Letňanová /SK/ - pianist, art historian, musicologist STU Bratislava   Nástup Generácie 60. rokov na Slovensku, skladatelia a spoločnosť
Kolokvium / Colloquium 2019 – International Conference Umění a společnost / Art and society 24 - 26 June 2019   Harmonogram / Schedule of lectures of the Conference 2019
Lajos Huszár / Hungary / – composer, music writer   Problems of religious music in the XX-XXI. Century
MA Tommy Barr - / Ireland /   A spiritual orientation
MA Tommy Barr / Ireland / - painter   A spiritual orientation
MgA. Jan Vrkoč /CZ/ - composer, music writer   Význam, síla a moc duchovní hudby v současném světě
MgA. Jan Vrkoč /CZ/ - composer, music writer   Importance, strength and power of spiritual music in the present-day world
MgA. Petr Matuszek /CZ/ - konzervatoř / Conservatory Teplice   Duchovnost a duchovní díla Petra Pokorného
MgA. Štěpán Fílípek, PhD. /CZ/ - cellist, composer, publicist and organizer   Aktuální kompoziční zdroje v žánru klavírního tria
MgA. Štěpán Fílípek, PhD. /CZ/ - cellist, composer, publicist and organizer   Actual compositional resources in the piano trio genre
Mgr. Antonín Gavlas /CZ/ - Association IN SIGNUM – Union of Visual Arts CZ   The Old Drunkard of contemporary art
Mgr. Antonín Gavlas /CZ/ - Association IN SIGNUM – Union of Visual Arts CZ   Opilá stařena současného umění
Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD /SK/ - visual artist, painter, author of installations   Reflexie nad životom a dielom maliarky Evy Trizuljakovej
Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD /SK/ - visual artist, painter, author of installations   Reflection on the Life and Work of a Painter Eva Trizuljaková
Ph.D. Vojtěch Dlask /CZ/ - composer, musicologist, Czech Television Brno   Hana dramaturgie – Shame of dramaturgy or logo and expression
PhDr. Marek Pavka PhD /CZ/ - art historian, political scientist, Czech Television   Korunovační hudba 20. a 21. století
PhDr. Marek Pavka PhD /CZ/ - art historian, political scientist, Czech Television   Coronation music of the 20th and 21st centuries in Europe
PhDr. Vojtěch Mojžíš /CZ/ - composer, musicologist   Mých 35 let se zvukovým záznamem
Prof. Massimiliano Messieri / San Marino / – composer, Conservatory of San Marino   ART AND SOCIETY - PAST SHAPES THE FUTURE
Prof. PhD Liviu Marinescu / USA / - composer, California State University Northridge, Los Angeles   From Image to Sound. Searching for New Parallels and Intersections Between the Visual Arts and Music
Prof.Nicolas Zourabichvili /France / - composer   L’art et la société
     
Assoc. Prof.Vladislav Grešlík, PhD. /SK/ - Prešov University   Intellectual Archeology of the Present,or Lightening, Parasites and Paradoxes of Life Harmony
Doc. Ing. Arch. Jan Rajlich /CZ/ - International Biennale of Graphic design Brno, Association Q   HRA S PÍSMEM A KRESBOU / PLAY WITH TYPE AND DRAWINGS
Doc. Jiří Bezděk, Ph.D. /CZ/ - composer, theorist, teacher, Plzeň University   Současná vážná hudba na česko-bavorském pomezí po roce 1989
Doc. PhDr. Elena Letňanová /SK/ - art historian, concert pianist, musicologist STU Bratislava   Pythagorean Numerical Ratios and Rational Elements in Musical Piece „Alice“ by Slovak Composer Juraj BENEŚ
Doc. Vladislav Grešlík, ArtD. /SK/ - art historian, Prešov University   Bohdan Hostiňák - maliar napätého pokoja
Josefína Nedbalová   Karel Sklenička’ Spiritual Music
Josefína Nedbalová   Duchovní hudba Karla Skleničky
KMD Prof. Ruth Forsbach / Germany / - organist, conductor - Kirchenmusikdirektorin der Ev. Stadtkirche Remscheid   Dvě zhudebnění pašijního příběhu z 20./21. století z Východu a Západu
KMD Ruth Forsbach / Germany / - organist, conductor - Kirchenmusikdirektorin der Ev. Stadtkirche Remscheid   "Two Passions of the 20th century - from East and West"
MgA. Jan Vrkoč /CZ/ - composer, music critic, Prague – OPUS MUSICUM 4/2017   "Spiritual Streams in Contemporary Arts" - International Conference at the Festival Forfest 2017
