KOLOKVIUM / COLLOQUIUM 2024 – INTERNATIONAL CONFERENCE - SPECIFIKA VNÍMÁNÍ SOUČASNÉHO UMĚNÍ 2024 / THE SPECIFICS OF THE PERCEPTION OF CONTEMPORARY ART

XXXV. CZECH REPUBLIC FORFEST FESTIVAL 2024 - International Festival of Contemporary Arts with Spiritual Orientation

English below

Kolokvium / Colloquium 2024 – International Conference

Specifika vnímání současného umění 2024 /

The Specifics of the Perception of Contemporary Art

 

24 - 26 June 2024

 

Duchovní proudy v současném umění / Spiritual Streams in Contemporary Art

Muzeum Kroměřížska – Museum of Kroměříž

Large Square 38 / Velké náměstí 38, Kroměříž  

GPS: 49°17'56.828"N, 17°23'33.511"E  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

 

XXXV. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2024 - Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením - pořádá ve dnech 24 - 26 June 2024 další pokračování třídenního bienále Kolokvia "Duchovní proudy v současném umění", tentokrát s podtitulem: Specifika vnímání současného umění 2024.

 

Ve fokusu zájmu budou opět aktuální přesahy hudby a výtvarného umění, které korespondují se zaměřením festivalu, a které samozřejmě odrážejí atmosféru doby.  

Vnímání umění jde od individuálního okamžitého zážitku až po nadčasové, obecně platné celky. Doufáme, že téma je opět dostatečně široké pro osobní vyznání každého tvůrce, interpreta

i teoretickou odbornou veřejnost. 

Kolokvium si klade za cíl posunout problematiku spirituálně orientované tvorby do souvislostí světového umění současnosti. Akce se těší mimořádné pozornosti doma i v zahraničí / https://www.forfest.cz/international-reviews / - výstupy kolokvia jsou publikovány v česko-anglické verzi ve formě sborníku / viz https://www.forfest.cz/colloquys /, vybrané texty uvádějí odborná periodika, objevují se ve vysílání Českého rozhlasu.

Od aktivních účastníků se očekává psaný text přednášky v rozsahu 4-5 stran v mateřském jazyce a v anglické verzi v digitální podobě, která ještě nebyla publikována. Termín pro registraci: 1. března 2024, termín pro zaslání příspěvků: 30. dubna 2024 / forfest@forfest.cz  /

 

________________________________________________________________________

 

Colloquium 2024 - The Specifics of the Perception of Contemporary Art 2024 - International Conference

 

XXXV. CZECH REPUBLIC FORFEST FESTIVAL 2024 - International Festival of Contemporary Arts with Spiritual Orientation - held on 24 - 26 June 2024. Biennial ofthe three-day colloquium "Spiritual Streams in Contemporary Art" with the subtitle: The Specifics of the Perception of Contemporary art 2024

 

The current focus of interest is again for area of music and fine arts, which corresponds with the orientation festival, and which of course reflects the atmosphere of our time.

The perception of art ranges from individual immediate experience to timeless, generally valid wholes. We hope that the topic is again broad enough for the personal confession - experience of each creator, performer and the theoretical professional public.

 

The goal of colloquium is to move spiritually oriented issues into the context of today world art. The conference enjoys an extraordinary attention of the professional public in the Czech Republic and abroad / more: https://www.forfest.cz/international-reviews  selected texts are broadcasted by the Czech Radio and appears in the Czech leading music magazines https://www.forfest.cz/colloquys . From active participants is expected a paper about 4-5 pages in native language and an English version in digital form, which had been not yet published. Deadline for registration: 1 March 2024, deadline for sending digital contributions: 30 April 2024 / forfest@forfest.cz   /

 

 

Contact:

The Organization Committee of the Festival

Artistic Initiative – FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 

Kojetínská 1425,767 01 KROMĚŘÍŽ - GPS: 49°18'8.553"N, 17°23'2.237"E

e-mail:  forfest@forfest.cz  forfest@seznam.cz  info@forfest.cz

TEL/FAX:  +420 - 573 341 316  +420 - 603 97 34 32  +420 – 731 83 20 25  /  skype: forfest.cz  

www.forfest.cz www.effe.eu www.ecpnm.com  www.gaudeamus.nl  www.iscm.org  www.proglas.cz www.muzeum-km.cz www.opusmusicum.cz www.musicalamerica.com www.unesco-ic.cz www.iscm.nl  www.iamic.net  www.czechmusic.org  www.musica.cz www.muzikus.cz  www.zamek-kromeriz.cz  www.muzikontakt.muzikus.cz  www.hisvoice.cz

 

 

Copyright © 2011-24 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.