ViolettadetailII2392.jpg

Violetta - 1977

 

To je především geniální hudba Bohuslava Martinů – druhé věta II. houslového koncertu je skutečnou modlitbou za krásu a nekonečnost lidské duše. Vyjádřit hloubku a prostor oblohy se mně zdálo téměř nemožné bez použití jistého lapidárního symbolu – obě postavy této jinak skoro figurální kompozice mají samozřejmě na sebe vazby. Ale tak nějak bez jakéhokoliv prvoplánového syžetu – měl jsem na mysli lehkost, vzlet a tajemství…  

 

 

Violetta - 1977

This is especially the brilliant music of Bohuslav Martinu - the second sentence II. Violin Concerto is a real prayer for the beauty and immensity of the human soul. Expressing deep space of sky and it seemed to me almost impossible without the use of certain lapidarian symbol - the two figures of this composition, of course, makes the relationship. But somehow, without any first-empty plot - I was thinking about flying, freedom and secret ...