MgA. Jan Vrkoč /CZ/ - composer, music critic, Prague – OPUS MUSICUM 4/2017   „Duchovní proudy v současném umění“ - Mezinárodní konference při festivalu Forfest 2017
Mgr. Vít Aschenbrenner, Phd. /CZ/ organist, conductor, musicologist, University of West Bohemia   Spolupráce s prostředím česko-bavorského pohraničí v novém tisíciletí v oblasti duchovní hudby na pozadí aktivit Kolegia pro duchovní hudbu
Ph.D. Vojtěch Dlask /CZ/ - composer, musicologist, Czech Television Brno   Zvukový svět dneška - hudební smog a spektralita v českém prostoru
PhDr. Marek Pavka PhD /CZ/ - art historian, political scientist, reporter of Czech Television   Slezské Rudoltice, Kouty nad Desnou, Třebovice: Světla a stíny mecenášů moravsko-slezského Pomezí / Kouty nad Desnou, Slezské Rudoltice and Třebovice - the lights and shadows of patrons of the Moravian - Silesian border
PhDr. Marie Kissová / Bulgaria / - cultural scientist, Sophia - ex-member of Institute of the Ministry of Culture and the Bulgarian Academy of Sciences   Současné umění jako součást kulturní transformace
PhDr. Marie Kissová / Bulgaria / - cultural scientist, Sophia - ex-member of Institute of the Ministry of Culture and the Bulgarian Academy of Sciences   Contemporary Art as Part of Cultural Transformation
Prof. MA. Romain Petiot, guitarist and Prof. Elena Stojceska, flutist / Paris - France /   Artistic collaborations: an interpreter’s view
Prof. Massimiliano Messieri / San Marino / – composer, Conservatory of San Marino   HISTORY REPEATS ITSELF WITH INFINITE VARIATIONS
Prof. Michal Košut, Ph.D. /CZ/ - composer, Masaryk University Brno   Hudba českých kantorů jako inspirace pro dnešek
Theodor Wiprud /USA/ - composer, New York Philharmonic Orchestra   Confessions of an American gugak composer
Theodor Wiprud /USA/ - composer, New York Philharmonic Orchestra   Vyznání amerického „gugakovského“skladatele
Tommy Barr / Ireland / - painter   Un beau refuge / Krásný úkryt
     
Doc. Hana Stehlíková Babyrádová, UP Olomouc a MU Brno   Spirituální aspekty audiálního a grafického projevu
Doc. Jiří Bezděk, Ph.D. /CZ/ - composer, theorist, teacher, Plzeň University   Some Examples of Eva Hubatová’s Photoinformels Featuring Musical Symbolism
Doc. Jiří Bezděk, Ph.D. /CZ/ - composer, theorist, teacher, Plzeň University   Několik příkladů fotoinformelů Evy Hubatové s hudební symbolikou
Doc. PhDr. Elena Letňanová /SK/ - pianist, theorist, teacher, STU, Bratislava   Pythagorean Numerical Ratios and Rational Elements in Musical Piece „Alice“ by Slovak Composer Juraj BENEŚ
MgA. Zdenka Vaculovičová /CZ/ Festival FORFEST CZECH REPUBLIC   Zpráva o Kolokviu 2015 - OPUS MUSICUM 4/2015
MgA. Zdenka Vaculovičová /CZ/ Festival FORFEST CZECH REPUBLIC   The report about Colloquium 2015 for Czech magazine OPUS MUSICUM 4/2015
Mgr. et Mgr. Jan Buchta, Ph.D. /CZ/ – art educator, curator and artist – The Gallery of Visual Art in Hodonin   Visiting an art museum as a place to develop spirituality (theoretical bases)
Mgr. et Mgr. Jan Buchta, Ph.D. /CZ/ – art educator, curator and artist – The Gallery of Visual Art in Hodonin   Duchovní aspekty výtvarného projevu a jejich reflexe ve výtvarné výchově
P. ThDr. Jan Balík, PhD.   Podněty pro novou liturgickou hudební tvorbu
Ph.D. Vojtěch Dlask /CZ/ - composer, musicologist   26 symfonií Františka Gregora Emerta / 26 symphonies of František Gregor Emmert
PhDr. Elena Letňanová /SK/ - art historian, pianist, musicologist, STU Bratislava   International Music Festival - XXVI.FORFEST CZECH REPUBLIC 2015 - The article for Czech leading music magazine OPUS MUSICUM 4/2015
PhDr. Elena Letňanová /SK/ - art historian, pianist, musicologist, STU Bratislava   Medzinárodný hudobný festival - XXVI.FORFEST CZECH REPUBLIC 2015 - OPUS MUSICUM 4/2015
PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. /CZ/ - SOCIETY FOR ELECTROACOUSTIC MUSIC   INTERNATIONAL COMPETITION MUSICA NOVA – PRESENTATION OF THE COMPOSITIONS WITH SPIRITUAL FOCUS.
