KOLOKVIUM / COLLOQUIUM 2019 – INTERNATIONAL CONFERENCE UMĚNÍ A SPOLEČNOST / ART AND SOCIETY 24 - 26 JUNE 2019

XXX. F E S T I V A L F O R F E S T C Z E C H R E P U B L I C 2019 - announcement

English below

Kolokvium / Colloquium 2019 – International Conference

Umění a společnost / Art and Society 2019

24 - 26 June 2019

 

Duchovní proudy v současném umění / Spiritual Streams in Contemporary Art

Muzeum Kroměřížska – Museum of Kroměříž

Large Square 38 / Velké náměstí 38, Kroměříž  

GPS: 49°17'56.828"N, 17°23'33.511"E  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________

 

 

 

XXX. FESTIVAL FORFEST CZECH REPUBLIC 2019 - Mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením - pořádá ve dnech 24 - 26 June 2019 další pokračování třídenního bienále Kolokvia "Duchovní proudy v současném umění", tentokrát s podtitulem: Umění a společnost 2019

 

Ve fokusu zájmu budou opět aktuální přesahy hudby a výtvarného umění, které korespondují se zaměřením festivalu, a které samozřejmě odrážejí atmosféru doby. Na jubilejní XXX. ročník festivalu zveme hosty z 12 zemí Evropy a zámoří. 

Kolokvium si klade za cíl posunout problematiku spirituálně orientované tvorby do souvislostí světového umění současnosti. Akce se těší mimořádné pozornosti odborné veřejnosti doma

i v zahraničí / http://www.forfest.cz/?id=1&action=seznam&presenter=Review / - výstupy kolokvia jsou publikovány v česko-anglické verzi ve formě sborníku

/ viz http://www.forfest.cz/colloquium/2009/katalog.pdf  /, vybrané texty uvádějí odborná periodika, objevují se ve vysílání Českého rozhlasu / více na:  http://www.forfest.cz http://www.forfest.cz/?presenter=Colloqy /.

Od aktivních účastníků se očekává psaný text přednášky v rozsahu 4-5 stran v mateřském jazyce a v anglické verzi v digitální podobě, která ještě nebyla publikována. Termín pro registraci: 1. května 2019, termín pro zaslání příspěvků: 30. května 2019 / forfest@forfest.cz  /

 

________________________________________________________________________

 

Colloquium 2019 - Art and society - International Conference

 

XXX. CZECH REPUBLIC FORFEST FESTIVAL 2019 - International Festival of Contemporary Arts with Spiritual Orientation - held on 24 - 26 June 2019. Biennial three-day colloquium "Spiritual Streams in Contemporary Art" with the subtitle: Art and Society 2019

 

After years of mapping of the causes of the current situation of the art, we would like to think about where we are going, what today man expects from the art world.

The current focus of interest is again for area of music and fine arts, which corresponds with the orientation festival, and which of course reflects the atmosphere of our time. On the jubilee XXX. year of Festival we are inviting guests from 12 European countries and overseas.

The goal of colloquium is to move spiritually oriented issues into the context of today world art. The conference enjoys an extraordinary attention of the professional public in the Czech Republic and abroad / more: http://www.forfest.cz http://www.forfest.cz/?presenter=Colloqy http://www.forfest.cz/?id=1&action=seznam&presenter=Review - please - see English version / – selected texts are broadcasted by the Czech Radio and appears in the Czech leading music magazines. From active participants is expected a paper about 4-5 pages in native language and an English version in digital form and not yet published. Deadline for registration: 1 May 2019, deadline for sending digital contributions: 30 May 2019 / forfest@forfest.cz  /

 

 

 

Contact:

The Organization Committee of the Festival

Artistic Initiative – FESTIVAL FORFEST  CZECH REPUBLIC

Kojetínská 1425,767 01 KROMĚŘÍŽ - GPS: 49°18'8.553"N, 17°23'2.237"E

e-mail:  forfest@forfest.cz  forfest@quick.cz  forfest@seznam.cz  info@forfest.cz

TEL/FAX:  +420 - 573 341 316  +420 - 603 97 34 32  +420 – 731 83 20 25  /  skype: forfest.cz  

www.ecpnm.com  www.gaudeamus.nl  www.iscm.org   www.forfest.cz  www.vaculovic.cz  www.nkp.cz www.artsdb.net    www.kadmusarts.com www.dokoncertu.cz  http://kadmusarts.com/festivals/723.html  www.opusmusicum.cz  www.musicalamerica.com www.franswaltmans.nl www.unesco-ic.cz www.iscm.nl  www.iamic.net  www.hisvoice.cz  www.czechmusic.org www.olmuart.cz  www.hudenirozhledy.scena.cz www.musica.cz www.vitejte.cz  www.muzikus.cz www.muzikontakt.muzikus.cz  www.sdmusic.cz/czmic  www.hudba-kromeriz.cz www.mesto-kromeriz.cz  www.labyrint.net www.mfdnes.cz www.rozhlas.cz/vltava www.vltava.rozhlas.cz  www.atelier-journal.cz  www.zamek-kromeriz.cz  www.nchf.cz  www.flc.jk.uni-linz.ac.at/ICCM/EHT.html  www.mkcr.cz www.czech-tv.cz www.europart.ch  www.music-usa.org/nacusa-la/, www.hudba.proglas.cz  www.zlinsko-online.cz  www.forfest.cz/mapa

 

 

Copyright © 2011-19 Forfest.cz. Stránky archivovány Národní knihovnou ČR.