HARMONOGRAM / SCHEDULE OF LECTURES OF THE CONFERENCE 2019

Kolokvium / Colloquium 2019 – International Conference Umění a společnost / Art and society 24 - 26 June 2019

Harmonogram / Schedule of lectures of the Conference 2019

_____________________________________________________________________________

 

Kolokvium / Colloquium 2019 – International Conference

Umění a společnost / Art and Society             

24 – 26 June 2019

 

Duchovní proudy v současném umění / Spiritual Streams in Contemporary Art

Muzeum Kroměřížska – Museum of Kroměříž – Large Square / Velké náměstí 38, Kroměříž  

 

Chairman of the Conference: PhDr. Elena Leňanová / Slovak Republic /

Languages of the conference: Czech-Slovak-English

 

GPS: 49°17'56.828"N, 17°23'33.511"E  

Large Square 38, Kroměříž

 

  

 

 

XXX. F E S T I V A L   F O R F E S T   C Z E C H   R E P U B L I C   2 0 1 9

 

________________________________________________________________________________

 

 

Pondělí / Monday

24/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts 

Muzeum Kroměřížska / Opening in Museum of Kroměříž

 

10.00 – opening of conference

PhDr. Elena Leňanová / Slovak Republic / - pianist, musicologist

 

10.15

MA Tommy Barr / Ireland / - painter

A spiritual orientation

Duchovní orientace

 

10.45

Daniel and Dolly Kessner /USA/ – virtuoso flute and piano,

the California State University

Recent Works / Nedávní díla

 

11.15

Prof. Massimiliano Messieri / San Marino / – composer, Conservatory of San Marino

"Past shapes the future" / Minulost utváří budoucnost "

Analysis on the relationship between contemporary composer and society

Analýza vztahů mezi současným skladatelem a společností

 

11.45

DLA Márton Barabás / Hungary / artist, Budapest Hungarian Academy of Art

Lecture from 10 contemporary Hungarian Artist's works                                                     Přednáška o díle  deseti současných maďarských umělců

_________________________________

12.15 – 14.00 – break for lunch

__________________________________

 

 

Márton Barabás / Hungary / - výstava / exhibition,

artist, member of the Hungarian Academy of Art

14.00 – Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

Violeta Dinescu / Germany / -  autorský profil / authors profile

Sorin Petrescu / Romania / - klavír / piano

Doru Roman / Romania / - percussion 

Lájos Huszár / Hungary / - autorský profil / authors profile

15.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ  

            Parnas kvinteto Brno / CZ /

17.00 –  Obrazárna zámku / Picture Gallery of the Chateau KROMĚŘÍŽ              

 

Daniel and Dolly Kessner / USA / – flétny / flutes, klavír / piano 

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of Chateau KROMĚŘÍŽ                            

 

______________________________________________________________________________

 

Úterý / Tuesday

25/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts 

Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

10.00

PhDr. Elena Letňanová /SK/ - pianist, art historian, musicologist STU Bratislava

Spoločnosť a slovenská hudba v 60tych rokoch minulého storočia

Society and Slovak music in the 60s of the last century

 

10.30 

MgA. Štěpán Filípek /CZ/ - violoncellist, music organizer

Kombinace starého motivického materiálu a moderních kompozičních technik ve skladbě Hymnus na Slunce Miloslava Ištvana.

The combination of the old motif material and modern compositional techniques in the Hymnus on the Sun by Miloslav Ištvan.

 

11.00

doc. Mgr. MgA. Michal Rataj, PhD. /CZ/ - Faculty of Music and Dance

Academy of Performing Arts, Prague

An interdisciplinary project by Patrik Hábl and Michal Rataj featuring real-time visual art and sound composition / Interdisciplinární projekt Patrika Hábla a Michala Rataje v poli mezi malbou a kompozicí v reálném čase

 

            __________________________________

 

11.30 – 13.00 – break for lunch

__________________________________

 

13.00

Lájos Huszár / Hungary / – composer, music writer

Problems of religious music in the XX-XXI. Century

Problematika religiozní hudby v XX-XXI. století

 

13.30

Doc. Vladislav Grešlík, ArtD. /SK/ - art historian, Prešov University

Tvorba Ivana Šafranka (od reality a experimentov k duchovnu)

Ivan Šafranko´s work (from reality and experiments to spirituality)

 

 

14.00

Prof. Violeta Dinescu / Germany / - composer, University Oldenburg

Types of Polyphony form simple structures to complex dimensions in the European music / Typy polyfonie tvořící jednoduché struktury k složitým dimenzím evropské hudby

 