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. - Ústav hudební vědy FF MU, Brno   Budoucnost už uplynula. Několik úvah o minulosti, přítomnosti a budoucnosti hudby
PhDr. Martin Flašar, Ph.D. /CZ/ - Masaryk University, Brno   The future has already passed. A few remarks on history, presence and future of music.
PhDr. Michal Rataj, Ph.D. /CZ/ - composer, HAMU PRAHA – Academy of Music Prague   Ars Acustica Palmarum 2013 – 2015
Prof. František Gregor Emmert /CZ/ - composer, Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno   Možnosti využití polytempových relací v soudobé artificiální hudbě
Prof. Lajos Huszar / Hungary / - composer   About my Passion op.33. (2003-2004)
Prof. Massimiliano Messieri / San Marino / – composer, Ensemble San Marino, Bologna Conservatory   I HAD A DREAM
Prof. Widmar Hader / Germany / – composer, director of Regensburg Festival   Lebensläufe (Biographies)
Prof.Matthias Drude /Germany/ – composer, Hochschule für Kirchenmusik Dresden   The Future of Contemporary Religious Music
Tommy Barr (Northern Ireland)   From the Stone Age to the Troubles
     
Doc. Hana Babyrádová Stehlíková, Masarykova univerzita Brno   Duše v hmatu
Doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová /CZ/ - Masaryk University, Brno   Soul in touch
doc. Vladislav Grešlík, ArtD. /SK/   art historian Prešov University
doc. Vladislav Grešlík, ArtD. /SK/   art historian Prešov University
Dr. Laurence Sherr / Kennesaw State University – USA /   Paper for the Colloquium of the XXIV. Forfest Festival, Kroměříž, Czech Republic, 2013
MA Tommasina Squadrito / Italy /   visual artist Palermo
MAX STERN / Israel /   Chapter of Song
Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD. /SK/   The original Roman-Catholic liturgical clothing in the Czech Republic and Slovakia since 1989
Mgr. art. Pavla Lazárková Trizuljaková, PhD. /SK/   autorský liturgický odev v Čechách a na Slovensku po roku 1989
Mgr.Marián Paukov, PhD /SK/   DEMONŠTRÁCIA INTEGRÁLNEJ STRATÉGIE V PROCESE GLOBALIZÁCIE
PhDr. Elena Letňanová /SK/   John Cage, muž, ktorý miloval zvuk.
