DSC_0117_83101395.jpg

Ornátový obraz / Chasuble painting

olej, plátno / oil, canvas 250 x 280 cm 

 

Václav Vaculovič – Velké formáty

Tvá spalující výheň

 

 

 

 

 

 

 

Katalog 2005-1 | Katalog 2005-2 | Katalog 2005-3 | Katalog 2005-4 | Katalog 2005-5

 

Sním o tajemných barvách a tvarech – těším se, že mně obraz překvapí – a přitom mám stále sílící dojem, že jsem to už někde kdysi takhle maloval. Samozřejmě iracionální pocity nepatří na veřejnost – avšak můj případ je spíše blíže člověku, který nemaluje pro veřejnost. Možná ještě budu na tomto plátně pokračovat – nevím. To jsou přece výhody svobody…

 

 

 

I'm dreaming about mysterious colors and shapes - I looking  forward that a picture itself will surprise me - and yet I still have a growing impression that I already had this painted sometimes. Of course, irrational feelings do not belong on the public - but my case is rather closer to the man who is not painting for the public. Maybe I'll have to continue on this canvas - do not know. These are - after all - the benefits of the freedom ...