Denanoc250x1401758.jpg

Den a noc / Day and Night

olej, plátno / oil, canvas 250 x 140 cm

 

Podvojnost diptychu je vcelku jasná – má tvořit protiklad v celku, měl jsem na mysli dva jasné akordy jako dvě věty hudebního díla. Nejistá hranice mezi abstraktní polohou a vizuálním vjemem je pro mne magickým středem, kolem něhož se u mne vše točí. Klasická malba má svou  výhodu výrazové zkratky – může se ocitnout hudbě nadosah jako málokterý obor. Malba na velký formát je velká symfonická forma – je zde celý vesmír možností. Máme na to celou věčnost je prozkoumat…

 

Day and Night

Duality of this diptych is quite clear here - to create the opposite of the whole, I had mean two clear chords as two movements of musical work. The uncertain position between the boundary of the abstract and visual perception is for me magical center, around which everything revolves. Classic painting has advantage of expression abbreviation – it may find themselves within music field as a few departments. Painting on a large format is a great symphonic form - there is a whole universe of options. We have all eternity to explore it...