PhDr. Vojtěch Mojžíš /CZ/ - composer, Czech Museum of Music Prague   Sdružení Přítomnost
Prof. Ing. Mg.A. Ivo Medek, Ph.D. – Janáček Academy of the Performing Arts, Brno   What we need art for - some thoughts (not only) for politicians
Prof. Ing. Mg.A. Ivo Medek, Ph.D. – Janáčkova akademie múzických umění v Brně   Nač potřebujeme umění – malé zamyšlení (nejen) pro naše politiky
Prof. Massimiliano Messieri / Italy / – composer   Chaos, when the machine becomes God's interlocutor
Prof. Massimiliano Messieri / Italy / – composer   IL CAOS: QUANDO LA MACCHINA DIVENTA INTERLOCUTORE CON DIO [ITA]
Prof. Massimiliano Messieri / Italy – San Marino /   Chaos, when the machine becomes God's interlocutor
Theodor Wiprud /USA/ - composer, New York Philharmonic Orchestra   ESSAY FOR FORFEST
Theodore Wiprud /USA/ - New York Philharmonic Orchestra   ESSAY FOR FORFEST
Václav Vaculovič   Kolokvium 2013 / About the Colloquy 2013 - for the Czech magazine of Contemporary Arts ATELIÉR
     
Ak. mal. Martin Zbojan, PhD /SK/ - Prešov University   THE SPIRIT AND REVIVAL OF THE 1960S IN FINE ARTS
Ak.mal. Marek Trizuljak /SK-CZ/ – visual artist, Union of Visual Artists of Olomouc   Odpovědí je obraz / The answer is a picture
Ak.mal. Marek Trizuljak /SK-CZ/ – visual artist, Union of Visual Artists of Olomouc   The answer is a picture
akad. mal. Martin Zbojan, PhD /SK/ - Prešov University   DUCH DOBY ŠESŤDESIATÝCH ROKOV VO VÝTVARNOM UMENÍ A JEHO REVIVAL
Benedict Schlepper-Connolly - / Irish Republic / Ensemble Ergodos   A State of Ecstasy
Doc D. Puchnarová /CZ/ visual artist   For goodness' sake, what sense does current fine art have? Is it a pathological phenomenon or a mental need?
Doc. Dana Puchnarová, ak. mal. /CZ/ - Palacky University Olomouc   PROBOHA, JAKÝ SMYSL MÁ SOUČASNÉ VÝTVARNÉ UMĚNÍ? JDE O PATOLOGII NEBO O DUŠEVNÍ POTŘEBU?
doc. Vladislav Grešlík, ArtD. /SK/ - Prešov University   Od sakrálneho k duchovnému a späť
Dr. Tibor Kočík - Člen Asociácie teoretikov, kritikov a historikov výtvarného umenia v Slovenskej republike   HĽADANIE DUCHOVNÝCH ASPEKTOV V SÚČASNOM VÝTVARNOM UMENÍ NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
Dr.Tibor Kočík /SK/ - Prešov University   Searching for spiritual aspects in the contemporary visual arts in the East Slovak
Geert-Jan / Holland / - composer   Yokomono-Pro -
MA Tommasina Squadrito / Italy / - painter, philosopher   Spiritual Streams in Contemporary Arts. Current Situation in Today Art - Una relazione d’aiuto
MA Tommasina Squadrito / Italy / - painter, philosopher   Spiritual Streams in Contemporary Arts. Current Situation in Today Art - A relationship of help
Mark   From the Sacral to Spiritual and Back
MgA. Iva Oplištilová /CZ/ - music theorist, Academy of Performing Arts - HAMU PRAHA   Poslechové strategie a hudební čas
MgA. Jan Vrkoč /CZ/ - composer, critic, music writer – Magazine Hudební rozhledy   Duchovní hudba Jaroslava Krčka
MgA. Peter Machajdík / Slovak Republic / - composer   Spirituality in the works of young composers
MgA. Peter Machajdík /SK/ - skladatel   Spirituality & contemporary art
Petr Vaculovič /CZ / - composer   Aktuální stav
PhD Michal Rataj /CZ/ - Academy of Performing Arts Prague   Supposed silence in a public space
PhDr. Michal Rataj /CZ/ - HAMU Praha   Domnělé ticho ve veřejném prostoru
PhDr. Vlasta Čiháková Noshiro /CZ/ - art historian, Gallery of Critics Prague   Federico Díaz – Vize biomorfní architektury (Outside Itself - Interaktivní instalace sestavená roboty bez doteku lidské ruky – od konceptu po zhmotnění)
PhDr. Vlasta Čiháková Noshiro /CZ/ - art historian, Gallery of Critics Prague   Federico Díaz – Vision of Biomorphic Architecture (Outside Itself – Interactive installation aseembled by robotic machines and untouched by human hands- from concept to materialisation)
PhDr. Vojtěch Mojžíš /CZ/ – composer, Czech Museum of Music Prague   Prolínání hudebních, výtvarných a filosofických inspirací.
