Myri2107.jpg

Myriády květů / Myriads of flowers

olej, plátno / oil, canvas 250 x 280 cm

 

 

Jsem v každém případě pro mnohoznačnost malby, která probíhá v mnoha rovinách – je to přednost, kterou ve fotografii postrádám. Pomalé rozkrývání jednotlivých vrstev má co dělat i s ostatními obory umění, které probíhají v čase. Zachytit prchavé odstíny dne, plynutí času, abstraktní sumu všech hodnot – není to dávný sen celých dějin umění?  

 

 

 

I am in every case for ambiguity painting, which are developing in many levels - it is advantage, which I miss in the photo. The slow unveiling of the individual layers has to do with other art disciplines that take place over time. Capture the fleeting shades of passing time, abstract sum of all values ​​- isn't it old dream of the whole history of art?