Autoportr2380.jpg

Kresba stromu - detail - 1972

Autoportrét s černým pruhem 1972 / Self-portrait with black stripe 1972

 

 

Pilně jsem v té době maloval olomoucké uličky historického centra – hodně jsem toho vyhodil, rozdal, něco se poztrácelo. Lituji zvláště ztráty množství křídových pastelů – nikdy jsem se k této technice už nevrátil. Jezdil jsem i do přírody za město, lesní zákoutí mne bavilo vidět očima Mařákova obdivovatele – zkrátka: lituji, lituji, lituji…

 

 

Drawing of a tree - detail - 1972

I was very busy at this period to paint streets of the historical center of Olomouc - I took a lot of drawings away, passed out, has lost numerous of sketches and paintings. I regret especially the loss of chalk pastels - I never has not returned to this technique . I made also often trips to nature, forest nook I enjoyed seeing by eyes of Mařák admirer - in short, I am sorry, sorry, sorry ...