PhDr. Vojtěch Mojžíš /CZ/ – composer, Czech Museum of Music Prague   Blending of Musical, Art and Philosophic Inspirations
Prof. Vladimír Bokes - Music Academy Bratislava / SK/   Being a composer
Prof. Vladimír Bokes /SK/ – VŠMU Bratislava, Festival MELOS ETOS, composer, teacher   Byť skladateľom
Prof. William Feasley / USA / - University of Maryland Baltimore County - Robert Feasley, painter   Colloquy Current situation 2011
Prof. William Feasley – USA – University of Maryland Baltimore county   Robert Feasley, malíř
Prof.Massimiliano Messieri /Italy / - composer   THE SILENCE OF “INNOCENTS” - Reflections on the contemporary condition of New Music in Italy
ThD. František Kunetka, Doc. /CZ/ - Palacky University Olomouc   Liturgická hudba a půl století liturgické reformy – bilance a výhled
ThD. František Kunetka, Doc. /CZ/ - Palacky University Olomouc   Liturgical music and a half of century of liturgical reform – evaluation and prospect
     
Ak.mal. Eva Trizuljaková /SK/   Entropa
Arch. Ján Kodoň /SK/   Redukované poznámky o duchovnom/sakrálnom umení, prepísané s rôznych útržkov
Friedrich Edelmann - Rebecca Rust /Germany - USA/   Příspěvek pro 20. ročník festivalu Forfest 2009
Friedrich Edelmann - Rebecca Rust / Germany - USA /   XX. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2009
MA. Lewis Gesner - Mobius Centre Boston - performer /USA/   Umění bez Ega
MA. Lewis Gesner Mobius Centre - Boston /USA/   Art Without Ego
MgA. Peter Machajdík - skladatel /SK/   Spirituality & contemporary art
MgA. Peter Machajdík - skladatel /SK/   Spirituality & contemporary art
MgA. Petr Matuszek - singer, pedagogue /CZ/   Spiritual inclination in Petr Pokorný compositions in recent years
Mgr. Ing. Radim Bačuvčík - Univerzita T.Bati Zlín /CZ/   Je marketingové uvažování v rozporu s duchovní podstatou hudby?
Mgr. Ing. Radim Bačuvčík – music critic, Tomas Bata University in Zlin /CZ/   Is Marketing Way Of Thinking In Antagonism With Spiritual Nature Of Music?
Mgr. Marek Toman - básník, spisovatel /CZ/   Projekt Můj Golem a jeho multimediální přesahy
Mgr. Marek Toman - poet and writer /CZ/   The My Golem project and its multimedia linkages
Mgr. Martin Flašar - Institute of Musicology, Masaryk University, Brno /CZ/   Man, Music, Machine – Perspectives of the Postwar Humanism
Mgr. Martin Flašar - Ústav hudební vědy FF MU, Brno /CZ/   Člověk, hudba, stroj – perspektivy poválečného humanismu
Mgr. Petr Matuszek – Konzervatoř Praha /CZ/   Duchovní směřování ve skladbách Petra Pokorného z posledních let
Michele Selva /ITÁLIE/   Itálie - čtyři příklady od prvních experimentů v 60. letech po současnost
Mirek Kovářík /CZ/   Mladí básníci - skuteční vyvolení své generace…?
