Vmechcemoudui-YouwantmysoulIknow1703.jpg

Vím, že chceš mou duši / You want my soul, I know

olej, plátno / oil, canvas 140 x 250 cm

 

 

Vědomí stálého ohrožení provází lidskou existenci neustále. Odvěké tajemství kdo jsme a kam jdeme stále jitří lidskou duši, chtěl jsem to však říci více světle – tajemné tóny přicházejí nejčastěji z vysoké oblohy zaplavené paprsky a ve formě, kterou by nikdo nečekal. Už jsem řekl, že sním o světlých barvách – ty prokleté zimy vždy ztěžknou moji  imaginaci k nepoznání. Jako chladný Seveřan sním stále o jižních krajích kde horko dělá s barvami pravé divy, a kde duši prostupuje spalující očistný žár…

 

 

I know you want my soul

 

Consciousness of permanent threat accompanies a human existence forever. The never ending mystery of who we are and where we are going employs the human soul - but I wanted to say it with more light way - the mysterious sounds are coming from the sky flooded by sunshine and in the form that no one expected. I said already that I am dreaming about bright colors - these damn winters always dims my imagination beyond recognition. As a cold Northerner I am still dreaming about south of the countries where the heat is doing wonders with the colors, and where the soul pervades the scorching heat of a cleansing ...