MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ ELEKTROAKUSTICKÉ HUDBY – MUSICA NOVA

PhDr. Lenka Dohnalová - Institut umění Praha /CZ/

Prezentace oceněných skladeb s filosofickým zaměřením

Mezinárodní soutěž elektroakustické hudby MUSICA NOVA vznikla v r. 1969 v tehdy dva roky starém plzeňském elektroakustickém rozhlasovém studiu. Byla tedy jednou z prvních ve svém oboru, který se formoval právě primárně v rozhlasových studíích od konce 40. let zejména v Paříži, Kolíně nad Rýnem a Miláně. V období tzv. politické normalizace byla sotva ustavená soutěž pozastavena, protože její mezinárodní aspekt a poslechová náročnost podobně jako u Nové hudby nebyly žádoucí prioritou a už vůbec ne ve veřejném médiu. Omezení se týkalo spíše veřejné prezentace a zahraničního styku, tvorba i v samotném rozhlasovém studiu zintenzivněla, protože nastoupila mladá generace, pro kterou byly nové technické prostředky v umění zajímavým médiem.

Obnovila ji po r. 1989 založená Společnost pro elektroakustickou hudbu v r. 1993 především z iniciativy skladatelů Karla Odstrčila a Karla Růžičky, kteří se už úspěšně účastnili prvního ročníku. V r. 1993 jsme hodnotili pouze 16 děl. Už o rok později jich bylo přes 50 a třetím rokem přes 100. Zhruba na počtu 100-130 skladeb autorů z cca 35 zemí se počet stabilizoval. Soutěž se záměrně zaměřuje, kromě jednoho zkusmého ročníku, na uměleckou čistě hudební tvorbu, protože multimediální obor je stále rozsáhlejší a rozmanitý, takže by se hodnocení stalo obtížné, za druhé v tomto klasické artificiální hudbě se soustřeďuje kompoziční i technický um. Soutěž je kladně hodnocena především proto, že nepreferuje žádnou školu nebo styl, takže se ve finále objevují velmi rozdílné skladby – nejdůležitějším kritériem je kreativita, konzistence kompozice a důvodné užití techniky. Soutěží se ve dvou kategoriích – čistě elektroakustické a v kombinaci živé složky a technickou.

Do dnešního koncertu jsem z podnětu pořadatelů zařadila skladby z více ročníků soutěže s filosofickým ontologickým zaměřením.

Jako první si poslechneme skladbu Angličana JOHNA LEVACKA DREVERA SOUNDING ANGEL z r. 1005. Skladba pracuje variačním způsobem s jednodušším strukturami ve vysokém rejstříku na esoterický básnický text, témbr první expozice hlasu je záměrně andělsky neutrální. DREVER se narodil v Edinburghu 1973. Studoval hudbu na universitě ve Walesu, dále ve Východní Anglii. Je zakladatelem anglické a irské Soundscape společnosti, která je navázána na Světové forum akustické ekologie. Komponuje v různých kontextech – koncertní hudbu, pro média, duchovní, pro divadlo, video. Je specialistou na zvukovou ekologii a topologii, ředitelem Sonic Arts Network. V soutěži MUSICA NOVA získal dvakrát cenu /97,99/.

Jako druhou si poslechneme oceněnou skladbu v posledním ročníku RŮZNÉ ODSTÍNY MODRÉ – DIFFERENT SHADES OF BLUES od mladé Kanaďanky VALERIE DELANEY (1982). Skladba je zvukovou ontologií modré barvy. Navozuje asociace klidné oblohy, moře, volných prostor vesmíru. Začíná tichými zvuky a rozklene se do prostorů. Jako materiál využila ve skladbě zvuky skla a kovu. Skladatelka studuje bakalářské studium v Montréalu. Je také autorkou filmové hudby.

Mladý Číňan /22 let/, resp. skladatel z Hong Kongu byl oceněn v r. 2002. Získal první místo v kategorii autonomních děl se skladbou ZTRACENÉ DUŠE- LOST SOULS SKETCHES. Skladba se inspirovala starou čínskou kresbou o Ztracených duších v podsvětích. Závěr přináší ovšem projasnění – katarzi s myšlenkou, že život jako celek má smysl, pouze v detailu se může zdát peklem. Autor použil jako materiál především zvuky tradičních orientálních, zejména bicích nástrojů. CHEUNG studoval nejprve v Čině v Hong Kongu, poté na Missouri-Kansas City Universitě v USA, kde také skladba vznikla.

Kompozice mladé japonské skladatelky KOTOKA SUZUKI nazvaná VZDUCHOVÝ PROUD -SLIPSREAM pro flétnu a pás získala druhé místo v kategorii skladeb pro nástrojovou nebo vokální interpretaci s doprovodem elektroakustické hudby v soutěži 2002. Byla zkomponována ve studiu Berlínské university. Témbr materiálu skladby je založen na lehkém vřelém i chladně kovovém zvuku flétny, na kontrastu tónu a šumu, které můžeme chápat také v symbolické rovině protikladu řádu a chaosu. Autorka komponuje ve všech oborech, také pro film a multimédia. Je rezidentní autorkou řady festivalů. Žije aktuálně v Berlíně.

Poslední skladbou tohoto koncertu je ESTRADA ESTREITA -ÚZKÝ ŘEBŘÍK pro altovou flétnu a pás, oceněná v r. 2005 Portugalce Joao Pedro Oliveiry. Skladba vznikla v soukromém studiu. Titul se vztahuje k symbolu žebříku používaném zejména ve středověké ontologii jako symbolu lidského vývoje od materiálního iluzorního života k poznání skutečných hodnot. Autor jej chápe i jako symbol vlastních zkušeností a zrání. JOAO PEDRO OLIVEIRA studoval nejprve varhany a kompozici v Gregoriánském institutu v Lisabonu. V r. 1985 pobýval v USA na Flubrightovo stipendium. V současnosti je profesorem na Universitě v Aveiru v Portugalsku. Jeho ženou je původem slovenská skladatelka a lékařka Petra Bachratá.

Kontakt: www.musica.cz/musnova, lenka.dohnalova@divadlo.cz

 PhDr. Lenka Dohnalová - Institut umění Praha /CZ /

Copyright © 2011-24 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.