PhDr. Jaroslav Šťastný (aka Peter Graham) - JAMU Brno /CZ/   Spiritualita v hudbě
PhDr. Jaroslav Šťastný (aka Peter Graham) /JAMU Brno - CZ/   Spirituality in music
PhDr. Lenka Dohnalová - Institut umění Praha /CZ/   MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ ELEKTROAKUSTICKÉ HUDBY – MUSICA NOVA
PhDr. Lenka Dohnalová- Institute of Arts in Prague /CZ/   MUSICA NOVA – INTERNATIONAL COMPETITION OF ELECTRO-ACOUSTIC MUSIC
PhDr. Vojtěch Mojžíš /CZ/   Sound recording and reproduced music in the context of European music history
PhDr. Vojtěch Mojžíš – České muzeum hudby Praha /CZ/   Zvukový záznam a reprodukovaná hudba v kontextu dějin evropské hudby
Prof. Massimiliano Messieri - skladatel /ITÁLIE/   HUDBA a MÉDIA: kolektivní rituál
Prof. Massimiliano Messieri and Michele Selva /ITALY/   MUSIC and MEDIA: a collective rite
Prof. PhD Liviu Marinescu - California State University /USA/   Preserving a Strong Spiritual Tradition Away from Home
Prof. PhD Milan Slavický - Academy of Music in Prague /CZ/   20 Years of the Forfest Festival
Prof. PhD Milan Slavický - HAMU Praha /CZ/   20 let Forfestu
Prof. PhD. Liviu Marinescu - California State University /USA/   Zachovat silnou spirituální tradici mimo domov
Prof. Vladimír Bokes - Music Academy Bratislava / SK/   A Crisis of Festivals of Contemporary Music?
Prof. Vladimír Bokes - VŠMU Bratislava /SK/   Kríza festivalov súčasnej hudby?
Prof. Vladimír Kokolia – Akademie výtvarných umění v Praze /CZ/   HRA
Tereza Sumová - Otto Albert Tichý /CZ/   HUDBA V MÉM ŽIVOTĚ
Tommasina Squadrito - painter /ITALY/   Us - Mom: My little, why did you do it?
     
Ak. Mal. Eva Trizuljaková   UMENIE AKO OBRAZ ĽUDSKEJ IDENTITY
Doc. František Kunetka, Th.D. /Olomouc University – CZ/   KŘESŤANSKÉ MYSTÉRIUM JAKO HERMENEUTICKÝ KLÍČ K PROBLEMATICE SAKRALITY
Doc. František Kunetka, Th.D. /Olomouc University – CZ/   THE CHRISTIAN MYSTERIUM
Doc. Jan Grossmann   FORFEST KROMĚŘÍŽ 2007
Dr. Petr Pokorný - Prague /CZ/   DUCHOVNÍ HUDBA – ÚTOČIŠTĚ !?
Dr. Petr Pokorný - Prague /CZ/   SACRED MUSIC – A SANCTUARY!?
Fred O´Callaghan /Dublin, Irish Republic/   SYMFONIE ASRAEL V ROCE 2007
Fred O´Callaghan /Dublin, Irish Republic/   THE ASRAEL SYMPHONY IN AD 2007
MA. Lewis Gesner /Mobius Artists Group-School of the Museum of Fine Arts, Boston/   INSTRUMENTISMUS A NIŽŠÍ VĚDOMÍ VE SPIRITUÁLNÍM SVĚTLE
MA. Lewis Gesner /Mobius Artists Group-School of the Museum of Fine Arts, Boston/   INSTRUMENTISM AND THE LOWER CONSCIOUSNESS, IN LIGHT OF THE SPIRITUAL
Massimiliano Messieri and Michele Selva /Italy/   MLČENÍ JAKO NEJVYŠŠÍ VÝRAZ SPIRITUALITY
MgA. Tomáš Pálka Prague /CZ/   DUCHOVNÍ SMĚŘOVÁNÍ V DÍLE MARKA KOPELENTA, PAVLA ZEMKA A TOMÁŠE PÁLKY
MgA. Tomáš Pálka Prague /CZ/   SPIRITUAL DRIFT IN WORKS OF MAREK KOPELENT, PAVEL ZEMEK AND TOMÁŠ PÁLKA
Mgr. Květa Fridrichová-Raueová /Olomouc University - CZ/   DUCHOVNÍ A VARHANNÍ TVORBA OLOMOUCKÉHO AUTORA ZDEŇKA FRIDRICHA (1927 - 2002)
Mgr. Květa Fridrichová-Raueová /Olomouc University - CZ/   SPIRITUAL AND ORGAN WORK BY OLOMOUC AUTHOR ZDENĚK FRIDRICH /1927-2002/
Mirek Kovářík   Mladí básníci - skuteční vyvolení své generace?