14.30

Ph.D. Vojtěch Dlask /CZ/ - composer, musicologist, Czech Television Brno 

Hana dramaturgie aneb logo a výraz

Shame of dramaturgy or logo and expression

 

15.00

Prof. PhD Liviu Marinescu / USA / - composer, California State University Northridge, Los Angeles

From Image to Sound; Searching for New Parallels and Intersections Between the Visual Arts and Music

Od obrazu k zvuku; Hledání nových paralel a křižovatek mezi výtvarným uměním a hudbou

 

Mia Elezovic / Croatia / - klavír / piano

17.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ

                       

SOLARIS 3  / CZ / - klavírní trio / piano trio

Katelyn Bouska / USA / - klavír / piano

20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall of the Chateau KROMĚŘÍŽ                       

 

_________________________________________________________________________________

 

 

Středa / Wednesday

26/6      Kolokvium Duchovní proudy v současném umění

Colloquium Spiritual Streams in Contemporary Arts 

Muzeum Kroměřížska / Museum of Kroměříž

 

10.00

Mgr. Antonín Gavlas /CZ/ - Asociation IN SIGNUM – Union of Visual Arts CZ

Opilá stařena současného umění

Drunk old woman of contemporary art

 

10.30

Ak.mal. Marek Trizuljak / CZ-SK / – visual artist, Union of Visual Artists CZ,

Q Association - Quid tempus? Qui locus? Jaký čas? Jaké místo?

Výstava k 50. výročí založení / Exhibition to commemorate 50th anniversary

 

11.00

Mgr. Pavla Lazárková Trizuljaková / SK /- visual artist, painter, author of installations

Reflexie nad životom a dielom maliarky Evy Trizuljakovej

Reflection on the life and work of painter Eva Trizuljaková

 

11.30
Ak.mal. Petr Veselý / CZ / - visual artist, painter, Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno / High School of Art and Design and Higher Vocational School Brno

Fra Angelico – Zvěstování aneb O přítomnosti

            Fra Angelico - The Annunciation or about The Presence

            _____________________________

 

12.00 – 13.00 – break for lunch

____________________________

 

13.00

Mgr.Klára Hedvika Mühlová /CZ/ - musicologist 

Zpřístupňování československé hudební tvorby z let 1945-1989 v mezinárodním kontextu - problémy, otázky a společenská odpovědnost současné muzikologie

Accessing to the Czechoslovak Music Production from 1945-1989 in an International Context - Problems, Questions and Social Responsibility of Contemporary Musicology 

 

13.30

PhDr. Marek Pavka PhD /CZ/ - art historian, political scientist, Czech Television Korunovační hudba 20.a 21. století / Coronation music of the 20th and 21st centuries in Europe

 

14.30

MgA. Petr Matuszek /CZ/ - konzervatoř / Conservatory Teplice

Duchovnost a duchovní díla Petra Pokorného

Spirituality and spiritual works of composer Petr Pokorný

 

15.00

Prof. MgA. Stella Marisova Sirben / France / - Professeur de Chant Diplômée (CA-DE)

Du Conservatoire Supérieur des Arts et de la Musique Association Franco Tchèque Aquitaine

 

 

17.00

            Giamila Berré / Italy / - varhany / organ

17.00 – Chrám sv. Mořice / Church of St. Maurice - KROMĚŘÍŽ

 

Romana Feiferlíková / CZ / - alt / alto

            Věra Müllerová / CZ / - klavír / piano

            20.00 – Sněmovní sál zámku / Assembly Hall KROMĚŘÍŽ

 

 

                     

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

Artistic Initiative – FESTIVAL FORFEST  CZECH REPUBLIC

Kojetínská 1425,767 01 KROMĚŘÍŽ - GPS: 49°18'8.553"N, 17°23'2.237"E

e-mail:  forfest@forfest.cz  forfest@quick.cz  forfest@seznam.cz  info@forfest.cz

TEL/FAX:  +420 - 573 341 316  +420 - 603 97 34 32  +420 – 731 83 20 25  /  skype: forfest.cz  

www.ecpnm.com  www.gaudeamus.nl  www.effe.eu  www.iscm.org  www.forfest.cz  www.vaculovic.cz  www.nkp.cz www.artsdb.net  www.opusmusicum.cz  www.musicalamerica.com www.franswaltmans.nl www.unesco-ic.cz www.iscm.nl  www.iamic.net  www.czechmusic.org www.olmuart.cz  www.hudenirozhledy.scena.cz www.musica.cz www.vitejte.cz  www.muzikus.cz

Copyright © 2011-23 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.