Okno-Pohybakliddetail1875.jpg

Okno - Pohyb a klid / Window - motion and stillness - 1975

 

Plynutí mraků, pohyb korun stromů, letní žár. Symbol okna oproštěný od všeho nepodstatného, přímá linka vztahu uvnitř – venku…Vždy jsem přemýšlel v cyklech, které jsem od začátku zamýšlel kontrastně – jako v hudbě je zákonem rytmus a kontrast. Kontrast teplé a studené barevnosti – cyklus obrazů musí mnohé napovídat, ale nedoříci. Musí zde být velká míra myšlenkové zkratky, hra náznaků o více rovinách percepce…

 

 

Window - movement and stillness



The passage of the clouds, the movement of the trees, summer heat - what more can you ask for? Symbol of window free from all minor, a straight line relationship inside - out ...

I always thought from the beginning in cycles that I intended to make as a contrast – like in music: rhythm and contrast is the law of every art. The contrast of warm and cool colors –

a cycle of paintings must be clear, but not too ease readable. There must be a high degree of shortcuts thoughts; the play traces the multiples levels of perception…