PhD Vladislav Grešlík /Prešov University, SK/   THE PETRIFIED TIME, ARCHETYPES AND ETERNITY
PhD Vladislav Grešlík /Prešov University, Slovak Republic/   SKAMENELÝ ČAS, ARCHETYPY A VEČNOSŤ
PhD Wanda Dobrovská /Czech Radio – Prague, CZ/   „SPIRIT MURMUR“ ALANA HOVHANESSE
PhD Wanda Dobrovská /Czech Radio – Prague, CZ/   „SPIRIT MURMUR“ OF ALAN HOVHANES
PhDr. Kateřina Růžičková /CZ/   VÝZNAM RITUÁLNÍ FUNKCE V SOUČASNÉM UMĚNÍ
PhDr. Kateřina Růžičková /CZ/   THE SENSE OF A RITUAL FUNCTION IN CONTEMPORARY ARTS
PhDr. Milan Slavický /HAMU Prague – CZ/   REQUIEM
PhDr. Milan Slavický /HAMU Prague – CZ/   REQUIEM
PhDr. Vojtěch Mojžíš - Czech Museum of Music Prague /CZ/   PODOBY NOTOVÉHO ZÁPISU A JEHO TAJEMSTVÍ PRO BUDOUCNOST
PhDr. Vojtěch Mojžíš - Czech Museum of Music Prague /CZ/   METAMORPHOSES OF MUSIC-WRITING AND ITS SECRET FOR THE FUTURE
Prof. Alois Piňos - Professor Emeritus of JAMU Brno /CZ/   DUCHOVNÍ PROUDY V SOUČASNÉM UMĚNÍ
Prof. Alois Piňos - Professor Emeritus of JAMU Brno /CZ/   SPIRITUAL STREAMS IN CONTEMPORARY ARTS
Prof. Lidia Zielinska /Poznaň University, Poland/   CZAS DOŚWIADCZANY SŁUCHEM
Prof. Lidia Zielinska /Poznaň University, Poland/   POLISH SOUND SYMBOLS
Prof. Massimiliano Messieri and Michele Selva /Italy/   SILENCE AS THE HIGHEST EXPRESSION OF SPIRITUALITY
Prof. Massimiliano Messieri e Michele Selva /Italy/   IL SILENZIO COME MASSIMA ESPRESSIONE DELLA SPIRITUALITA
Prof. Milan Kohout /The New England Institute of Art, Massachusetts College of Art Boston/   ŘEČ UMĚNÍ – TO CO JE POZOROVATELNÉ
Prof. Milan Kohout /The New England Institute of Art, Massachusetts College of Art Boston/   MEDIA OVERLAPPING
Prof. Pavel Slezák /Professor Emeritus of Conservatory Kromeriz, CZ/   DUCHOVNÍ HUDBA – ROZDÍL MEZI VÝCHODEM A ZÁPADEM
Prof. Pavel Slezák /Professor Emeritus of Conservatory Kromeriz, CZ/   SPIRITUAL CULTURE – DIFFERENCE BETWEEN EAST AND WEST
Prof. Rudolf Růžička /JAMU Brno - CZ/   RELIGIÓZNÍ KOMPOZICE ÚČASTNÍKŮ SKLADATELSKÉ SOUTĚŽE MUSICA NOVA
Prof. Rudolf Růžička /JAMU Brno - CZ/   RELIGIOUS COMPOSITIONS
Prof. Ruth Forsbach-Backhaus - Kirchenmusikdirektorin der Ev. Stadtkirche Remscheid /Germany/   HENNING FREDERICHS (1936-2003) PETR
Prof. Ruth Forsbach-Backhaus - Kirchenmusikdirektorin der Ev. Stadtkirche Remscheid /Germany/   Henning Frederichs (1936-2003) PETRUS
Prof. Tom Plsek /Berklee College of Music - Boston, USA/   SPIRITUÁLNÍ SÍLA HAVRANA
Prof. Tom Plsek /Berklee College of Music - Boston, USA/   THE SPIRITUAL POWER OF RAVEN
Prof. Vladimír Bokes /VŠMU – Bratislava, Slovak Republic/   PRELÚDIÁ A FÚGY PRE KLAVÍR, OP. 53
Prof. Widmar Hader /Germany/   MYSTICKÉ ÚVAHY
Prof. Widmar Hader /Germany/   MYSTISCHE BETRACHTUNGEN
Starší články najdete zde / Older articles can be found here
Copyright © 2011-23 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.